Pierwsza edycja Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań okazała się niebywałym sukcesem: pozytywne komentarze w prasie branżowej polskiej i zagranicznej oraz telewizji i radiu, przyznane nagrody i wyróżnienia, spora liczba zarówno uczestników, jak i osób odwiedzających Mistrzostwa. Proszę przypomnieć naszym Czytelnikom ich przebieg, najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia.


Redakcja

 

W pierwszej kolejność chcę podziękować osobom, które przy organizacji pierwszych w Polsce targów rusztowaniowych i mistrzostw BMR 2016, zaufały mi, wspierały i motywowały do dalszego działania, są to: wspólnik firmy rusztowaniowej JURGO sp. z o.o. p. Krzysztof Gołombek, współorganizator BMR 2016 i dyrektor Centrum Szkoleń Budowlanych WMZDZ w Olsztynie p. Bogusław Tański. Pierwsze kroki, jak się okazało w dobrym kierunku, skierowałem do Okręgowego Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie p. Marka Wójciaka, a akceptacja i chęć pomocy PIP przekonały mnie o słuszności organizowanego wydarzenia. Następnie odwiedziłem dyrektora oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie p. Tomasza Gosiewskiego, dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie p. Marka Gajewskiego, oraz prof. dr. hab. Ryszarda J. Góreckiego – rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wymienione instytucje i osoby chętnie zgodziły się zostać patronem honorowym
„I Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań BMR 2016”.
Składam ogromne podziękowania dla p. Mariana Muszyńskiego, prezesa firmy ALTRAD Mostostal z Siedlec, sponsora strategicznego BMR 2016, za pomoc techniczną i udostępnienie rusztowania do zawodów dla monterów rusztowaniowych. Lista osób i firm, którym zawdzięczam pomoc w organizacji BMR 2016, jest bardzo długa, wszystkim bardzo za to dziękuję.
Pierwsza edycja Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań BMR 2016 odbyła się 8 kwietnia 2016 roku, wówczas w zawodach wzięły udział 24 zespoły monterskie, a w tar- gach 40 firm i instytucji. Drużyną zwycięską została ekipa z firmy Ramirent ze Szczecina, drugą ekipa z Warszawy z firmy AGABIT, a trzecią z Olsztyna z firmy KARZA. Goście mogli uczestniczyć w prelekcjach prowadzonych przez specjalistów z PIP, UDT, ZZ Budowlani, IMBiGS oraz pokazach, np.: ewakuacji osoby poszkodowanej na rusztowaniu, transportu rusztowania poziomego przy po- mocy wózków widłowych firmy HELI na samochody dostawcze firmy IVECO i pionowego przy pomocy wciągarek firmy GEDA, wytrzymałości kotew na wyrywanie z zastosowaniem kotew chemicznych firmy Fisher i przyrządu do wyrywania firmy PIONART. Wystawcy organizowali swoje wewnętrzne pokazy i konkursy np. „koło fortuny” OI PIP. Pod hasłem „las brył rusztowaniowych” można było zobaczyć ciekawe konstrukcje zbudowane z rusztowań. Kolejna atrakcja wydarzenia to konkursy dla wystawców, np. na najciekawsze stoisko, najciekawszy pokaz.
Podczas wydarzenia został rozstrzygnięty konkurs na „najciekawsze zdjęcie rusztowaniowe”, który został ogłoszony na stronie internetowej BMR 2016. Odwiedzający wydarzenie mieli szansę wygrać cenne nagrody, nie tylko biorąc udział w konkursach prowadzonych na stoiskach wystawców, ale również przez organizatora, biorąc udział w loterii.
Wydarzenie ma w dużej mierze aspekt edukacyjny, uczy i pokazuje m.in. jak bezpiecznie korzystać z indywidualnych i zbiorowych środków ochrony pracy, jak poruszać się na wysokości. Odwiedzający mieli możliwość przetestowania, wypróbowania produktów BHP, elektronarzędzi, siąść za sterami symulatorów wózka widłowego i koparki, zobaczyć jak czuje się osoba pod wpływem alkoholu lub narkotyków, zakładając alko- i narko- gogle. Każdy z poruszanych w trak- cie mistrzostw tematów jest bardzo ważny, uczy przyszłych jak i obecnych pracowników budów jak przeciwdziałać ewentualnym zagrożeniom i wypadkom. Wiele szkół technicznych
i wyższych, które były obecne na wydarzeniu np. z Mławy, Elbląga, Iławy, Olsztyna miało możliwość przymierzyć, wy- próbować, obejrzeć praktyczne zastosowanie wszystkiego co oferowało wydarzenie, czyli „I Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań BMR 2016”.rusztowania1
Praca na wysokości zaliczana jest do prac szczególnie niebezpiecznych, a statystyki wypadków dotyczących upadku z wysokości, w tym z wykorzystaniem rusztowań, niezmiennie są wysokie. Źle zmontowane rusztowanie może stać się przyczyną fatalnego w skutkach wypadku. W jaki sposób organizatorzy Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań chcieliby osiągnąć wzrost poprawy bezpieczeństwa na budowach i zmniejszenie statystyk tych wypadków?
Na pewno o tym trzeba mówić i to głośno. Problem upadków z wysokości jest i będzie. Każda praca, jeśli nie przestrzega się procedur i obowiązujących zasad, zwłaszcza na wysokości, jest niebezpieczna. Obecnie stanowi znaczny procent ogólnych wypadków przy pracy. Montaż, demontaż rusztowań zalicza się do tej grupy wypadków. W zawodzie montera poruszanie się na wysokości to standard, tzw. chleb powszedni. Sam tego doświadczyłem i doświadczam jako monter i pracodawca. Znam i rozumiem problemy i niebezpieczeństwa z jakimi muszą się zmierzyć monterzy.
Mistrzostwa BMR min. mają za zadanie pracodawcom, kierownikom, inspektorom budów, a także przyszłym kierownikom, studentom i odwiedzającym przybliżyć i pokazać jak trudny, niebezpieczny i odpowiedzialny jest to zawód. Poruszanie się na wysokości w zabezpieczeniu, wykonywa- nie pracy z ciężkimi stalowymi elementami i prawidłowy
– zgodny z instrukcją ich montaż i demontaż, pokazuje, że jest to jeden z trudniejszych zawodów. Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań propagują zasady bezpieczeństwa od chwili rozpoczęcia pracy na ziemi po pracę na wysokości. Podczas bloków seminaryjnych można o tym usłyszeć od specjalistów, na stanowiskach wystawców wy- próbować sprzęt do bezpiecznej pracy na wysokości, a pod- czas pokazów i zawodów zobaczyć sprzęt w praktycznym wykorzystaniu przez zawodowców. Monterzy, pracodawcy, kierownicy w jednym miejscu i czasie mają możliwość po- znania różnych producentów rusztowań, którzy przyjechali pokazać swoje systemy, obowiązujące rozwiązania i nowinki świata rusztowań.

