Jeszcze parę lat temu hasło „defibrylator AED” było niezrozumiałe i tajemnicze. Obecnie wyposażanie zakładów produkcyjnych, biur czy miejsc publicznych, w tym pojazdów komunikacji miejskiej, w te urządzenia staje się standardem i jest odpowiedzią na zagrożenia jakie niesie ze sobą nagłe zatrzymanie krążenia (NZK). AED (ang. Automated External Defibrillator) czyli Zautomatyzowany Defibrylator Zewnętrzny to zaawansowane technologicznie urządzenie, które w przypadku nieprawidłowej pracy serca automatycznie analizuje jego pracę i podaje impuls terapeutyczny, który ma za zadanie przywrócić prawidłowy rytm serca pacjenta.


Piotr Kubiszewski, DefiMed-AED

 

Na rynku znajduje się kilkanaście modeli defibrylatorów różniących się od siebie wieloma czynnikami, wpływającymi na ich jakość i skuteczność. Każdy z nich instruuje obsługującego komunikatami głosowymi, w jaki sposób postępować aby wykonać wstrząs terapeutyczny. Ponieważ wzrasta świadomość Polaków w zakresie skutków nagłego zatrzymania krążenia oraz skuteczności resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) z użyciem defibrylatora AED, ilość defibrylatorów wokół nas rośnie. Duże firmy posiadające kilka lub kilkanaście oddziałów, aby chronić swoich pracowników wyposażają je w dużą ilość urządzeń. Podobna sytuacja jest w firmach położonych na rozległym terenie lub podczas realizacji programów PAD (ang. Public Access Defibrillation) czyli dostępu do wczesnej defibrylacji w przestrzeni publicznej, wdrażanych przez samorządy zarządzające danym miastem.

Najwięcej wątpliwości podczas tworzenia takich sieci AED powstaje w chwili, gdy właściciel sieci uświadamia sobie, że nawet bardzo dobre jakościowo defibrylatory pomimo zaawansowanej technologii wymagają systematycznej kontroli. Kto, kiedy i co powinien kontrolować w defibrylatorach rozsianych po pewnym terytorium? Ile czasu trzeba poświęcić na taką kontrolę? Jak często powinna mieć ona miejsce? Odpowiedzi na te pytania są kłopotliwe i budzą wątpliwości osób, którym zależy na wdrożeniu sieci AED. I dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, firma Physio-Control będąca światowym liderem technologii defibrylacji stworzyła system zarządzający defibrylatorami marki LIFEPAK CR2 dostępny w Internecie. Korzystać z niego może każdy, kto jest właścicielem choćby jednego defibrylatora LIFEPAK CR2. Dostęp do systemu jest bezpłatny przez cały okres gwarancji czyli ośmiu lat i zindywidualizowany, co oznacza, że każdy podmiot posiada indywidualne konto, do którego loguje się za pomocą swojego hasła. System LIFELINKcentral jest dostępny w języku polskim.

UTWORZENIE KONTA KLIENTA

Aby po zakupie utworzyć „Konto Klienta” musimy podać następujące dane:okno-logowania

• adresy, pod którymi będą znajdować się defibrylatory, tzw. „Ośrodki”,
• imiona i nazwiska osób, które będą miały dostęp do systemu,
• adresy e-mailowe i numery telefonów tych osób,

• przypisać role dla wpisanych osób – „Koordynatora/ów Systemu” i „Koordynatorów Ośrodków”.

Konto Klienta tworzy autoryzowany Partner producenta. Wpisuje do systemu powyższe dane i przypisuje pod wskazane adresy (ośrodki) konkretne defibrylatory wg numerów seryjnych.

Następnie przyporządkowuje do tych lokalizacji wybranych Koordynatorów Ośrodków, którzy będą mieli dostęp do urządzeń z danego Ośrodka (adresu). Koordynator Systemu będzie miał dostęp do wszystkich Ośrodków czyli do wszystkich AED w sieci. Koordynatorów Systemu, jak i każdego Ośrodka, powinno być kilku. Po utworzeniu Konta Klienta wszyscy Koordynatorzy otrzymują wiadomości e-mailowe z pierwotnym tymczasowym hasłem do zalogowania, danymi Klienta, adresami Ośrodków i przypisanymi do nich defibrylatorami z numerami seryjnymi.

2-konto

Po zalogowaniu każdy ma dostęp do „Menu”, które składa się z następujących sekcji:

Alerty – tu pojawiać się będą wszystkie powiadomienia, jakie system będzie wysyłał do uprawnionej osoby,
Moje konto – wyświetla informacje o podmiocie zarządzającym siecią AED,
Ośrodki – to dokładne adresy, pod którymi będą znajdować się urządzenia,
Osoby – lista osób upoważnionych, wraz z ich lokalizacją i danymi kontaktowymi,
Centrum Artykułów – to okno do aktualizacji i zdalnego wsparcia technicznego.
Przykład 1. Koordynator Systemu – Paweł Iks po zalogowaniu indywidualnym hasłem „widzi” w systemie i ma dostęp do pięciu Ośrodków – w Toruniu, Krośnie, Świnoujściu, Suwałkach i Wąchocku. W Toruniu znajdują się trzy defibrylatory, w Krośnie dwa, a w pozostałych Ośrodkach po jednym. Koordynator Paweł Iks „widzi” i ma dostęp do ośmiu urządzeń w pięciu lokalizacjach.
Przykład 2. Koordynator Ośrodka Toruń – Anna Igrek po zalogowaniu indywidualnym hasłem „widzi” w systemie i ma dostęp do trzech defibrylatorów w Toruniu.

