Szkolenie dotyczące legalności zatrudnienia cudzoziemców – zostało zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Kielcach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Kielce, Placówkę Straży Granicznej w Kielcach, Izbę Skarbową w Kielcach, Związek Zawodowy „ Budowlani”- przeprowadzono 14 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.
W trakcie szkolenia omówiono zagadnienia dotyczące legalności pobytu i zatrudniania cudzoziemców, a także przepisy związane z ubezpieczeniem społecznym i opodatkowaniem zatrudnienia.
Wśród ponad stu dziesięciu uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, pracodawcy, członkowie Stowarzyszenia OSPSBHP o/Kielce i reprezentanci związku zawodowego „Budowlani’.
Konferencje prowadzili prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa Oddział w Kielcach Maja Adamczyk i okręgowy inspektor pracy w Kielcach Janusz Czyż.
Podczas szkolenia przedstawiono następujące wystąpienia:
• Kontrola legalności Pobytu cudzoziemców przebywających na terytorium RP – st. chor. Piotr Pawłowski, Placówka Straży Granicznej w Kielcach Nadwiślański Oddziału Straży Granicznej,
• Legalność zatrudnienia cudzoziemców – starszy inspektor pracy – specjalista Grzegorz Kwiatek, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach,
• Obowiązki pracodawców wobec ZUS przy zatrudnianiu cudzoziemców – z-ca dyrektora ds. dochodów Dariusz Suchorowski, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Kielce,
• Należności z tytułu podatku dochodowego przy zatrudnianiu pracowników w tym cudzoziemców – kierownik samodzielnego referatu podatków dochodowych, Jadwiga Rodzeń; kierownik samodzielnego referatu podatków dochodowych i majątkowych, Urszula Wrona – Urząd Skarbowy w Kielcach,
• Cudzoziemcy na polskim rynku budowlanym – nowe inicjatywy Komisji Europejskiej i stanowisko związków zawodowych – Jakub A. Kus, sekretarz Związku Zawodowego „Budowlani”.
Na zakończenie okręgowy inspektor pracy Janusz Czyż wyraził nadzieję, że prawa pracownicze obcokrajowców pracujących na terenie Polski będą szanowane, a inspektorzy pracy będą mieli możliwość prowadzenia skutecznych kontroli w tym zakresie.

LZ 1 LZ 2 LZ