„W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest pogląd, że organ nie ma prawa samodzielnej oceny dokumentacji lekarskiej, prowadzącej do odmiennego rozpoznania schorzenia. związanie to wynika z tego, że orzeczenie lekarskie stanowi jedyny wiarygodny środek dowodowy służący stwierdzeniu choroby zawodowej w rozumieniu art. 235.1 k.p., jeśli nie budzi wątpliwości w świetle pozostałych dowodów. organy administracji są związane ustaleniami orzeczeń diagnostycznych i nie dysponując przeciwdowodami, które mogłyby orzeczenia te podważyć, nie mają w tym zakresie podstaw do przyjęcia, że rzeczywisty stan zdrowia skarżącego kształtuje się odmiennie od wyników badań stanowiących podstawę orzeczeń lekarskich.”


Andrzej Dobrzyński

Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP.
Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto.
Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom.
Reklamacje
Regulamin 

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
12/2018 Samodzielna ocena
2.46 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!