W 2017 r. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zorganizował ogólnopolską kampanię społeczną pn. „BEZPIECZNIE od początku”, poświęconą problemowi bezpieczeństwa pracy pracowników młodych oraz niedoświadczonych. Kampania jest realizowana od marca do grudnia 2017 r.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oddział Gdańsk aktywnie włączyło się do udziału w kampanii i organizuje w dniu 27 listopada 2017 r. konferencje pt. „Bezpiecznie od początku na budowie”.
Podczas konferencji będziemy się starać znaleźć odpowiedzi na liczne pytania związane z bezpieczeństwem pracy młodych oraz niedoświadczonych pracowników, w tym:
Jak sprawić, by tematyka poprawy bezpieczeństwa pracy była ciekawa dla młodych pracowników? Jak przybliżać im tę tematykę? Czy działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy mogą być na tyle fascynujące, aby ich przyciągnąć i zaangażować? Jak troszczyć się o bezpieczeństwo pracy osób, których się nie rozumie? Jak projektować stanowiska pracy dla pracowników, którzy oczekują od pierwszej pracy nie tylko wyzwań, ale i odpowiedniego komfortu? Jak budować zespoły pracownicze z osób reprezentujących różne pokolenia i organizować ich pracę tak, aby nie stwarzała zagrożenia dla ich zdrowia i życia?
Na pytania te będą starać się odpowiedzieć przedstawiciele min. Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku, ZZ Budowlani, ZUS-u, członkowie OSPSBHP O/Gdańsk.
Patronat nad konferencja objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Program konferencji program-24-listopada-GDANSK.pdf (204 pobrania)

Program konferencji (aktualizacja 14.11.2017 r.)  program_24_11_wer_13_11_17-2.pdf (167 pobrań)