Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest organizacją zarządzającą lasami należącymi do Skarbu Państwa. W Unii Europejskiej to największa organizacja tego typu, która gospodaruje znaczną powierzchnią naszego kraju zajętą przez lasy. Misja Lasów Państwowych to zarządzanie lasami na wielu płaszczyznach – począwszy od dbałości o różnorodność biologiczną lasów, jej ochronę przed zagrożeniami, zanieczyszczeniami, skutkami wandalizmu i kłusownictwa, prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, udostępnianie lasów całemu społeczeństwu, po działania promocyjne i edukacyjne. W Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zajmuje Pan Stanowisko ds. BHP, czy mógłby Pan przybliżyć naszym Czytelnikom główne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy związane z charakterem Państwa działalności?

Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay.
Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto.
Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom.
Reklamacje
Regulamin

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
07-08/2016 Wywiad z Piotrem Gotowickim2.46 zł2.46 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!