PIERWSZE LOGOWANIE DEFIBRYLATORÓW DO SYSTEMU LIFELINKCENTRAL

3-logowanie

Każdy defibrylator LIFEPAK CR2 ma standardowo fabrycznie wbudowany moduł Wi-Fi. Urządzenia przypisane do Ośrodka powinny zostać w danym Ośrodku zalogowane do sieci Wi-Fi – pozostają online i rozpoczynają raportowanie do systemu. Logowanie może być wykonane na dowolnym urządzeniu (PC, laptop, tablet, smartfon) pracującym w zasięgu sieci Wi-Fi, do której będzie logowany defibrylator. Automatycznie tworzy się okno informujące o adresie, pod którym znajduje się AED, z jego numerem seryjnym, datami ważności elektrod i baterii oraz jego statusie „Gotowy” na zielonym prostokącie.
Przykład 3. Koordynator Ośrodka Toruń – Anna Igrek loguje do lokalnej sieci Wi-Fi w Toruniu trzy defibrylatory, a Koordynator Ośrodka Krosno – Jan Zet loguje do lokalnej sieci Wi-Fi w Krośnie dwa defibrylatory. Paweł Iks Koordynator Systemu „widzi” gotowość skonfigurowanych pięciu defibrylatorów z Torunia i Krosna.

TWORZENIE MAPY SIECI AED

4-mapa

Po skonfigurowaniu defibrylatorów AED, Koordynatorzy Ośrodków po-winni potwierdzić lokalizację (adresy) poszczególnych defibrylatorów. System automatycznie stworzy dla każdego Ośrodka mapę lokalizacji AED na bazie Google Map, wraz z markerami konkretnych urządzeń.

RAPORTOWANIE ON-LINE I ALERTY O STANIE URZĄDZENIA

5-alerty

Defibrylatory LIFEPAK CR2 wykonują autotesty swoich systemów w cyklu codziennym. Oznacza to, iż codziennie do systemu są przesyłane informacje o wynikach autotestów każdego z urządzeń. Jeżeli przebiegły one pomyślnie, widok w systemie nie zmienia się i status defibrylatorów jest „Gotowy”. Gdyby jednak któryś z defibrylatorów nie przeszedł autotestu, status defibrylatora zmieni się na „Niegotowy”, a kolor zielony zmieni się na czerwony.
Dodatkowo osoby uprawnione, do których przypisany jest wadliwy defibrylator otrzymują dwa rodzaje powiadomień. Pierwszy jako „alert” w systemie LIFELINKcentral, oraz drugi w postaci e-maila na wskazaną w systemie skrzynkę e-mailową.
Takie podwójne powiadomienia są wysyłane do odpowiednich osób w następujących przypadkach:

  • urządzenie nie przeszło codziennego autotestu – awaria,
  • słaba bateria,
  • do ukończenia gwarancji na baterię pozostały 3 miesiące – 2 miesiące – 1 miesiąc,
  • do ukończenia gwarancji na elektrody pozostały 3 miesiące – 2 miesiące – 1 miesiąc.

RAPORTOWANIE ONLINE I ALERTY O UŻYCIU DEFIBRYLATORA

Drugi rodzaj podwójnych powiadomień jest aktywowany w związku z potencjalnym użyciem defibrylatora LIFE-PAK CR2. Każdorazowe otwarcie, czyli uruchomienie urządzenia, jest odbierane jako potencjalne zdarzenie i możliwość użycia. Jednak takie uruchomienie może być spowodowane innymi przyczynami niż akcja ratunkowa np. sprawdzenia urządzenia. W przypadku prawdziwej akcji ratunkowej zostaną przyklejone do klatki piersiowej pacjenta elektrody i ten fakt również zostanie rozpoznany i w podwójny sposób zakomunikowany wszystkim uprawnionym i wyznaczonym Koordynatorom. LIFE-LINKcentral wysyła powiadomienia w formie „alertu” w systemie oraz na skrzynki e-mailowe uprawnionych osób.

MOŻLIWOŚĆ LOKALIZACJI AED

Jako opcję dodatkową można wykorzystać usługę, która może mieć duże znaczenie podczas kontroli nad defibrylatorami, szczególnie w przestrzeni publicznej, jest to możliwość jego zlokalizowania. Specjalistyczny moduł geolokacji pozwala na podgląd aktualnego położenia urządzenia na internetowej mapie – opcja 3G.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Dzięki temu, iż defibrylatory cały czas są online, aktualizacja oprogramowania następuje automatycznie. Dotyczy to przede wszystkim zmian w wytycznych związanych z algo-rytmem resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Aktualizacja odbywa się online w taki sam sposób, jak systemów operacyjnych w komputerach czy smartfonach.

PODSUMOWANIE

LIFELINKcentral to darmowy system dla podmiotów zarzą-dzających siecią AED. Zbiera on wszystkie informacje, jakie za pomocą łącza Wi-Fi transmitują defibrylatory LIFEPAK CR2.

Osoby uprawnione mają ciągły dostęp do następujących informacji: wyniki autotestów określających sprawność urządzenia, poziom naładowania baterii, stan elektrod, lokalizację AED, uruchomienie urządzenia, przyklejenie elektrod do pacjenta (użycie AED). Daje to pełną kontrolę nad siecią AED w dowolnym momencie. A jeżeli osoby uprawnione po jakimś czasie nie będą kontrolować urządzeń, system w razie awarii lub użycia AED sam powiadomi o tym fakcie. Zarządzanie siecią AED staje się wygodne, naturalne i nie generuje dodatkowych sił i środków /kosztów.

LIFELINKcentral monitoruje, kontroluje i informuje – nam wystarczy reagować.

defimed