Już druga cykliczna Międzynarodowa Konferencja nt. „Współczesne zagrożenia w miejscu pracy – aspekt teoretyczny i praktyczny” zagościła w gmachu Politechniki Rzeszowskiej. Odbyła się ona w dniach 6-7 kwietnia 2017r, a zorganizowana została, przez rzeszowski i krakowski oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, we współpracy z naukowcami największych uczelni na Podkarpaciu tj. Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza i w Małopolsce tj. Akademii Górniczo- Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Patronat nad zakończoną sukcesem na arenie krajowej i międzynarodowej konferencją objął Marszałek Sejmu RP, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie i wiele innych instytucji wspierających wydarzenie.

Poza aspektem teoretycznym z zakresu ochrony bezpieczeństwa w czasie konferencji odbyły się także pokazy i prezentacje środków ochronnych. Wszystko to dzięki włączeniu się w organizacje konferencji największych w Polsce, a znanych w całej Europie firmy tj. PHT Supon Sp. z o.o. w Rzeszowie, ROSTAING S.A., Tegro Polska – Dystrybucja, MSA Polska Sp. z o.o., 3 Poland Spółka z o.o., ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Sp. z o.o., Ansell Healthcare NV Riverside Business Park, ARDON SAFETY s.r.o, DuPont Poland Sp. z o.o., Filter Service Sp. z o.o., UVEX SAFETY Polska sp. z o.o. sp. k., Otto Engineering Polska Sp. z o.o., Akala Faraone Sp. z o.o., zajmujących się produkcją i dystrybucją różnego rodzaju sprzętu zabezpieczającego pracowników przed szkodliwym działaniem czynników występujących w procesie pracy.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział blisko 300 osób, głównie pracowników służby bhp, pracodawców i specjalistów z zakresu ochrony pracy z Polski jak również z zagranicy. Uczestniczyło w niej kilkanaście delegacji z takich krajów jak: Węgry, Czechy, Słowacja, Hiszpania, Dania, Rosja, Belgia, Chorwacja.

Rangę wydarzenia podkreślało również wsparcie i zainteresowanie firm będących liderami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce południowo-wschodniej, m.in. PZL Mielec, SURET Sp. z o.o., ANOCOTE Polska sp. z o.o., Wawel S.A., które ze swojej dbałości o warunki pracy są znane w środowisku.

Na wstępie to jak ważna jest współpraca pomiędzy naukowcami i praktykami z zakresu ochrony pracy, a także ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji pracowników służby bhp zaznaczył Prezes rzeszowskiego oddziału OSPSBHP. Mieliśmy możliwość wysłuchania wielu bardzo ciekawych prelekcji, w których poruszone zostały tematy jak: „Analiza stanu bezpieczeństwa i wypadkowości w górnictwie podziemnym”, którą zreferował dr. hab. Zbigniew Burtan (AGH). Dyrektor Departamentu Rehabilitacji ZUS mgr. Małgorzata Nietopiel przedstawiła temat: „ZUS dla poprawy bezpieczeństwa pracy”. Janusz Dziki (Dyrektor Biura BHP i Ochrony Środowiska PZL Mielec) zaprezentował „Metody identyfikacji i eliminacji zagrożeń na przykładzie procesu zarządzania ryzykiem ergonomii w PZL Mielec”. O przyczynach występowania zagrożeń pożarowych na stanowisku prac, mówił zastępca naczelnika Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie Mł. Bryg. mgr. inż. M. Goclon.

Wśród gości konferencji był także m.in. Wiktor Kempa z European Trade Union Institute w Brukseli, Mireya Rifā Fabrega – członek Komisji Certyfikującej ENSHPO, oraz Prof. Konstantin Nikoloz Todradze (Prezes NACOT), który omówił „Procesy identyfikacji i eliminacji zagrożeń oraz ochrona pracowników na stanowiskach pracy w Federacji Rosyjskiej. Natomiast dr Sonja Damjanović Deŝić z Chorwackiego Instytutu Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy przedstawiła prelekcję nt.„Współczesne metody szacowania i analizy ryzyka zawodowego w Chorwacji”.

W drugim dniu konferencji dr hab. inż. Andrzej Pacan prof. PRz  i Mariusz Błahuta członek zarządu OSPSBHP o/ Rzeszów przedstawili podsumowanie tematów i wnioski wypływające z wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami wydarzenia z różnych krajów europejskich.

Kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji jest już zapowiadana przez organizatorów. Tym razem ma się ona odbyć w Krakowie.

DSC07617 DSC07645 DSC07670