Zakłady przemysłowe pełne są potencjalnych niebezpieczeństw dla pracowników. Pyły, dymy spawalnicze, gazy, pary organiczne, odpryski, bryzgi, czy płomienie to tylko część z substancji stanowiących zagrożenie dla dróg oddechowych i wzroku. Naukowcy 3M na całym świecie pracują nad rozwiązaniami, które nie tylko zapewnią maksymalne bezpieczeństwo pracownika, ale także zagwarantują mu pełen komfort pracy.

Autor: Paweł Górski, Senior Application Engineer w dziale Personal Safety Division 3M Poland

1. Powłoka 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog – technologia chroniąca przed zaparowaniem. Zastosowana, by pracownicy mogli dłużej zachować ostrość widzenia.

Nowinką techniczną, oferowaną przez amerykańską firmę, jest powłoka 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog stosowana w okularach i goglach ochronnych. Produkt charakteryzują istotnie podwyższone parametry użytkowe, dzięki którym zwiększa się komfort pracy w okularach i goglach, a jednocześnie zachowane są prawidłowe właściwości optyczne i parametry ochronne. Użyta w okularach powłoka zapobiegająca parowaniu została naniesiona po obu stronach elementów optycznych, metodą powlekania w kąpieli (ang. dip coating). Dzięki temu powłoka 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog jest znacznie bardziej odporna na parowanie niż standardowo stosowane w tym celu powłoki. Zastosowana powłoka zachowuje swoje właściwości aż do 25 cyklu mycia – oznacza to, że pracownicy mogą znacznie dłużej korzystać ze swoich okularów ochronnych.

Produkty te spełniają wymagania normy EN 166:2001, dlatego mogą być stosowane do ochrony oczu i twarzy przed zagrożeniami w postaci kropli cieczy, cząstek pyłu oraz cząstek o dużej prędkości przy średniej energii uderzenia – symbol B (dotyczy gogli ochronnych 3M™ Gear 500) lub cząstek o dużej prędkości przy niskiej energii uderzenia – symbol F (dotyczy okularów ochronnych 3M™ Solus™ 1000).

Prezentowane środki ochrony mogą być również stosowane w skrajnych temperaturach, tj. od -50oC aż do +550oC. Ponadto dostępne są opcje, które zapewniają skuteczną ochronę przed promieniowaniem UV zgodnie z wymaganiami normy EN 170:2002 lub chroniące przed olśnieniem słonecznym zgodnie z wymaganiami normy EN 172:2001.

Powłoka 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog umożliwia przeprowadzanie dezynfekcji okularów i gogli poprzez zanurzenie w rozcieńczonym wybielaczu lub przy pomocy ściereczek nasączonych alkoholem, bez utraty właściwości ochronnych i użytkowych.

2.Wkładki przeciwhałasowe 3M™ TEP-100
Rozwiązania 3M znajdują swoje zastosowanie także w branży militarnej. Skuteczna ochrona przed hałasem i jednocześnie swoboda prowadzenia rozmów, to dwa czynniki, które zapewniają efektywną i bezpieczną pracę żołnierzy. Jak spełnić te wymagania? Rozwiązanie znalazła firma 3M, wprowadzając na rynek taktyczne wkładki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu TEP-100.

3M Poland wie, jak wymagająca i niebezpieczna jest służba żołnierzy. Nowe rozwiązanie TEP-100 udowadnia, że kompromis pomiędzy skuteczną ochroną przed hałasem, wygodą użytkowania i swobodą porozumiewania się nie jest konieczny.

Branża militarna dąży obecnie do tego, by efektywność żołnierzy zwiększać poprzez zapewnienie im należytej ochrony słuchu przy jednoczesnym zachowaniu świadomości sytuacyjnej, dzięki której możliwe jest swobodne prowadzenie rozmowy z innymi członkami zespołu. Z uwagi na specyficzne warunki pracy żołnierzy – kiedy to podczas jednorazowego wybuchu może dojść nie tylko do urazu akustycznego, ale nawet do całkowitej utraty słuchu – kluczową sprawą jest jednak sama ochrona słuchu. Korzystając z wykładek TEP-100, użytkownik zapewnia sobie zarówno większe bezpieczeństwo, jak i komfort pracy.

