Rzeszowski Oddział OSPSBHP wraz z Państwowymi Instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo w zatrudnieniu już po raz kolejny zapraszają na wydarzenie branży bhp i ochrony pracy. I Podkarpackie Forum Bezpieczeństwa to zapowiedz cyklicznej organizacji tego typu spotkań.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oddział Rzeszów w dniu 13 października br. organizuje I POKDARPACKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA realizowane w ramach kampanii społecznej CIOP- PIB „Bezpiecznie od początku”. Temat przewodni tegorocznego forum to: „Zagrożenia czynnikami chemicznymi w środowisku pracy, a zatrudnianie młodych i niedoświadczonych pracowników”. Do współorganizacji tego wydarzenie włączają się m.in. Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/ Rzeszów.  W ramach forum odbędzie się konferencja, podzielona na panele tematyczne związane z bezpieczeństwem chemicznym a także z profilaktyką i szczególna dbałością o bezpieczeństwo w zatrudnieniu młodych i niedoświadczonych pracowników. Głównym celem wydarzenia jest promowanie kultury bezpieczeństwa oraz wymiana doświadczeń wśród specjalistów z zakresu ochrony pracy na Podkarpaciu.

Chcemy wspólnie zadbać o pracowników szczególnie tych młodych i niedoświadczonych, pokazując im zalety bezpiecznej pracy.  Serdecznie zapraszamy do udziału w I Podkarpackim Forum Bezpieczeństwa. Na uczestników czeka wiele atrakcji, min. Pokazy I pomocy o4raz pokaz mody odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej.  Wydarzenie ma charakter niekomercyjny. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa na adres e-mail: biuro@ospsbhp.rzeszow.pl