Nie tylko monterzy z różnych stron Polski, ale wystawcy, w tym producenci rusztowań, czy odwiedzający mogą wymienić się doświadczeniem i wiedzą teoretyczną, praktyczną, nawiązać nowe kontakty, zawrzeć nowe kontrakty. Udział licznej grupy monterów w pierwszej edycji BMR 2016 pokazał, że zainteresowanie tym tematem jest duże. Przeszkodą jaką napotykam jest m.in. przekonanie pracodawców o potrzebie zakupu dobrego sprzętu do pracy na wysokości, szkolenia monterów przez wysyłanie ich na kursy doszkalające, docenienie ich pracy i ryzyka jakie podejmują w pracy na wysokości w różnych warunkach pogodowych, a zwłaszcza zimą.
Wydarzenie jest potrzebne i na pewno przysłuży się do zmniejszenia liczby wypadków przez upadek z wysokości oraz popełnianych błędów konstrukcyjnych przy montażu i demontażu rusztowań. Jestem przekonany, że wszyscy, którzy uczestniczą i odwiedzą Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań BMR 2018 wyjadą mądrzejsi i zapewne z wieloma tematami do przemyślenia. Liczy się bezpieczeństwo, dokładność, doświadczenie. Mam nadzieję, że wydarzenie stanie się cykliczne i obejmie całą Polskę, a moim marzeniem jest przeprowadzić Mistrzostwa Świata w Bezpiecznym Montażu Rusztowań.
W organizację Mistrzostw, dostrzegając ich celowość, zaangażowały się też instytucje takie jak Państwowa Inspekcja Pracy oraz Urząd Dozoru Technicznego. Jak przebiega ta współpraca i jaki jest jej zakres?
Bezpieczeństwo zawsze kojarzone jest z Państwową Inspekcją Pracy, która wyznacza przepisy, standardy oraz egzekwuje ich przestrzeganie. Jest instytucją, bez której nie mogą odbyć się Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań. Propagowanie pierwszej i drugiej edycji BMR przez PIP, zarówno na szczeblu centralnym jak i okręgowym, jest ogromnym wkładem w rozpowszechnianie wydarzenia. Sukces BMR 2016 jest również ich zasługą. Ogromne wsparcie p. Zbigniewa Kowalczyka, dyrektora Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie, p. Marka Wójciaka, Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie powoduje, że wydarzenie ma rangę ogólnopolską.
Pomoc przekłada się na konkrety, np. przy tworzeniu pytań do testów w części teoretycznej zawodów, oddelegowanie pracowników do sędziowania zawodów w części praktycznej i oceniania prawidłowego przebiegu montażu i demontażu rusztowań i poruszania się na wysokości, czuwania nad bezpiecznym jej przebiegiem. Prowadzenie części seminaryjnej, udzielanie odpowiedzi na pytania odwiedzających i gości z zakresu BHP, przeprowadzenie konkursu dla odwiedzających z podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie. Zadań, w których uczestniczy i bierze udział PIP jest bardzo dużo. Współpraca przebiega bardzo dobrze i jest nieoceniona. Podobnie układa się współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego, lecz zakres działalności Urzędu w wydarzeniu jest inny i dotyczy urządzeń transportu pionowego i poziomego wykorzystywanych w rusztowaniach. Wspólny temat w zakresie np. wciągarek, wózków widłowych zaowocował pokazami i seminariami. Dobre kontakty z p.o. kierownika biura UDT w Olsztynie p. Tomaszem Gosiewskim pozwalają wypromować wydarzenie w Polsce.

