Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (KCPZwMP) rozpoczęło kontynuację, zapoczątkowanego w 2016 roku, ogólnopolskiego Projektu pozwalającego kadrze firm doskonalić kompetencje dotyczące zarządzania zdrowiem personelu (w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się) i promować działalność firmy w tym obszarze. Jest on realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowany z budżetu państwa.

Oferowane wsparcie jest całkowicie bezpłatne (finansowane ze środków publicznych) dla firm, które zechcą z niego skorzystać, a firmy te nie są zobligowane do rozliczania się ze swoich działań.

formularz:  Zaproszenie-dla-firm-2018.pdf (123 pobrania)

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo w załączniku oraz na stronie internetowej: http://promocjazdrowiawpracy.pl/aktualnosci/narodowy-program-zdrowia/