SEMINARIUM

Samorząd zawodowy Służby BHP – propozycje utworzenia

6 czerwca 2017 r., Poznań Hol Wschodni MTP, Sala Zielona

logo_ospsbhp
logo_mtp

Program

10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników

11.00 – 11.10 Otwarcie seminarium  – Stanisława Ziółkowska, Okręgowy  Inspektor Pracy  w Poznaniu, Waldemar Dudek, członek Zarządu Głównego  OSPSBHP

11.10 – 11.30  Służba BHP – obowiązki i uprawnienia Jacek Owczarek, starszy inspektor pracy, specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy PIP w Poznaniu

11.30 – 11.50 Samorząd zawodowy w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju

 dr Paweł Antkowiak,  Uniwersytet  Adama Mickiewicza w Poznaniu

11.50 – 12.10 Samorząd zawodowy służby bhp – potrzeba utworzenia – Waldemar Dudek, członek Zarządu Głównego  OSPSBHP, prezes zarządu oddziału OSPSBHP w Krakowie

12.10 – 12.25 – przerwa kawowa

12.25 – 12.45  Służba BHP w XXI wieku   – Marek Nościusz, wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP, prezes zarządu oddziału OSPSBHP w Gdańsku

12.45 – 13.05  Certyfikacja i potwierdzanie kompetencji zawodowych pracowników służby bhp w krajach europejskich – Agata Wanowicz, sekretarz komitetu organizacyjnego ds. konferencji-seminariów w oddziale OSPSBHP w Rzeszowie

13.05 – 13.25   Powołanie samorządu zawodowego. Stan obecny i przyszłe działania. Prace legislacyjne – Paweł Szczepański, wiceprezes zarządu oddziału OSPSBHP w Krakowie

13.25 –13.45 Dyskusja i zakończenie seminarium