Już podczas tegorocznej edycji targów SAWO nastąpi reaktywacja strażackich zawodów  z 20-lecia międzywojennego – HYDROBALL! Wszyscy uczestnicy kwietniowego bloku targów będą widzieć, jak na ich oczach tworzy się nowa historia tej emocjonującej gry.

Piłka sikawkowa – Hydroball, to inicjatywa funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. O oprawę wydarzenia zadba Chojrak – Red Bull Event Car, który przemierza Polskę wzdłuż i wszerz wyszukując i rozkręcając najlepsze imprezy sportowe
i kulturalne. Na wyposażeniu samochodu są m.in. konsola dla DJa, wysokiej jakości sprzęt nagłośnieniowy, ekran LED, rzutnik czy konsola do gier.

Zawody rozegrają się na boisku w kształcie okręgu o średnicy 30 m., otoczonym bandą w wysokości 1,1 m. Idea gry Hydroball polega na tym, że konkurujące ze sobą 2 zespoły, składające się z 6 osób, za pomocą strumienia wody muszą  umieścić piłkę w bramce przeciwnika. Zadaniem kapitana drużyny jest tak dysponować wodą na rozdzielaczu, aby jej starczyło na cały czas trwania meczu (2 x 5 min). Każdy zespół będzie dysponować samochodem gaśniczym z określoną ilością wody do wykorzystania (np. 5000 litrów). Drużynę stanowić będzie zastęp, w skład którego wchodzą: kierowca – obsługa autopompy, dowódca wozu, który będzie obsługiwał rozdzielacz – jednocześnie kapitan drużyny oraz dwie roty (przodownik i pomocnik) – czterech zawodników grających w polu.

Do rozgrywek w ramach targów SAWO przystąpi 12 drużyn służb mundurowych, podzielonych  na dwie grupy. Przez dwa dni odbywać się będą mecze grupowe w systemie każdy z każdym (15 meczy na dzień targowy). Ostatniego dnia targów  odbędą się półfinały i finał. Ponadto zwycięska drużyna  rozegra mecz-niespodziankę, który będzie niezwykle atrakcyjnym widowiskiem dla kibiców.

Uczestnikom zawodów przez trzy dni energii dodawać będzie napój Red Bull, a o odpowiednio wysoki poziom emocji zadbają modelki Fire Girls.

Event-Car-Red-Bulla