KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PRACY – NOWE KIERUNKI 23 LISTOPADA 2018

PROGRAM

NOWOCZESNY ŚWIAT PRACY – SZANSE I ZAGROŻENIA

Nowoczesna diagnostyka i metody badań urządzeń i instalacji przemysłowych Marek Ćmiel, Dyrektor Oddziału w Katowicach UDT Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka Mariusz Włosiński, przedstawiciel UDT Oddział w Katowicach

RODO – problemy praktyczne Justyna Koch, przedstawicielka Państwowej Inspekcji Pracy

Świat pracy – panel dyskusyjny:

*środki ochrony dróg oddechowych dobierane do zagrożenia, a nie do pracownika *czy nowe Rozporządzenie PPE i normy pomagają w weryfikacji oraz doborze środków ochrony rąk i stóp? *praca na wysokości – prace szczególnie niebezpieczne! kreowanie nowych

możliwości *zarządzanie kondycją psychofizyczną i stresem pracowników – Pracownicze Programy Wsparcia *siedzenie to nowe palenie – wyzwania ergonomii.

Moderator: Marek Durmała, dziennikarz Telewizji Polskiej

Paneliści: Adam Jabłoński, Dyrektor ds. Marketingu Filter Service Sp. z o.o., Andrzej Wieder, Country Sales Manager Ejendals AB, Joanna Nagraba, Opiekun Marki Akala Faraone Sp. z o.o., Zbigniew Rusek, Przewodniczący Rady Fundacji DROGA, Maciej Minorowski, National Sales Manager Poland COBA Europe

NOWOCZESNY ŚWIAT PRACY – MIEJSCE I ROLA SŁUŻBY BHP

Służba BHP – historia i perspektywy Elżbieta Bożejewicz, Prezes ZG OSPSBHP

Sylwetka służby BHP – podsumowanie badań Beata Kaczmarek, Prezes Zarządu Oddziału OSPSBHP w Katowicach

Wizerunek służby BHP – panel dyskusyjny:

*co ja tutaj robię? – ścieżka kariery, autorytet służby BHP *idea funkcjonowania służby BHP w ocenie Inspekcji Pracy *czego oczekuje od służby BHP pracodawca *blaski i cienie budowania kultury BHP w przedsiębiorstwie *jak jest postrzegana służba BHP.

Moderator:: Marek Durmała, dziennikarz Telewizji Polskiej

Paneliści: Waldemar Wachura, Państwowa Inspekcja Pracy Katowice, Grzegorz Rybka, Prezes Zarządu PWiK w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., Łukasz Brzozowski, Dyrektor ds. BHP i OŚ Vlassenroot Polska; Krzysztof Nowak, Europejski Regionalny Manager ds. BHP i OS w Varroc Lighting System.

Fundusz wypadkowy – źródło finansowania działań prewencyjnych oraz świadczeń wypadkowych Beata Mazurek, Zastępca Naczelnika Wydziału ZUS Oddział w Chorzowie

SESJA JUBILEUSZOWA – 25-LECIE ODDZIAŁU OSPSBHP W KATOWICACH

Wręczenie  wyróżnień  i  podziękowań  dla  członków  oddziału,  partnerów  i  instytucji  wspierających.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.

Podczas konferencji – stoliki eksperckie PIP, ZUS, UDT, IMP oraz partnerów wspierających.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Zgłoszenia udziału dokonuje się na stronie www.konferencja.ospsbhp.pl do 9 listopada 2018 r. Konferencji towarzyszy uroczysty bankiet planowany w tym samym dniu, od godz. 20.00, w Hotelu**** Diament Arsenal Palace Chorzów ul. Paderewskiego 35.

Konferencja jest organizowana niekomercyjnie, a uczestnicy pokrywają jedynie część kosztów organizacji:

  • opłata dla członków OSPSBHP wynosi:
  • za udział w konferencji – 80 zł | za udział w konferencji i uroczystym bankiecie – 240 zł,
  • opłata dla osób niestowarzyszonych wynosi:
  • za udział w konferencji – 110 zł | za udział w konferencji i uroczystym bankiecie – 270 zł.

Płatności należy dokonać do 9 listopada 2018 r. na rachunek: OSPSBHP Oddział w Katowicach ul. Bankowa 8, nr 44 2030 0045 1110 0000 0227 0180, z dopiskiem „Konferencja – imię i nazwisko uczestnika”.

Szczegółowe informacje na temat programu konferencji, wykładowców, panelistów i partnerów – znajdą Państwo na stronie internetowej: www.konferencja.ospsbhp.pl

Pytania  w  zakresie  organizacji  i  rekrutacji  proszę kierować na  adres:  prezes@katowice.ospsbhp.pl

w sprawach finansowych: skarbnik@katowice.ospsbhp.pl

Program

program1.pdf (165 pobrań)

program11.pdf (156 pobrań)