Przyznane przez Głównego Inspektora Praca i Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-PIB

w kategorii: Środki ochrony indywidualnej, zbiorowej

 

Zestaw odzieży ochronnej i bielizny o właściwościach termoregulacyjnych dla ratowników górniczych

ZOSP RP Wytwórnia Umundurowania Strażackiego, Brzeziny

Zgłaszający: Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), Warszawa

Pawilon 3 stoisko 11

 

Przyznane przez Głównego Inspektora Praca i Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-PIB

w kategorii: Rozwiązania techniczno-organizacyjne z zakresu ergonomii, prewencji wypadkowej i profilaktyki zdrowotnej oraz inne produkty związane z tematyką targów SAWO

 

Dachowe systemy asekuracyjne 3M™ DBI-SALA® RoofSafe™

3M Poland Sp. z o.o., Nadarzyn

Pawilon 3 stoisko 55

 

Przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

w kategorii: Działalność edukacyjna, wydawnicza i doradcza w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem-EVARIS

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Józefów

Pawilon 3A stoisko 18A

 

Przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

w kategorii: Kształtowanie i promocja kultury bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Multimedialne materiały edukacyjne do kształtowania kultury bezpieczeństwa wśród dzieci

Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), Warszawa

Pawilon 3 stoisko 11