W zawieranych przez pracownika i pracodawcę umowach o pracę znajdują są zazwyczaj różne daty. z samego brzmienia art. 29 k.p. wynikają dwie daty. zgodnie z tym przepisem, umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowo pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy.


Agnieszka Różańska-Prawdzik, prawnik SEKA S.A.

Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP.
Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto.
Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom.
Reklamacje
Regulamin 

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
12/2018 Termin nawiązania stosunku pracy
2.46 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!