ospsbhp  budowlani

 
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Pn. „Ochrona życia i zdrowia pracujących w sektorze budownictwa ”

24 czerwca 2016 r., Warszawa, sala konferencyjna MALWA Hotelu Gromada Centrum

Organizatorzy:

  • Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
  • Zarząd Związków Zawodowych BUDOWLANI

Partnerzy

  • Państwowa Inspekcja Pracy
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Urząd Dozoru Technicznego
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Patronat:

Główny Inspektor Pracy

Patronat medialny:

Budowlani, Inspektor Pracy, Inspektor, Bezpieczeństwo Pracy , ATEST, PROMOTOR, Przyjaciel przy Pracy, Praca i Zdrowie

9.30- 10.00 Rejestracja uczestników konferencji

P R O G R A M  KONFERENCJI

10.00- 10.10

Powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji

 – Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP

– Zbigniew Janowski, przewodniczący ZZ Budowlani

Część I „Życie i zdrowie pracujących w sektorze budownictwa”

10.10 – 10.45

Zagrożenia wypadkowe w sektorze budownictwa – kontrola i działania prewencyjne

Krzysztof Kowalik, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli  GIP

10.45 – 11.10

Szkolenia pracowników w zakresie montażu i demontażu metalowych rusztowań stacjonarnych

– Massimo Amante, Faraone Industrie S.p.a. (Włochy)

11.10 – 11.30

Zagrożenia zdrowotne pracowników sektora budownictwa

–prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, kier. Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego , Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

11.30 – 11.50

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS, w tym  poszkodowanych w wypadkach przy pracy

Małgorzata Nietopiel – Dyrektor Departamentu Prewencji Rehabilitacji  ZUS

11.50 – 12.15

Bezpieczne użytkowanie urządzeń w sektorze budownictwa, dozorowanych przez UDT

Robert Chudzik, kierownik Wydziału Materiałowo-Technologicznego UDT

12.15 – 12.35

Przerwa kawowa

Część II „Dobre praktyki” – ochrona  życia i zdrowia pracujących w sektorze budownictwa– doświadczenia przedstawicieli firm zagranicznych i polskich

12.35 – 12.55

Nowe Inicjatywy Europejskie w obszarze ochrony pracy

Rolf Gehring, Sekretarz Europejskiej Federacji Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa ds. BHP

12.55 – 13.15

System szkoleń pracujących na budowach

ZBYNĚK NEUWIRTH EHS manager, ZK-Termochem, Czechy

13.15 – 13.40

Zarządzanie bezpieczeństwem na kontrakcie

– Michał Wasilewski, koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

13.40 – 14.00

Rola koordynatora bhp i służby bhp na placu budowy

Andrzej Nowak, wiceprezes ZG OSPSBHP

14.00 – 14.25

Kultura bezpieczeństwa oparta na zaangażowaniu kierownictwa i pracowników

Jennet Arshimova, New HSE

14.25 – 15.20

Obiad

Część III „Prewencja – propozycja rozwiązań techniczno- organizacyjnych”

15.20 – 15.45

Program dofinansowania przedsiębiorstw jako skuteczne narzędzie ograniczające wypadki przy pracy i szansa na poprawę bezpieczeństwa pracowników

–  Dorota Pniewska – Wicedyrektor ds. Prewencji w Departamencie Prewencji i Rehabilitacji  ZUS

15.45 – 16.10

Podwykonawcy na placu budowy – problemy związane z bezpieczeństwem pracy

Andrzej Dąbrowski, Zakład Techniki Bezpieczeństwa CIOP-PIB

16.10 – 16.25

Współpraca z podwykonawcami – dobre praktyki

– Artur Lipowicz, Gł. Specj. ds BHP, SECURA sp. z o.o.

16.25 – 17.10

Nowoczesne środki ochrony zbiorowej do pracy w sektorze budownictwa

– przedstawiciele producentów i dystrybutorów

17.10

Podsumowanie konferencji, dyskusja

przedstawiciel ZG OSPSBHP

– Sekretarz Krajowy ds. warunków pracy, ZZ BUDOWLANI

Konferencji towarzyszą stoiska producenckie i eksperckie

Godz. 19.00

Uroczysta kolacja

Konferencja-Ochrona-życia-i-zdrowia-pracujacych-w-sektorze-budownictwa.pdf (152 pobrania) zaproszenie-na-międzynarodową-konferencję.pdf (143 pobrania)