I Ogólnopolskie Forum Służby BHP
„Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy”
Sala konferencyjna Hotel AIRPORT OKĘCIE, Warszawa, ul. 17 Stycznia 24
Prowadzenie konferencji: red. Michał Olszański

4 października 2017 r.
9.00-9.15
Uroczyste otwarcie Forum – Elżbieta Bożejewicz, Prezes OSPS BHP

9.15-11.00
Sesja inauguracyjna
Czy czeka nas rewolucja w podejściu do bezpieczeństwa pracy?
• Rola i misja Rady Ochrony Pracy– poseł Janusz Śniadek, przewodniczący ROP
• Nowe trendy w zakresie bezpieczeństwa człowieka w pracy – Prof. Danuta Koradecka, Dyrektor CIOP-PIB
• Bezpieczeństwo dziś i jutro. Zagrożenia w obszarze nowoczesnych technologii
– Roman Giedrojć, Główny Inspektor Pracy
• Wspieranie pracodawców w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy
– Zbigniew W. Żurek, wiceprezes BCC

11.00-11.30 Przerwa kawowa

Panele tematyczne
11.30-13.35 – Moduł I (2 panele po 60 min każdy)
Prowadzenie paneli: red. Michał Olszański
11.30-12.30 Panel 1
Perspektywy rozwoju i zmian w zakresie bezpieczeństwa pracy
Dyskusja podczas panelu będzie dotyczyła m.in.:
– nowego wymiaru pracy – pracownicy mobilni
– turkusowych przedsiębiorstw
– bezpieczeństwa pracy i społecznej odpowiedzialność biznesu
– bezpieczeństwo pracy w epoce przemysłu 4.0

Uczestnicy panelu:
1/ Radosław Mleczko – autor analiz i prognoz społecznych, menedżer kultury, w latach 2008 – 2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
2/ Paweł Łukasiak – prezes zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, interesuje się aktywizacją społeczności lokalnych i wirtualnych, tworzeniem marek społecznych, fundraisingiem i marketingiem społecznie zaangażowanym
3/ Marek Benio – prawnik, doktor nauk ekonomicznych związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, ekspert w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego, prawa pracy, współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy
4/ Barbara Ciesielska – Kierownik Działu BHP, Polimex-Energetyka SA
5/Maria Żmidzińska – Dyrektor Działu BHP PKP Trakcja, związana z firmą od 1997 r., w 70-letniej historii firmy pierwsza kobieta szefująca służbie bhp

12.30-12.35 Przerwa techniczna
12.35-13.35 Panel 2
Samorząd zawodowy służby bhp
Dyskusja podczas panelu będzie dotyczyła m.in.:
– Celów i zadań samorządu zawodowego służby bhp
– Utworzenia samorządu zawodowego służby bhp – korzyści dla środowiska zawodowego

1/Józef Witczak, wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP, prezes zarządu oddziału w Radomiu
2/ Marek Nościusz, wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP, prezes zarządu oddziału w Gdańsku
3/ Waldemar Dudek, członek Zarządu Głównego OSPSBHP, prezes zarządu oddziału w Krakowie
4/ Tadeusz Sułkowski, prezes Stowarzyszenia Ochrony Pracy
5/ dr Paweł Antkowiak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

13.35-14.30 Lunch
Prowadzenie konferencji: red. Michał Olszański
14.30-17.10 – Moduł II (3 panele po 60 min)
14.30-15.30 Panel 3
Innowacyjność w bezpieczeństwie pracy
Dyskusja podczas panelu będzie dotyczyła m.in.:
– źródeł innowacyjnych pomysłów, w tym pobudzanie innowacyjności pracowników
– Innowacje społeczne
– Innowacyjne środki ochrony indywidualnej

1/ Katarzyna Majchrzycka, kierownik Zakładu CIOP-PIB w Łodzi
2/ Grzegorz Szałas – członek ZG OSPSBHP, właściciel firmy Twoje BHP w Radomiu
3/ Paweł Gumoś – kierownik Działu BHP w Grupie LOTOS SA
4/ Paweł Mońka – Dyrektor Działu BHP w GAZ-SYSTEM S.A.
5/ Andrzej Wieder –EJENDALS AB

