Artykuł 435 § 1 kodeksu cywilnego dotyczy odpowiedzialności pracodawcy na zasadzie ryzyka. Przepis ten wyłącza tę odpowiedzialność tylko wtedy, gdy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej lub wyłącznie z winy poszkodowanego (w oma-wianym poniżej wypadku – pracownika) albo osoby trzeciej, za którą pracodawca nie ponosi odpowiedzialności. Przypomnę, że w artykule pt. „Ryzyko pracodawcy” opublikowanym w „Przyjacielu przy Pracy” w nr. 02/2017 omawiałem problem ryzyka pracodawcy w innym aspekcie – niedopuszczenia pracownika do pracy w sytuacji, gdy utracił możliwość wykony-wania pracy na dotychczasowym stanowisku a wyraża gotowość do pracy na innym. W tym artykule natomiast przedstawiam stanowisko Temidy w sytuacji, gdy w protokóle wypadkowym zabrakło stwierdzenia, że poszkodowany pracownik w jakikolwiek sposób naruszył zasady bezpieczeństwa pracy.


Andrzej Dobrzyński

Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay.
Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto.
Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom.
Reklamacje
Regulamin

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
06/2017 Brak adnotacji w protokóle powypadkowym
2.46 zł2.46 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!