Znaczące zmiany dla wentylacji pożarowej oraz projektowania instalacji zabezpieczenia przeciwpożarowego nastąpiły w paragrafie § 245. Dotychczas wymagania zabezpieczenia przed zadymieniem lub oddymiania klatek schodowych odnosiły się do kategorii zagrożenia ludzi budynku (ZL). Obecnie jednoznacznie zaznaczono, że wymagania dotyczą klatek schodowych przeznaczonych do ewakuacji ze strefy pożarowej.


Damian Chruślak, POL-POŻ KOŁTON SP. JAWNA

Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP.
Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto.
Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom.
Reklamacje
Regulamin 

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
11/2018 Nowelizacja warunków technicznych
2.46 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!