15.30-15.35 Przerwa techniczna
15.35-16.35 Panel 4
Nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem pracy
Dyskusja podczas panelu będzie dotyczyła m.in.:
– Zarządzania podwykonawcami
– Resilientne przedsiębiorstwa
– Bezpieczeństwo behawioralne
– Dysfunkcji w systemach zarządzania bhp

1/ Małgorzata Pęciłło-Pacek – Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy – CIOP-PIB
2/ Zbigniew Stępień – Kierownik bhp, PKN ORLEN S.A.
3/ Tomasz Skibiński – Dyrektor bhp, CEMEX Polska Sp. z o.o.
4/ Sebastian Lewiński – Kierownik Działu BHP w Warbud SA, członek Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
5/ Paweł Szczepański – Prezes Zarządu QRS Consulting sp. z o.o., wiceprezes zarządu oddziału OSPSBHP w Krakowie
16.35-16.40 Przerwa techniczna
16.40-17.40 Panel 5
Pracownik XXI wieku. Zmieniający się rynek pracy
Dyskusja podczas panelu będzie dotyczyła m.in.:
– zatrudniania pracowników czasowych
– problemu pokolenie Y
– zatrudniania pracowników 50+
– zatrudniania cudzoziemców
– zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością

1/ Maria Widerszal-Bazyl – Kierownik Pracowni Psychologii Społecznej – CIOP-PIB
2/ Rafał Peta – kierownik ds. BHP POLPHARMA SA
3/ Jarosław Leśniewski, Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP
4/ Piotr Pawłowski – Prezes Fundacji Integracja
5/ Myroslava Keryk – Centrum Pomocy Cudzoziemcom, Prezes Fundacji „Nasz Wybór”

19.30
Uroczysta kolacja

5 października 2017 r.
2 dzień

10.00-10.15
Powitanie uczestników i rozpoczęcie II dnia Forum – Elżbieta Bożejewicz, Prezes ZG OSPSBHP
10.15-11.00
Podsumowanie sesji tematycznych i wnioski (5 tematów) – Andrzej Nowak, ZG OSPS BHP
– Współczesne problemy i szanse dla rozwoju obszaru bezpieczeństwa pracy
– Samorząd zawodowy służby bhp
– Innowacyjność w bezpieczeństwie pracy
– Nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem pracy
– Pracownik XXI wieku. Zmieniający się rynek pracy
11.00-11.40 Przerwa kawowa

11.40-14.00
Sesja podsumowująca
– Udział ZUS w poprawie warunków pracy – Małgorzata Nietopiel, dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS
– Nauka, technika, gospodarka – doświadczenia i perspektywy rozwoju – Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego
– Współpraca europejskich specjalistów bhp i certyfikacja kompetencji służby bhp EurOSHM– Claudio Munfortii, Prezes Komitetu Certyfikacji ENSHPO
– Działania programu AEPSAL w Europie – Mireya Rifà Fabregat, członek Zarządu ENSHPO
– Strategia Komisji Europejskiej w obszarze bezpieczeństwa pracy – Anna Banczyk, Asystent Polityczny Dyrektora w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Komisja Europejska
– Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP – perspektywy na przyszłość
– Elżbieta Bożejewicz, Prezes ZG Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
14.00 Podsumowanie i zakończenie Forum – Elżbieta Bożejewicz, Prezes ZG OSPSBHP
Organizator:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
Współorganizator:
CIOP-PIB
Partnerzy wspierający:
– EJENDALS AB
– Iturri
– Akala Faraone
– Filter Service
– DuPont
– Pika Med
Partnerzy:
– ZUS
– UDT
– GIP
Patronat
– Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
– Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP

Informator  Informator-o-I-Ogólnopolskim-Forum-Służby-BHP.pdf (100 pobrań)