ITM POLSKAW dniach 6-9 czerwca 2017, w ramach największych w Europie Środkowo-Wschodniej targów nowoczesnych technologii dla przemysłu ITM Polska, odbędzie się kolejna edycja Salonu Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle. Wydarzenie to, licznie odwiedzane przez szefów działów i pracowników służby bhp, zawodowych i społecznych inspektorów pracy, dystrybutorów i handlowców oraz pracodawców, stanowi okazję do zapoznania się  z najnowszymi produktami i rozwiązaniami z zakresu ochrony i bezpieczeństwa pracy.
W pawilonie 6A wystawcy zaprezentują środki ochrony indywidualnej, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, odzież ochronną i roboczą, wyposażenie miejsca pracy/ ergonomia oraz środki ochrony zbiorowej.

Tegorocznej ekspozycji towarzyszyć będą spotkania branżowe i atrakcyjne konferencje, przygotowywane przez uznane w środowisku instytucje i media, m.in. Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Poznaniu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, redakcję czasopisma „Promotor BHP”, Portal Kultura Bezpieczeństwa, Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej i Kancelarię Prawa Pracy SZUSZCZYŃSKI.

Udział w konferencjach Salonu Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle dla uczestników targów jest bezpłatny (niektóre wydarzenia wymagają rejestracji – szczegóły w programie wydarzeń).

Patronat Honorowy nad Salonem objął Główny Inspektor Pracy oraz Prezes Urzędu Dozoru Technicznego.

Salon Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle jest organizowany w latach nieparzystych, naprzemiennie z Międzynarodowymi Targami Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO (kolejna edycja w Poznaniu w dniach  24-26 kwietnia 2018).

Salon Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle, 6-9 czerwca 2017, Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon 6A

PROGRAM KONFERENCJI (pobierz)

Więcej informacji www.bhp.mtp.pl