Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO, skierowane do firm świadomie dbających o bezpieczeństwo swoich pracowników oraz do producentów i dystrybutorów z branży odbyły się w Targach Kielce od 8 do 10 czerwca. Targi odwiedziło blisko 6 tysięcy gości.

Obok ciekawej ekspozycji  produktów z zakresu szeroko pojętego BHP, czyli między innymi: odzieży ochronnej, systemów alarmowych, oświetlenia awaryjnego, odzieży roboczej, czy oznakowania BHP Targi KIELCE WORK SAFETY-EXPO 2017, były również miejscem do zapoznania się z ważnymi aspektami bezpieczeństwa pracy. 8 czerwca, w pierwszym dniu wystawy  Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Dozoru technicznego, „SUPON” KIELCE oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników BHP O/Kielce, zorganizowały konferencję. Moduł I zatytułowany „Organizacja bezpiecznej pracy” poświęcony był głównie zmianom w przepisach prawych. Podczas prelekcji modułu II szczególna uwagę zwracano na  „Bezpieczeństwo na budowie” . W drugim dniu targów, odbyła się narada rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Na targi zaproszeni zostali przedstawiciele nadzorów budowalnych oraz strażaków z wydziałów kontrolno-rozpoznawczych komend – ze szczebli powiatowych, miejskich oraz wojewódzkich, a także reprezentanci biur projektowych, architektonicznych i inspektoratów pracy.

Targom pożarniczym KIELCE WORK SAFETY-EXPO towarzyszyły Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO.

IMG_9268 Wh1g6612_20170609_TargiKielce_IFRE