W dniu 5 czerwca w firmie Stock Polska Sp. z o.o. w Lublinie,  odbędzie się kampania szkoleniowa pn. „Dzień Bezpieczeństwa”. Kampanię realizuje SAFETY TEAM, konsorcjum grupy specjalistów zajmujących się tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy organizują „Dni Bezpieczeństwa” dla pracowników dużych zakładów pracy i przedsiębiorstw oraz dążą również do zaangażowania małych i średnich firm we wspólne kampanie szkoleniowe.

„JESTEŚ ŚWIADOMY – JESTEŚ BEZPIECZNY” to hasło SAFETY TEAM, w skład którego wchodzą firmy: BHP KOMPLET – specjaliści BHP, MEDIKURS – Pierwsza Pomoc bez tajemnic oraz RiskCon – Inżynierskie Biuro Analiz Zagrożeń i Oceny Ryzyka, a także SAFETY LOGIC autor projektu – Świadomy Kierowca.

Celem  „Dni Bezpieczeństwa” jest podnoszenie standardów bezpieczeństwa w firmach poprzez zwiększanie kompetencji i świadomości pracowników. Coraz więcej firm zwraca uwagę na bezpieczeństwo podczas pracy i inwestuje w dobre szkolenia i warsztaty takie jest „Dzień Bezpieczeństwa”. Niestety na polskim rynku jest jeszcze dużo do zrobienia. Nie wszystkie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, BHP czy Ppoż. prowadzone są właściwie tak, aby pracownik wyszedł z nich z głową pełną wiedzy i umiejętnościami potrzebnymi do działania w chwili zagrożenia. Dlatego SAFETY TEAM przykłada szczególną wagę do tego, aby ich szkolenia były ciekawe i angażujące uczestników.

Przedsiębiorcy, którzy współpracują z SAFETY TEAM wiedzą jak ważna jest to tematyka i dlatego co roku wracają do SAFETY TEAM, aby powtarzać i utrwalać te umiejętności. Jedną z takich firm jest Stock Polska Sp. z o.o., która doskonale rozumie ideę „Świadomy pracownik to bezpieczny pracownik”, dlatego po raz kolejny organizuje „Dzień Bezpieczeństwa” w swojej firmie. Stock Polska Sp. z o.o. to Lider – Pracodawca Bezpieczny, utrzymujący wysokie standardy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

zd1

Tegoroczny DZIEŃ będzie zawierał poniższe moduły:

  1. Godzina dla życia i strefa koncentracji (bezpieczeństwo na drodze).
  2. Symulator wózka widłowego (bezpieczeństwo w transporcie wewnątrzzakładowym).
  3. Ewakuacja i zabezpieczenia prac na wysokości (bezpieczeństwa podczas prac niebezpiecznych).
  4. Pierwsza pomoc (świadomość działań ratujących życie lub zdrowie).
  5. Zawody ppoż. (atrakcyjne zwiększanie umiejętności w gaszeniu pożarów).
  6. Zagrożenia od środków chemicznych (bezpieczeństwo podczas prac niebezpiecznych).
  7. Kącik zdrowia (monitorowanie parametrów życiowych).
  8. Finał to inscenizacja wypadku drogowego z udziałem dwóch aut, pokaz bezpiecznych zachowań na drodze podczas zdarzeń drogowych. Przy udziale Straży Pożarnej oraz Policji.

Instruktorzy SAFETY TEAM marzą by zminimalizować liczbę wypadków przy pracy do zera, aby wszyscy polscy pracodawcy zaangażowali się w zwiększenie bezpieczeństwa swoich pracowników, a firmy szkolące w tym zakresie robiły to na 100%, tak jak oni, używając do tego sprzętu najlepszej jakości i odpowiedniej liczby dobrze przygotowanych instruktorów, dostosowanej do liczby uczestników szkoleń. To  daje dużo większe szanse na zdobycie prawdziwych umiejętności, które przełożą się na bezpieczeństwo w pracy i w życiu.

zd2