Konkurs Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” jest elementem europejskiej kampanii informacyjnej „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” prowadzonej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw i organizacji aktywnie zarządzających bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzejącej się kadry pracowniczej oraz promowanie najlepszych rozwiązań w tym zakresie. Szukamy przykładów dobrych praktyk zapewniających pracownikom zachowanie zdrowia przez cały okres ich aktywności zawodowej, a także po przejściu na emeryturę, możliwych do zastosowania w innych organizacjach.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie firmy i organizacje, które w okresie ostatnich 5 lat wprowadziły w swoim przedsiębiorstwie zmianę związaną z zarządzaniem wiekiem lub ze zrównoważonym życiem zawodowym. Ważne jest, aby pozytywne efekty tej zmiany były odczuwalne do dziś.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy: etap krajowy – organizowany przez Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – PIB oraz etap europejski – organizowany przez Agencję EU-OSHA w Bilbao.

Na etapie krajowym, w  październiku 2016 r., zostaną przyznane 3 nagrody – vouchery na bezpłatne szkolenia na tematy związane z problematyką kampanii. Spośród laureatów krajowych Jury wybierze 2 najlepsze zgłoszenia do przekazania na poziom europejski. Ceremonię wręczenia nagród na etapie europejskim zaplanowano na wiosnę 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu można znaleźć na stronie http://bezpieczni.ciop.pl w zakładce Konkurs.
Aby wziąć udział w konkursie wystarczy pobrać ze strony formularz wniosku, wypełnić go i przesłać na adres: focalpoint.pl@ciop.pl.

Zgłoszenia są przyjmowane do 30 września 2016 r.

Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 48 22 623 36 77, 623 37 22
www.ciop.pl/KPC