PLAKAT ZUS NOWY zmianaRzeszowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do udziału w Podkarpackim Forum Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

Już 17 września 2018 r. od godz. 9:00 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – ul. Sucharskiego 2.

Przedsięwzięcie jest skierowane do osób z niepełnosprawnością oraz organizacji i instytucji działających na ich rzecz.

Do udziału w Forum serdecznie zapraszamy także wszystkich, którzy działają na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia.
Mile widziane będą także rodziny, opiekunowie, wolontariusze i bliscy tych osób.

Forum to miejsce, w którym, oprócz przekazu wiedzy (pierwszy panel), będzie można także w przyjaznej atmosferze wymienić się dobrymi praktykami, doświadczeniami oraz efektami realizowanych działań.
Służyć temu będzie drugi panel Forum –  w którym będzie mowa o współistnieniu, wzajemnym uzupełnianiu i synergii działań.

Wśród wystąpień będą także takie, które zobrazują wysoką determinację osób z niepełnosprawnością. Zależy nam na partnerskiej rozmowie w atmosferze szacunku, dialogu, zrozumienia i tolerancji.

Uczestnicy Forum, dzięki Instytutowi Transportu Samochodowego w Warszawie, będą mieli możliwość zapoznania się i wypróbowania pojazdów profesjonalnie przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Zaprezentowane zostaną urządzenia i technologie uwzględniające wszystkie aspekty mobilności osób z niepełnosprawnością –  (parking przed budynkiem Uczelni – prelekcja interaktywna).

A dzięki Stowarzyszeniu RAMPA będzie można zobaczyć działanie wynalazku prof. S. Miechowicza z Politechniki Rzeszowskiej czyli tak zwanej rampy nastawnej tj. systemu ułatwiającego swobodne przemieszczanie się w miejscach, gdzie znajdują się bariery architektoniczne.

Miejsce odbywania się Forum to uczelnia przyjazna i w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zapewniony będzie także tłumacz języka migowego.

Program  FORUM-NIEPELN-PROGRAM-2.pdf (105 pobrań)