3m-2

Wkładki TEP-100 mają niewielki rozmiar i są bardzo lekkie. Zasilane są z akumulatorków wielokrotnego ładowania. Produkt został stworzony z myślą o działaniach taktycznych, jednak może być z powodzeniem wykorzystywany również w pracach inżynieryjnych i konserwacyjnych.

3. Pochłaniacz gazów i par organicznych ze wskaźnikiem zużycia ESLI – 3M™ 6000i – technologia dająca większą pewność ochrony.
Jedno z najbardziej aktualnych rozwiązań oferowanych przez firmę 3M w zakresie środków ochrony układu oddechowego to pochłaniacz gazów i par organicznych ze wskaźnikiem zużycia ESLI (ang. end-of-service-life indicator). To przełomowy produkt, który pozwala właściwie ocenić koniec czasu użytkowania pochłaniaczy stosowanych łącznie z półmaskami i pełnymi maskami 3M™ z bagnetowym systemem mocowania oraz wskazuje na konieczność ich wymiany.

3m-3

Dotychczas stosowane rozwiązania pozwalały ocenić koniec czasu użytkowania pochłaniaczy, a także ustalić harmonogram ich wymiany w oparciu o subiektywne odczucia pracowników – specyficzny smak i zapach, wyczuwane po zużyciu pochłaniacza. W ten sposób potencjalne zagrożenie identyfikowane jest dopiero w momencie, gdy pary i gazy substancji chemicznych przedostają się przez pochłaniacz i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla dróg oddechowych.

Nowatorski wskaźnik ma postać znacznika kreskowego, który podczas pracy w warunkach występowania par lub gazów organicznych pozwala użytkownikowi wizualnie ustalić, czy konieczna jest wymiana pochłaniacza. Wskaźnik ESLI znajduje się wewnątrz pochłaniacza, przy złożu węgla aktywnego, a przepływające przez niego pary organiczne są absorbowane także przez wskaźnik końca czasu użytkowania ESLI. Powiększający się pasek wskaźnikowy kontroluje się przez przezroczystą ściankę pochłaniacza. Gdy na pochłaniacz działają pary substancji w określonych stężeniach, wygląd wskaźnika zaczyna się zmieniać wraz z jego zużyciem. Gdy pochłaniacz jest prawidłowo używany w odpowiednich środowiskach, pasek wskaźnika powiększa się i pomaga określić pozostały czas użytkowania pochłaniacza.

3m-4

4. Przyciąganie elektrostatyczne zastosowane w półmasce filtrującej 3M™ Aura™
Bezpieczeństwo czy wygoda? To częsty dylemat osób pracujących w fabrykach i kopalniach pełnych brudu, pyłu i ciężkiego sprzętu. Stosowanie ochrony dróg oddechowych to w wielu wypadkach konieczność – niestety nie każda maska czy pół- maska zapewnia komfort użytkowania. Dzięki współpracy naukowców firma 3M opracowała rozwiązanie – półmaskę filtrującą 3M™ Aura™ 9300+.

Punktem wyjścia przy opracowywaniu półmaski były doświadczenia użytkowników – pracowników fabryk, którzy wiedzą, że muszą chronić swoje drogi oddechowe, ale ze względu na ogólny dyskomfort – jaki często się z tym wiąże – niekoniecznie chcą to robić. Uważają, że półmaska przeszkadza im w pracy. I unikając jej zakładania narażają się w ten sposób na niebezpieczeństwo.
Przy tworzeniu półmaski filtrującej 3M™ Aura™ w szczególny sposób zadbano zatem o to, by była ona nie tylko bezpieczna, ale i wygodna. W tym celu wdrożono trzy innowacyjne technologie.

Pierwszą z nich jest zastosowanie elektrostatycznego środka filtrującego. Podczas procesu produkcyjnego, do mikrowłókien został wprowadzony ładunek elektrostatyczny, który zwiększa przepływ powietrza przez filtr, znacznie ułatwiając oddychanie.