Instytucji i firm wspierających Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań BMR 2018, dzięki którym wydarzenie się odbędzie, jest więcej. Są to Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wraz z pracownika- mi katedr: Katedry Budownictwa Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, oraz Katedry Podstaw Bezpieczeństwa Wydziału Nauk Technicznych.

Ciekawa jest sama formuła Mistrzostw: łączy w sobie jednocześnie edukację, wymianę doświadczeń i współzawodnictwo. Jak połączyli Państwo te trzy obszary? W Polsce nie ma wydarzenia poświęconego tylko rusztowaniom, które zazwyczaj są dodatkiem w wydarzeniach typu targi budowlane lub BHP. Mistrzostwa są przede wszystkim działaniem prewencyjnym, przez które zwracamy uwagę na niebezpieczeństwa, jakie podczas pracy na wysokości z wykorzystaniem rusztowań napotyka monter lub inny pracownik korzystający z rusztowania. Misją przyświecającą organizacji wydarzenia jest edukacja na poziomie szkół technicznych i wyższych oraz osób już pracujących. Praktyczne pokazanie pracy na wysokości daje zupełnie inne wyobrażenie i pogląd niż podejście teoretyczne. Uczestnicy zawodów biorą udział w spontanicznym, żywiołowym pokazie dla odwiedzających, a sami współzawodniczą, sprawdzają się w sytuacji stresu, w oczach sędziów i widzów. Bariera jaką jest wysokość, pokazuje zawodnikom i widzom, że przestrzeganie zasad bezpieczeństwa to priorytet.rusztowania2

