W dniu 19 listopada 2015r. w Warszawie dokonano oficjalnego przekazania listu intencyjnego dotyczącego objęcia patronatem medialnym przez miesięcznik „Przyjaciel przy Pracy” działalności Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. List intencyjny ze strony Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie podpisał Pan Michał Wasilewski Koordynator Porozumienia, zaś ze strony „Przyjaciela przy Pracy” został podpisany przez Redaktora Naczelnego Pana Grzegorza Tatara.
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą dziesięciu generalnych wykonawców – sygnatariuszy Porozumienia którymi są największe firmy budowlane w Polsce:

  • Bilfinger Infrastructure S.A.,
  • Budimex S.A.,
  • Hochtief Polska S.A.,
  • Mostostal Warszawa S.A.,
  • Mota Engil C.E.,
  • Polimex – Mostostal S.A.,
  • Skanska S.A.,
  • Warbud S.A.,
  • Erbud
  • Unibep S.A.
list_intencyjny porozumienie1

Misją Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest podniesienie kultury bezpieczeństwa pracy na taki poziom, aby w efekcie zredukować liczbę wypadków śmiertelnych oraz wypadków w ogóle. Inicjatywa Porozumienia ma na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach i zakłada zrealizowanie szeregu projektów, które wprowadzane są jako systemowe rozwiązania z dziedziny BHP na place budów sygnatariuszy Porozumienia. Projekty te realizowane są w przyjętych, konkretnych obszarach priorytetowych o czym pisaliśmy w wydaniu październikowym „Przyjaciela przy Pracy” w rozmowie z Panem Michałem Wasilewskim Koordynatorem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Do tych obszarów priorytetowych należą: Wykwalifikowana siła robocza, Szkolenia BHP, Podwykonawcy, Zarządzanie ryzykiem, Kultura BHP.
Obejmując patronatem medialnym działania podejmowane przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, „Przyjaciel przy Pracy” będzie realizował stałą współpracę z Porozumieniem i publikował materiały informacyjne na łamach miesięcznika oraz na stronie internetowej miesięcznika.
„Przyjaciel przy Pracy”, uznając działalność Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie za misję, przyłączył się do tej działalności Porozumienia jako jeden z trzech patronów medialnych, obok Muratora S.A. i miesięcznika Builder.