Obowiązujące przepisy dają pracownikowi możliwość skorzystania z 4 dni w roku kalendarzowym z urlopu na żądanie. pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu na żądanie pracownika w terminie jaki pracownik wskazuje. Takie zgłoszenie pracownik powinien dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy (art. 1672 k.p.). roczny wymiar urlopu na żądanie to 4 dni i jest on niezależny od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w stosunku pracy kolejno w danym roku (art. 1673 k.p.). Wymiar tego urlopu wliczany jest do ogólnego wymiaru urlopu wypoczynkowego należnego pracownikowi w danym roku kalendarzowym, czyli 20 bądź 26 dni.


Justyna Lenczewska, radca prawny, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy

Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay.
Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto.
Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom.
Reklamacje
Regulamin 

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
07-08/2018 Urlop na żądanie w praktyce
2.46 zł2.46 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!