MOVIDA po raz kolejny zaprasza na FORUM NOWOCZESNE BHP dedykowane ekspertom-praktykom z obszaru BHP. Spotkanie odbędzie się w dniach 21-22-23 listopada br.

Podczas FORUM NOWOCZESNE BHP uczestnicy wysłuchają kilkunastu prelekcji, wymienią się opiniami i doświadczeniami. Zaproszeni eksperci zaprezentują swoje rozwiązania, podzielą się problemami i pochwalą sukcesami.

W programie Forum m.in.:

 • kultura bezpieczeństwa – jej najefektywniejsze składowe oraz metody rozwoju i poprawy
 • najpoważniejsze często występujące błędy w systemach BHP i jak im zapobiegać na każdym etapie funkcjonowania systemu bezpieczeństwa pracy
 • czynnik ludzki, czyli jak spowodować wzrost świadomości i zaangażowania załogi w kwestie bezpieczeństwa
 • najlepsze praktyki zapewnienia właściwych standardów BHP
 • audyty behawioralne w praktyce – czy i jak je przeprowadzać, by były efektywne
 • czynniki szkodliwe i uciążliwe – mapowanie, zapobieganie, eliminacja
 • substancje niebezpieczne – składowanie, oznaczenia, procedury postępowania
 • bezpieczeństwo w procesie produkcji i utrzymania ruchu przez pryzmat zastosowania rozwiązań TPM
 • ocena ryzyka zawodowego

W ramach „Health & Safety Session” odwiedzone zostaną dwa zakłady:

 • Parker Hannifin Manufacturing Poland (wiodący, globalny producent innowacyjnych technologii napędów i sterowań)
 • Harris Calorific International (lider w grupie producentów wyrobów metalowych przeznaczonych do lutowania, spawania, cięcia i dystrybucji gazu) a wiedzą i doświadczeniem na temat bezpieczeństwa podzielą się szefowie-praktycy z takich firm jak:
 • Grupa Azoty Automatyka
 • Harris Calorific International
 • Man Trucks
 • Nutricia Polska
 • Parker Hannifin Manufacturing Poland
 • Polskie Zakłady Lotnicze
 • SE Bordnetze Polska
 • Słodownia Soufflet Polska

Zapraszamy na stronę projektu: http://movida.com.pl/wydarzenia/forum-nowoczesne-bhp-listopad-2017

Więcej informacji na temat Forum udzieli:

Alicja Mrozowicz, Senior Key Account Manager

amrozowicz@movida.com.pl, tel. (+48 22) 696 74 82

 

Przykładowe opinie dotychczasowych uczestników FORUM NOWOCZESNE BHP:

„Spotkanie przygotowane profesjonalnie. Bardzo wysoki poziom merytoryczny wszystkich prezentacji. Najlepsze praktyki BHP w wiodących firmach w dziedzinie bezpieczeństwa. Wiele gotowych rozwiązań do zastosowania w swojej firmie. Opieka ze strony MOVIDY bardzo dobra. W sumie spotkanie, które można polecić każdemu specjaliście ds. BHP. Bardzo dobre kolacje integracyjne, na których można porozmawiać o konferencji i swoich doświadczeniach zawodowych.”

Kierownik Sekcji BHP, SE Bordnetze Polska Sp. z o.o., wrzesień 2016

„Super, że możemy porównać rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa w różnych firmach. Inspiruje to do poszukiwania i wypracowywania nowych rozwiązań. Dzięki zwiedzaniu zakładów możemy porównać, zauważyć inne rozwiązania nawet takie, które dla prelegenta są oczywiste, bądź wskazać rozwiązania dla zauważanych problemów. Profesjonalne przygotowanie forum. Bardzo ciekawe rozmowy w gronie specjalistów. Kolacja dała możliwość nawiązania kontaktu z kolegami z branży.”

Inspektor ds. BHP, Mahle Polska Sp. z o.o., wrzesień 2016

„Bardzo ciekawe prelekcje i warsztaty. Możliwość czerpania wiedzy od doświadczonych praktyków, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą. Fajnie prowadzona kolacja integracyjna. Podczas kolacji istniała możliwość nawiązania bliższych relacji z kolegami i koleżankami z branży. Możliwość wymienienia się wiedzą i doświadczeniem.”

Starszy Inspektor ds. BHP, EBCC Sp. z o.o., wrzesień 2016

„To mój czwarty udział w konferencji BHP wspólnie z firmą MOVIDA. Jak zwykle wysoki poziom prelekcji, profesjonalna organizacja i miła atmosfera. Świetna okazja do poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z innymi firmami. Zdecydowanie polecam! Kolacja to fajna okazja do rozmowy na tematy BHP przy piwie.”

Starszy Specjalista ds. BHP, IMI International Sp. z o.o., wrzesień 2016