ankieta-ppp-2017Szanowni Państwo! Miesięcznik „Przyjaciel przy Pracy” ukazuje się już od 68 lat. Jego głównym celem jest stała popularyzacja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz promocja kultury bezpieczeństwa pracy. W tym roku mija już 2 lata od momentu zmiany wydawcy czasopisma. Naszym zdaniem jest to właściwy moment, aby zwrócić się do Państwa z pytaniem, czy nasz miesięcznik spełnia Państwa oczekiwania i potrzeby. W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa ankietę, która pozwoli nam poznać Państwa opinie i oceny, co z kolei pozwoli nam uwzględnić je przy redagowaniu naszego czasopisma.

Ankietę można przesyłać do 31.05.2017 r. Podsumowanie wyników ankiety ukaże się w wydaniu czerwcowym.

Ankieta jest anonimowa. W miesiącach: marzec, kwiecień, maj, trzy pierwsze osoby, które w danym miesiącu prześlą wypełnioną ankietę i zechcą udostępnić swoje dane (imię i nazwisko oraz adres), otrzymają bezpłatną prenumeratę na rok 2018.

Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi

1. Czy posiadasz kierunkowe wykształcenie w zakresie BHP?

 technikum BHP studia wyższe w zakresie BHP inne np. techniczne

2. Czy Twoja praca/zawód związana jest z BHP?
 tak nie

3. Czy jesteś członkiem stowarzyszenia zrzeszającego pracowników służby BHP?
 tak nie

4. W jakim jesteś wieku?
 do 30 lat 30 – 50 lat powyżej 50

5. Od kiedy czytasz "Przyjaciela przy Pracy"?
 od kilku lat od roku

6. Skąd otrzymujesz "Przyjaciela przy Pracy"?
 bezpośrednia prenumerata w redakcji "Przyjaciela przy Pracy" prenumerata u kolportera wersja elektroniczna inne źródło, proszę podać z jakiego

7. Jak oceniasz poziom merytoryczny "Przyjaciel przy Pracy"?
 wysoki przeciętny niski

8. Czy działy miesięcznika "Przyjaciel przy Pracy" spełniają Twoje oczekiwania?
 tak nie, brakuje mi

9. Dlaczego Twoim zdaniem warto czytać "Przyjaciela przy Pracy":
 poszerzenie posiadanej wiedzy aktualizacja wiedzy dot. zmieniających się przepisów prawnych praktyczne wykorzystanie informacji z publikowanych artykułów uzyskanie informacji o wydarzeniach z branży BHP uzyskanie informacji o nowościach na rynku produktów BHP inne, jakie?

10. Jakich tematów powinno być więcej w "Przyjacielu przy Pracy":

11. Jak oceniasz dobór i sposób prezentowania treści?
 bardzo dobrze dobrze źle, dlaczego?

12. Czy raz w kwartale, powinien być wydawany numer poświęcony BHP konkretnej branży np.w:
budownictwie, przemyśle lekkim, gospodarce komunalnej, rolnictwie i innej?

 tak nie nie wiem

13. Czy Twoim zdaniem są potrzebne/wskazane/cyklicznie organizowane przez "Przyjaciela przy Pracy" konferencje i wyjazdy szkoleniowe związane z tematyką BHP?
 tak nie Jeśli tak, to podaj proponowaną liczbę dni, porę roku,miejsce

14. Czy taka konferencja powinna dotyczyć:
 ogólnej problematyki związanej z bezpieczeństwem pracy określonej branży określonej tematyki

15. Czy udostępniasz czasopismo do czytania innym osobom?
 tak nie jeśli tak: ile osób razem z Tobą czyta "Przyjaciela przy Pracy"?

16. Jak często odwiedzasz stronę internetową "Przyjaciela przy Pracy"?
 codziennie kilka razy w tygodniu kilka razy w miesiącu nigdy

17. Jakiego rodzaju treści szukasz na stronie internetowej "Przyjaciela przy Pracy":
 elektronicznych wersji artykułów publikowanych w "Przyjacielu przy Pracy" rozszerzenia artykułów publikowanych w "Przyjacielu przy Pracy" aktualności, wydarzeń z branży BHP inne, jakie?

18. Czy korzystasz z portali społecznościowych, np. Facebook, w celu uzyskania informacji z zakresu BHP?
 tak, jeśli tak, to z jakich? nie

19. Czy odwiedzasz stoisko redakcji "Przyjaciela przy Pracy" na branżowych targach np. EDURA, SAWO?
 tak nie

20. Czy uważasz, że "Przyjaciel przy Pracy" powinien mieć swojego korespondenta na danym terenie?
 tak nie

Imię, nazwisko oraz adres (nieobowiązkowe)