Już po raz drugi Koalicja Bezpieczni w Pracy wyłoniła najlepszych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce. Najlepszy wynik uzyskała Dagmara Dzięgiel-Paluch, która pokonała 750 konkurentów. Kolejne miejsca na podium zajęli Łukasz Kaźmierczyk i Milena Adach.

Właśnie zakończyła się druga edycja ogólnopolskich Mistrzostw Kadry BHP. W tym roku do testu wiedzy przystąpiło blisko 750 osób, które łącznie poświęciły ponad 36 godzin na odpowiedzi na pytania konkursowe. Najlepsi z nich stanęli do walki o zaszczytny tytuł Mistrza Kadry BHP oraz wartościowe nagrody. W konkursie udział wzięli managerowie, doświadczeni praktycy, specjaliści, a także przedstawiciele środowiska akademickiego oraz studenci. Wśród uczestników znaleźli się również pasjonaci zainteresowani tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, niezwiązani zawodowo z branżą. Największa liczba zgłoszeń pochodziła z województwa mazowieckiego (15 proc.) i śląskiego (12 proc.).

– Już drugi rok z rzędu zorganizowaliśmy konkurs wiedzy dla specjalistów i miłośników branży BHP. W tej edycji udział wzięło blisko dwa razy więcej uczestników niż rok temu. Taki wynik jest dla nas miłym zaskoczeniem, ale też pokazuje jak chętnie osoby związane z branżą stają do rywalizacji. – mówi Andrzej Smółko, Prezes CWS-boco Polska, Przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Mistrzostwa Kadry BHP składały się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy rozwiązywali test wiedzy, złożony z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Trzydzieści osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, zakwalifikowało się do drugiego etapu, w którym na uczestników czekał kolejny test oraz studium przypadku do rozwiązania. Dodatkowym utrudnieniem w tej edycji konkursu były ujemne punkty przyznawane za udzielenie błędnej niepoprawną odpowiedzi. Tylko jedna osoba w pierwszym etapie uzyskała maksymalną liczbę punktów.

– Tegoroczne Mistrzostwa Kadry BHP okazały się dla uczestników jeszcze większym wyzwaniem niż w roku ubiegłym. Zawdzięczamy to Komisji Konkursowej, która bardzo skrupulatnie dobierała pytania, opracowywała studium przypadku i system punktacji. Uczestnicy stanęli jednak na wysokości zadania i kolejny raz wykazali się ogromną wiedzą oraz umiejętnością jej przekazania – mówi Marek Maszewski, Dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A., Przewodniczący Komisji Konkursowej.

Największą trudność sprawiło uczestnikom udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie o obowiązek przeprowadzania okresowych ćwiczeń ewakuacyjnych w obiektach, gdzie występuje strefa pożarowa, w której może jednocześnie przebywać ponad 50 osób. Tylko 11 osób wiedziało, że pracodawca nie ma takiego obowiązku, jeśli ww. osoby nie są stałymi użytkownikami tego obiektu.

Na wyniki drugiego etapu składały się punkty otrzymane za udzielenie poprawnych odpowiedzi w teście wiedzy (40% punktacji) oraz ocena przyznana przez Komisję Konkursową za rozwiązanie studium przypadku (60% punktacji). W przypadku pytania opisowego pod uwagę brane były najlepiej dobrane narzędzia oraz umiejętność wykorzystania doświadczenia specjalistów.

Nad poprawnością merytoryczną Mistrzostw Kadry BHP czuwała Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Koalicji Bezpieczni w Pracy i Patronów Merytorycznych konkursu, do których należą: Centralny Instytut Ochrony Pracy, Konfederacja Lewiatan, Państwowa Inspekcja Pracy, Pracodawcy RP, Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Urząd Dozoru Technicznego.

Laureaci oprócz tytułów otrzymali również atrakcyjne nagrody (iPhone 6S, tablet, aparat, bony szkoleniowe, voucher na konferencję oraz koszulki rowerowe i kurtki typu Softshell). Upominki ufundowały MOVIDA, Wolters Kluwer, Koalicja Bezpieczni w Pracy, SEKA S.A , PW Krystian.

Informacje na temat Koalicji Bezpieczni w Pracy dostępne są w serwisie: www.bezpieczniwpracy.pl.

Ciekawostki na temat kultury bezpieczeństwa w pracy można znaleźć również na portalu Facebook: www.facebook.com/bezpieczniwpracy.

***
Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiązana została z inicjatywy firm CWS-boco Polska, PW Krystian, LafargeHolcim oraz TenCate Protective Fabrics w 2014 roku, w celu promowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy wśród pracowników i pracodawców. W 2015 roku do grona Koalicjantów dołączyła firma SEKA S.A. Cel Koalicji realizowany jest poprzez działalność edukacyjną na temat obowiązujących norm i procedur oraz pokazywanie dobrych praktyk oraz informowanie o korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Gala_Bezpieczni_w_Pracy_2016_04_fb