18_3M_baner_Azbest_532x195px

Właściwości azbestu znane są od wielu lat. Ze względu na jego szkodliwe działanie, od 2005 roku we wszystkich krajach UE obowiązuje zakaz jego używania i produkcji. W Polsce zakaz ten obowiązuje od 1997 roku. Do dziś w wielu krajach jest to temat nierozwiązany i konieczne są pilne, bardziej intensywne działania.

Dział Badań i Rozwoju oraz Dział Bezpieczeństwa Pracy 3M Poland Sp. z o.o. wraz z Instytutem Medycyny Pracy organizują III Konferencję pt. „Ochrona pracowników podczas usuwania azbestu”, która odbędzie się we Wrocławiu dnia 10 października br.

Zabezpieczanie i usuwanie materiałów zawierających azbest musi być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Określają one, że wszelkie prace powinny być prowadzone w sposób ograniczający kontakt z włóknami azbestu, który nie będzie zagrażać zdrowiu osób wykonujących te prace oraz w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego. Również postępowanie z odpadami zawierającymi azbest musi przebiegać zgodnie z prawnie określonymi procedurami.

Praktyka z jaką na co dzień spotykamy się podczas pracy z azbestem jakże często odbiega od ideału. W Polsce od ponad 20 lat nie produkuje się wyrobów zawierających azbest, a mimo to liczba nowych azbestozależnych chorób zawodowych utrzymuje się na dość wysokim poziomie. Związane jest to ze specyfiką biologicznego działania azbestu, którego następstwa zdrowotne mogą się ujawniać wiele lat po zaprzestaniu pracy w narażeniu na kontakt z nim.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a ilość miejsc jest ograniczona. Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej: www.3m.pl/konferencja2018azbest