W jednym miejscu i w jednym czasie spotykają się monterzy z całej Polski, a to umożliwia im wymianę doświadczeń oraz stanowi dla nich bezcenną możliwość zdobycia wiedzy zarówno praktycznej od doświadczonych kolegów i producentów rusztowań, jak i teoretycznej od osób tworzących przepisy w branży rusztowaniowej. Producenci mają możliwość zaprezentować swoje rusztowania, typy, rodzaje, rozwiązania nietypowe, pokazać nowinki i udogodnienia.
Również kadra naukowa ma możliwość bezpośredniego porozmawiania z osobami z branży, omówienia z nimi obowiązujących przepisów.
Wydarzenie BMR ma na celu integrację branży rusztowaniowej i branż powiązanych, np. BHP, chemii budowlanej, elektrycznej. Realizacja trudnego tematu, jakim jest praca na wysokości z wykorzystaniem rusztowań, przedstawienie zawodu montera, jest wynikiem pasji organizatorów. Wydarzenia BMR celowo powiązano z obszarem edukacji, wymianą doświadczeń i współzawodnictwem. Połączenie tych elementów dodaje atrakcyjności całemu wydarzeniu i odróżnia je od innych tego typu targów i imprez w Polsce.

W tegorocznej edycji Mistrzostw weźmie udział 40 drużyn monterskich, natomiast w pierwszej edycji były to 24 drużyny. Tak duży wzrost zainteresowania Mistrzostwami świadczy nie tylko o ich popularności, ale również o popularyzacji samej tematyki związanej z bezpiecznym montażem rusztowań. Czy można zatem wnioskować, że organizacja Mistrzostw już przyczyniła się do wzrostu świadomości znaczenia poprawnego zmontowania rusztowania i olbrzymiej odpowiedzialności, jaka ciąży na monterach?
W pierwszej edycji byliśmy przygotowani do udziału 30 ekip monterskich, a uczestniczyły 24 zespoły. W drugiej edycji umożliwiamy wystartowanie 40 ekipom tj. 120 monterów, jest to maksymalna ilość ekip, jaka może wziąć udział, tak aby zmieścić się w zaplanowanym czasie mistrzostw. Nie mamy pewności czy uda się zgromadzić aż tyle drużyn, gdyż miesiąc czerwiec jest środkiem sezonu monterskiego. Nie wszystkie firmy chcą, czy też mogą oddelegować monterów do udziału w mistrzostwach BMR 2018.
Powodzenie pierwszej edycji, która odbyła się 8 kwietnia 2016 r. wisiało na włosku, prognozy wskazywały, że w tym dniu będzie padał deszcz. Pogoda jest warunkiem sukcesu mistrzostw, gdyż całe wydarzenie odbywa się na powietrzu. Termin drugiej edycji BMR został świadomie przesunięty na czerwiec, biorąc pod uwagę pogodę oraz kalendarz imprez w Polsce, wybrano dzień 8 czerwca 2018 r.
Mamy nadzieję, że wydarzenie BMR 2016 było na tyle atrakcyjne, że żaden kontrakt, praca, rozpoczęty sezon, nie zniechęcą pracodawców do oddelegowania monterów i samych monterów do wzięcia udziału 8 czerwca w mistrzostwach BMR 2018. Możliwość spotkania ludzi z branży, wymiany doświadczeń, poznania producentów rusztowań i branż współpracujących z rusztowaniami jak środki ochrony do pracy na wysokości, środki BHP, elektronarzędzia, kotwy chemiczne, narzędzia, będą na tyle atrakcyjne, że nie za- braknie odwiedzających głównie z ogólno pojętej branży budowlanej np.: pracodawców, kierowników, inspektorów, młodzieży szkół technicznych i wyższych. Dzień 8 czerwca 2018 r. powinien stanowić święto montera. Jako organizatorzy będziemy się starać aby tak było. Na pewno osoby nieobecne będą miały czego żałować. Taka ilość pokazów przeprowadzonych z udziałem rusztowań nie była pokazywana nigdy w Polsce, a na pewno nie była udostępniana tak szerokiej rzeszy ludzi.
