W dniach 22-25 maja 2016 r. w Gniewie odbędzie się XVII Międzynarodowa Konferencja Noise Control 2016. Jest to najważniejsza z organizowanych w Polsce międzynarodowa konferencja akustyczna poświęcona zwalczaniu hałasu i drgań mechanicznych. Organizatorzy wydarzenia to Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, organizatorem przemysłowym jest natomiast Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miesięcznik Przyjaciel przy Pracy objął konferencję patronatem medialnym.
Konferencja jest adresowana do osób zajmujących się problematyką zwalczania hałasu i drgań mechanicznych w badaniach i pracach rozwojowych, szkoleniach, zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, ochrony środowiska pracy i środowiska naturalnego. Honorowym Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. med. Danuta Koradecka, Przewodniczącym Komitetu Naukowego prof. zw. dr hab. inż. Adam Lipowczan, a Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska prof. nadzw. CIOP-PIB.