Ponad 56,1 tys. osób zostało poszkodowanych do końca września 2017 roku w wyniku wypadków przy pracy. zgodnie z danymi GUS w czołówce najbardziej wypadkowych branż znalazło się przetwórstwo przemysłowe, handel, transport  i gospodarka magazynowa oraz budownictwo. 


Justyna Gościńska-Bociong, Medicover Sp. z o.o.

 

Ze względu na niezdolność do pracy pracownicy spędzili na zwolnieniach łącznie ponad 1,8 mln dni – oznacza to ponad 33 dni przypadające na jednego poszkodowanego. W wielu sytuacjach skutki wypadku mogły być znacznie mniej poważne, jeśli pomoc udzielona zostałaby od razu. Często więc ludzkie zdrowie i życie zależy od tego, czy pracownicy, czyli świadkowie wypadku, potrafią właściwie zareagować i udzielić pierwszej pomocy.

W TEMACIE BEZPIECZEŃSTWA NIE MA MIEJSCA NA KOMPROMISY
Według raportu GUS o blisko 18% względem poprzedniego roku wzrosła liczba osób, które uległy przy pracy wypadkom ciężkim, czyli skutkującym m.in. utratą wzroku, słuchu, mowy, chorobą nieuleczalną, a także całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy w zawodzie. Odnotowano również 12-procentowy wzrost wypadków śmiertelnych względem ubiegłego roku. Statystyki mówią, że do 25% wypadków przy pracy dochodzi w trakcie poruszania się. Na drugim miejscu plasuje się operowanie przedmiotami (niemal 17%), a na trzecim – transport ręczny (blisko 15%).
– Wypadki przy pracy to często skutek bagatelizowania standardów bezpieczeństwa i utrwalania złych nawyków przy wykonywaniu zadań. Naszą czujność niejednokrotnie usypia też rutyna i powtarzalność czynności. Dlatego tak duże znaczenie ma budowanie wśród pracowników świadomości zagrożeń i poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i współpracowników. W ślad za tą świadomością musi jednak iść realna wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy – wyjaśnia Ireneusz Urbanke, Kierownik Pogotowia i Hot Line Medicover Polska.

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY POWINNI POSIADAĆ PRACOWNICY?
Urazy, którym ulegają pracownicy, najczęściej powodowane są zderzeniem z nieruchomym lub ruchomym obiektem oraz kontaktem z ostrym, szorstkim lub chropowatym przedmiotem. Najbardziej narażone na urazy są kończyny górne i dolne, a także głowa. Pracownicy powinni wiedzieć, jak m.in. unieruchomić złamania, zabezpieczyć krwotok i krwawienie, opatrzyć rany, postępować z poszkodowanym po urazie kręgosłupa, zachować się w przypadku oparzeń i porażeń prądem oraz jak zareagować w przypadku problemów z oddychaniem.

medicover-2
– Z punktu widzenia ratowania życia najważniejsza jest umiejętność przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). Pod tą nazwą kryją się czynności stosowane u osoby, u której nastąpiło zatrzymanie krążenia. U dorosłego jest to 30 uciśnięć klatki piersiowej, a następnie udrożnienie dróg oddechowych i wykonanie dwóch oddechów ratowniczych. Od momentu zatrzymania krążenia mamy około 4 minut na rozpoczęcie RKO – po tym czasie obumierają pozbawione tlenu komórki mózgu. Po drugie – zawsze należy zwracać uwagę na własne bezpieczeństwo i identyfikować ewentualne zagrożenia w miejscu zdarzenia. Po trzecie – każdy z nas powinien też wiedzieć jak prawidłowo wezwać pomoc – co i w jakiej kolejności przekazać, żeby skrócić czas rozmowy do niezbędnego minimum. Czwartą, niezwykle ważną umiejętnością jest postępowa- nie przy zachłyśnięciu, które może przydarzyć się wszędzie – w domu, w miejscu pracy, czy w restauracji. Od szybkiej reakcji może zależeć życie poszkodowanego – podkreśla Ireneusz Urbanke. medicover-3

SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY TO PODSTAWA
Wybierając szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników należy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Zajęcia powinni prowadzić instruktorzy z doświadczeniem, którzy oprócz wiedzy merytorycznej z zakresu ratownictwa posiadają dydaktyczne przygotowanie poparte specjalistycznymi kursami. Warto zwrócić uwagę na sprzęt, z którego podczas szkolenia korzysta kadra – uczestnicy powinni ćwiczyć, korzystając z fantomów, defibrylatorów AED, kołnierzy i desek ortopedycznych oraz wyposażonych apteczek, spełniających niezbędne wytyczne.
– Efektem szkolenia muszą być praktyczne umiejętności uczestników – tylko to daje szansę, że w prawdziwej sytuacji będą oni potrafili właściwie udzielić pomocy. W czasie zajęć prowadzonych przez Akademię Ratownictwa Medicover instruktorzy wykorzystują ćwiczenia i symulacje, które, odwzorowując rzeczywiste wypadki, pozwalają uczestnikom sprawdzić się w działaniu, również pod wpływem kontrolowanego stresu – mówi Ireneusz Urbanke z Medicover Polska.

MISTRZOSTWA„BEZPIECZNA FIRMA”
Organizowane przez Medicover Polska Mistrzostwa „Bezpieczna Firma”, czyli zawody dla ratowników-amatorów, dedykowane są firmom i korporacjom, które chcą szkolić swoich pracowników z zakresu metod ratunkowych.
– To znakomita okazja, by zdobyte na szkoleniach umiejętności sprawdzić w praktyce, w maksymalnie realistycznych warunkach i pod czujnym okiem ekspertów. Podczas mistrzostw inscenizowane są wypadki, m.in. wybuchy, pożary, wypadki komunikacyjne i wiele innych z udziałem ucharakteryzowanych aktorów, co pozwala maksymalne urealnić sytuacje zagrożenia życia – mówi Ireneusz Urbanke.

Mistrzostwa organizowane są co roku. Tegoroczne odbędą się w dniu 14 września w Warszawie. W ramach oferty uczestnicy mają zagwarantowane: udział w zawodach trzyosobowej drużyny oraz opiekuna z firmy, jednodniowe szkolenie przygotowujące do zawodów dla sześcioosobowej grupy, certyfikowane przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne, zakwaterowanie w hotelu oraz pełne wyżywienie, pakiety startowe dla drużyn, dyplom potwierdzający udział w zawodach, zdjęcia oraz materiał filmowy z zawodów.

Każda firma uczestnicząca w zawodach otrzymuje ponadto Certyfikat Bezpiecznej Firmy, który buduje wizerunek profesjonalnego przedsiębiorcy i zwiększa atrakcyjność firmy na rynku pracy. Partnerem merytorycznym Mistrzostw jest American Heart Association.

bezpieczna_firma_2018