Wiemy, że samym Mistrzostwom towarzyszyć będzie wiele dodatkowych atrakcji. Jakie jeszcze wydarzenia zaplanowali Państwo w tegorocznej edycji Mistrzostw? Czego możemy się spodziewać?
Dynamiczność wydarzenia, na które składają się zawody monterów, liczne pokazy, konkursy, ciekawe wystąpienia osób z branży, stanowi, że jest to wydarzenie wyjątkowe dla branży budowlanej z wykorzystaniem rusztowań. Hitem tegorocznej edycji Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu rusztowań BMR 2018 będzie pokaz kontrolowanej katastrofy rusztowania. Celem pokazu jest przedstawienie najczęściej popełnianych błędów w trakcie montażu rusztowania przez osoby niewykwalifikowane, bez doświadczenia – tzw. niedzielnych monterów, bez wyobraźni czy ryzykantów, aby szybciej, aby do przodu, raz się udało, uda się i kolejny raz. Skumulowanie błędów na jednym rusztowaniu przyniesie efekt katastrofy rusztowania.
Pod okiem zawodowców z branży rusztowaniowej, m.in. p. Andrzeja Miszteli z IMBiGS i branży BHP p. Michała Wasilewskiego z Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, zostanie przeprowadzona kontrolowana katastrofa rusztowania elewacyjnego o powierzchni 120 m2, wysokości roboczej 10 metrów. Atrakcyjności dostarczy nie tylko prawdziwa katastrofa rusztowania, ale również realizm budowy. Na rusztowaniu prowadzone będą roboty budowlane. Pracowników budowlanych będą zastępować manekiny. Po przewróceniu rusztowania zostanie poprowadzona prawdziwa akcja ratownicza przez wyspecjalizowane jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz ratowników medycznych Polskiego Czerwonego Krzyża. Z całego pokazu zostanie wykonany film edukacyjny. Zdradzić możemy, że błędami konstrukcyjnymi w zmontowanym rusztowaniu będzie m.in: posadowienie rusztowania na niestabilnym gruncie, złe podkłady, a wręcz ich brak, wyeksploatowane rusztowanie, źle dobrane kotwy, miejsca kotwienia i samo kotwienie, źle wykonane stężenia i inne.
Zostanie pokazane również oddane do użytkowania niekompletne rusztowanie, w którym częściowo brakować będzie środków ochrony zbiorowej chroniących przed upadkiem z wysokości. Będzie pokaz przekroczenia wytrzymałości nośności pomostów. Co się dzieje, gdy zeskładujemy nieprawidłowo za dużo towaru w jednym miejscu pomostu rusztowaniowego? Kolejny pokaz to badania wytrzymałości kotew na wyrywanie z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów firmy PIONART oraz transport pionowy rusztowań z wykorzystaniem wciągarek firmy GEDA. Zobaczymy pokaz ewakuacji osoby poszkodowanej na rusztowaniu przez jednostki PSP z wysokości 10 metrów.
Wydarzenie BMR 2018 będzie posiadać także część semi- naryjną, którą poprowadzą autorytety z branży rusztowa- niowej, np.: z PERI, IMBiGS, PIP, UDT, PIGR, CIOP-PIB,
Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, a od przedstawicieli ZUS i PFRON dowiemy się co należy zrobić oraz co nam przysługuje gdy ulegliśmy wypadkowi np. przy upadku z wysokości. Rozstrzygnięty zostanie konkurs internetowy na najciekawsze zdjęcie rusztowania. W trakcie Mistrzostw BMR 2018 zostanie wyłonione najciekawsze
stoisko Wystawcy oraz najciekawsza bryła rusztowaniowa i najciekawszy pokaz BMR 2018. Przez cały czas wydarzenia trwać będą zawody ekip monterskich. Dodatkową atrakcją będzie losowanie nagród oraz wewnętrzne konkursy dla odwiedzających wydarzenie BMR 2018.

Serdecznie zapraszamy na „Targi Rusztowaniowe” połączone z „Mistrzostwami w Bezpiecznym Montażu Rusztowań BMR 2018”!