10 października 2018 r. w Centrum Innowacji 3M we Wrocławiu odbyła się Konferencja pt. „Ochrona pracowników podczas usuwania azbestu” zorganizowana przez Dział Badań i Rozwoju oraz Dział Bezpieczeństwa Pracy 3M Poland Sp. z o.o. wraz z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi.

Tematem tegorocznej konferencji było bezpieczeństwo pracowników usuwających materiały zawierające azbest. Zabezpieczanie i usuwanie materiałów zawierających azbest musi być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Określają one, że wszelkie prace powinny być prowadzone w sposób ograniczający kontakt z włóknami azbestu, który nie będzie zagrażać zdrowiu osób wykonujących te prace oraz w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego. Również postępowanie z odpadami zawierającymi azbest musi przebiegać zgodnie z prawnie określonymi procedurami.

W Polsce od ponad 20 lat nie produkuje się wyrobów zawierających azbest, a mimo to liczba nowych azbestozależnych chorób zawodowych utrzymuje się na dość wysokim poziomie. Związane jest to ze specyfiką biologicznego działania azbestu, którego następstwa zdrowotne mogą się ujawniać wiele lat po zaprzestaniu pracy w narażeniu na kontakt z nim.

W dyskusji udział wzięli eksperci z Instytutu Medycyny Pracy, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Techniki Budowlanej, Urzędu Miasta i Gminy Szczucin oraz przedstawiciele organizacji społecznych propagujących zasady BHP, a także przedstawiciele firm usuwających materiały zawierające azbest.

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się pokazy testów dopasowania ochron układu oddechowego, poprawnego zabezpieczenia pracowników podczas usuwania azbestu, bezpiecznej praca na wysokości oraz nowych metod szkoleń z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej.

Konferencja została oficjalnie włączona do kampanii Healthy Workplaces prowadzonej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz objęta patronatami honorowymi przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Zdrowia, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Inspekcję Pracy. Konferencja została objęta patronatami organizacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz brytyjskiej jednostki notyfikowanej BSI.

_7509560 _7509575 _7509595 _7509784 _8502737 _8502988 DSC_0273 DSC_0443