Zimą firmy stoją przed ważnymi zadaniami, które co roku rodzą podobne dylematy: Jak zabezpieczyć materiały istotne dla procesu produkcji, np. substancje pomocnicze i dodatki przed trudnymi warunkami atmosferycznymi i mrozem? Jak poradzić sobie z zimowym utrzymaniem terenu? Do czego jestem zobowiązany? Jak ochronię moich pracowników? Jakie istnieją środki pomocnicze? DENIOS wychodzi naprzeciw tym pytaniom i przedstawia szeroki asortyment produktów niezbędnych do zapewnienia sprawnego procesu produkcyjnego i bezpieczeństwa zimą.

Organizacja zimowego utrzymania
W zimowym utrzymaniu nieodzowny jest dobrze zaplanowany podział zadań. Nieodśnieżone powierzchnie w zakładzie albo oblodzone rampy ładunkowe mogą być przyczyną poważnych wypadków. Pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć teren i drogi komunikacyjne. Należy wyznaczyć w przedsiębiorstwie osoby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie terenu. Powinny one być dokładnie poinformowane, które strefy terenu zakładowego należy zabezpieczać i w jaki sposób. Jasne zdefiniowanie zadań zapobiega nieporozumieniom. Pracownikom tym oddaje się do dyspozycji stały kontyngent środków i czasu.

Nieodzowne pomoce zimowe
Należy sprawdzić czy jest do dyspozycji dostateczna ilość materiału do posypywania i czy jest on składowany w miejscu suchym i łatwo dostępnym? Odporne na warunki atmosferyczne pojemniki do posypywania powinny być rozstawione we wszystkich centralnych punktach terenu zakładowego. Należy pamiętać również o wyposażeniu pracowników: żaden nie powinien być zmuszony do wykonywania zadań zimowego utrzymania bez wózka do posypywania, szufli do odgarniania śniegu, rękawic i ochronnej odzieży ostrzegawczej, przystosowanej do pracy również po zmroku.
Nie można przy tym zapominać o strefach wewnętrznych. Maty antypoślizgowe absorbują wilgoć i niezawodnie zabezpieczają strefy wejść. Gładkie posadzki i strefy niepodlegające obowiązkowi odśnieżania muszą być oznaczone.
Osobnym zagadnieniem są procesy produkcyjne. Wrażliwe surowce, które należy chronić przed czynnikami atmosferycznymi, wymagają działań specjalnych. Dlatego DENIOS doradza swoim klientom stosowanie pasów lub płaszczy grzewczych do beczek i zbiorników IBC, które utrzymują w zimie prawidłową temperaturę cennych materiałów potrzebnych do produkcji. Innym rozwiązaniem są izolowane magazyny materiałów niebezpiecznych i komory grzewcze, które skutecznie i ekonomicznie zabezpieczają procesy produkcji również na zewnątrz budynków.

O DENIOS
DENIOS to światowy specjalista w dziedzinie ochrony pracy i środowiska w rzemiośle i przemyśle. Magazyny materiałów niebezpiecznych oraz produkty z zakresu bhp wspomagają naszych klientów w realizowaniu ich obowiązków, jako przedsiębiorców. Każdy produkt w DENIOS – od najmniejszego rozwiązania do wielkiego magazynu – powstaje we własnych zakładach produkcyjnych, jest certyfikowany zgodnie z międzynarodowymi normami i spełnia wszelkie wymogi prawne. Wszystkie produkty, wyczerpujące informacje nt. składowania materiałów niebezpiecznych i manipulowania nimi oraz najważniejsze przepisy prawa można znaleźć w obszernym portalu internetowym pod adresem www.denios.pl.

ochrona-zimailustracja_01