Zdarzenia wypadkowe związane z wykonywaną pracą zwykle dzieli się na urazowe i bezurazowe. Wśród zdarzeń wypadkowych, tzw. urazowych, wyróżnia się: wypadek przy pracy, wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy oraz wypadek w drodze do/lub z pracy. z kolei do zdarzeń wypadkowych bezurazowych zalicza się zdarzenia potencjalnie wypadkowe (prawie wypadkowe). definicja wypadku przy pracy, zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej ustawą „wypadkową” (t.j. w dz. U. z 2018 r., poz.1376 – art. 3) jest następująca: za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.


Ryszard Bryła

Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP.
Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto.
Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom.
Reklamacje
Regulamin 

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
12/2018 Zdarzenia wypadkowe
2.46 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!