3m-5

Kolejną naukową innowacją, która prowadzi do większego komfortu oddychania, jest technologia Low Breathing Resistance Filter. Łączy ona zalety elektretowego materiału filtrującego 3M z zaawansowanymi rozwiązaniami, które zmniejszają tzw. opory oddychania. Zawór 3M™ Cool Flow™ skutecznie odprowadza wydychane powietrze, obniżając temperaturę pod maską, przez co zwiększa wygodę noszenia i minimalizuje ryzyko zaparowania okularów ochronnych. Dzięki temu użytkownicy półmaski filtrującej Aura™ mogą łatwo oddychać nawet w najtrudniejszych warunkach.

Dodatkowym atutem półmaski filtrującej 3M™ Aura™ jest także tłoczony panel górny, który ogranicza parowanie okularów ochronnych i znacznie poprawia widoczność. Odpowiednio ukształtowana blaszka nosowa o zakrzywionej, niskoprofilowej konstrukcji dobrze dopasowuje się do nosa oraz konturów oczu, zapewniając szerokie pole widzenia i ułatwiając korzystanie z okularów.

5. Urządzanie samohamowne 3M™ Nano-Lok™ Edge
Urządzenie samohamowne Nano-Lok™ Edge zostało specjalnie zaprojektowane do mocowania na poziomie stóp do ostrych krawędzi, które bardzo często spotykane są w budownictwie. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia łatwość użytkowania i umożliwia bezpośrednie połączenie z większością modeli szelek bezpieczeństwa. Niezwykle lekka i kompaktowa konstrukcja jest praktycznie niewyczuwalna na plecach, nie przeszkadza w trakcie pracy i może być idealnym zamiennikiem standardowej linki z amortyzatorem.

Nano-Lok Edge zatrzymuje upadek na kilku centymetrach, co czyni produkt bardzo skutecznym na niskich wysokościach. Dodatkowo taśma jest zawsze naprężona, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko przypadkowego potknięcia. Obie funkcje są kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa.

3m-6

Wizja przyszłości – aktywne systemy bezpieczeństwa
Obecnie najsilniejszym trendem w rozwoju środków ochrony indywidualnej (SOI) w 3M Poland jest wyposażanie ich we wskaźniki zużycia oraz łączenie ich w systemy decyzyjne. Wskaźniki zużycia sprzętu mogą być „bierne”, jak wspomniany wcześniej wskaźnik zużycia pochłaniaczy ESLI oraz „czynne” – wyposażone w aktywne czujniki warunków pracy.

Czujniki aktywne mają możliwość przesyłania danych o warunkach pracy bezpośrednio do Służb BHP lub przełożonych. Takie systemy mogą informować o ewentualnym zużyciu sprzętu, nieprawidłowym użytkowaniu a także o koniecznych przeglądach. Przykładem takiego systemu może być np.: i-Safe firmy Capital Safety oraz Active Safety firmy 3M. Jest to system oparty o kody RFID. Dla każdego środka ochrony indywidualnej przypisany jest w systemie czas jego użytkowania, terminy przeglądów, daty produkcji, a także odnośniki do niezbędnej dokumentacji, takiej jak instrukcje użytkowania, deklaracje zgodności itp. W tych systemach każdemu pracownikowi przypisany jest indywidualny zestaw SOI z informacjami o koniecznych szkoleniach, terminach przeglądów. Wszystkie dane mogą być zapisane w chmurze i dostępne z dowolnego miejsca na ziemi również poprzez urządzenia mobilne.

Rozwiązania takie znacznie upraszczają dokumentację BHP, dotyczącą każdego z pracowników, w obszarze planowania terminów i zakresu szkoleń okresowych pracowników oraz plano- wania obowiązkowych przeglądów SOI. Uproszczenie dostępu do dokumentacji i stały nadzór nad jakością SOI przekłada się wprost na większe bezpieczeństwo pracowników.

3m-7