25 października w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyło się XVII Ogólnopolskie Forum Prawa Pracy, zorganizowane przez SEKA S.A. Długo wyczekiwana konferencja wzbudziła duże zainteresowanie, o czym świadczy liczba jej uczestników, a prezentacje i dyskusje panelowe wywołały wiele pytań.

Forum, jak co roku, otworzył Maciej Sekunda – Prezes Zarządu SEKA S.A. o bogatym doświadczeniu zawodowym w instytucjach państwowych, takich jak Ministerstwo Administracji i Gospodarki Komunalnej oraz Urząd Rady Ministrów.

Jako pierwszy prelegent głos zabrał Robert Maliszewski – Dyrektor Działu Prawnego SEKA S.A. W swojej prezentacji pt. „Racjonalizacja planowania i rozliczania czasu pracy – jako odpowiedź na potrzeby biznesu” poruszył m.in. kwestie elastycznego czasu pracy oraz rodzaje ruchomego czasu pracy. Uczestnicy Forum w wypełnionych ankietach wskazali tę prezentację jako najciekawszą spośród wszystkich wygłoszonych podczas konferencji.

Kolejną prezentację pt. „Jak bezpiecznie i skutecznie ograniczać koszty zatrudnienia w obszarze podatków i ubezpieczeń społecznych” przedstawiła Aneta Drosik – Dyrektor Działu Prawa Podatkowego w Sadkowski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci. Wystąpienie dotyczyło tematu redukcji kosztów oraz różnic w strukturze zatrudnienia.

Jako następny wypowiadał się Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Głównym tematem wypowiedzi były wprowadzone i projektowane zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Uczestnicy Forum mieli możliwość zadawania pytań, a Pan Minister w tej części podał wiele dodatkowych informacji o planowanych działaniach rządu oraz spodziewanych skutkach ich wprowadzenia, jednocześnie komentując aktualny stan przepisów prawa.

Następnie rozpoczął się Panel Dyskusyjny, prowadzony przez Macieja Sekundę. Przewidywane dla pracodawców konsekwencje zmian w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych ocenili i omówili zaproszeni eksperci: Anita Gwarek – Dyrektor Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Jeremi Mordasewicz – Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, Barbara Surdykowska – Ekspert NSZZ Solidarność oraz Paweł Śmigielski – Dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ.

Po zakończeniu tej części Forum, rozpoczęły się kolejne prelekcje. Pierwszą z nich wygłosił Łukasz Rowicki – Dyrektor Działu Sprzedaży Expedite Consulting Group, a jej tematem były korzyści płynące z możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Kolejny prelegent, Tadeusz Woronowicz, Co Owner, VP of Sales at Higea, omówił m.in. nowe podejście do optymalizacji kosztów zatrudnienia, otoczenie rynkowe oraz „Menedżment w formie abonamentu” – nową usługę w obszarze zarządzania, skierowaną do małych i średnich firm, która prowadzi do przełomowej poprawy wyników danej organizacji.

Jako ostatnia wystąpiła Magdalena Wójtowicz, V-ce Prezes Zarządu In Temporis Polska Sp. z o.o. Omówiła aktualną sytuację na rynku pracy i role pełnione przez agencje zatrudnienia. Przestawiła także proces zatrudniania w Polsce pracowników z Ukrainy i płynące z niego korzyści.

Forum zakończył kolejny Panel Dyskusyjny, tym razem dotyczący kosztów zatrudnienia. Moderatorem dyskusji była dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska, a ekspertami Aneta Drosik, Robert Maliszewski, Magdalena Wójtowicz, Łukasz Rowicki oraz Tadeusz Woronowicz.

W trakcie trwania Forum, jego uczestnicy mogli korzystać z porad ekspertów z działu prawnego, szkoleń, kadr i płac SEKA S.A., SEKA EDU, a także Partnerów In Temporis oraz Falck.

XVII edycja Forum Prawa Pracy zakończyła się miłym akcentem wręczenia nagród. Uczestnicy wypełniali także ankiety, z których uwagi i wnioski zostaną przekazane odpowiednim organom legislacyjnym w celu uwzględnienia przy projektach kolejnych aktów prawnych z zakresu prawa pracy.