W Rzeszowie odbyło się Podkarpackie Forum Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Rzeszowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zorganizował 17 września br.  Podkarpackie Forum Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Współorganizatorem wydarzenia była Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Przedsięwzięcie skierowane było w szczególności do osób z niepełnosprawnością oraz organizacji i instytucji działających na ich rzecz. Wśród ponad 170 uczestników były także osoby i przedstawiciele podmiotów  działają na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia. Były całe rodziny, opiekunowie, wolontariusze i bliscy tych osób. W Forum z ramienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uczestniczyli: Barbara Owsiak – Wicedyrektor Gabinetu Prezesa, Nina Putyło – Zastępca Dyrektora Oddziału w Rzeszowie, Aleksander Borkowski – Zastępca Dyrektora Oddziału w Jaśle, Wojciech Dyląg – regionalny rzecznik prasowy oraz Dorota Kijowska, Justyna Rusek i Alicja Kochanowicz-Grabuś z rzeszowskiego Oddziału. Zostało ono otwarte przez dr Wergilusza Gołąbka – Rektora WSIiZ, Barbarę Owsiak – Wicedyrektora Gabinetu Prezesa ZUS, Ninę Putyło- Zastępcę Dyrektora Oddziału w Rzeszowie oraz Ewę Leniart – Wojewodę Podkarpackiego. Forum to miejsce, w którym, oprócz przekazu wiedzy (pierwszy panel), można było także w przyjaznej atmosferze wymienić się dobrymi praktykami, doświadczeniami oraz efektami realizowanych działań. Służył temu drugi panel Forum –  w którym była mowa o współistnieniu, wzajemnym uzupełnianiu i synergii działań. Partnerami merytorycznymi Forum byli: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB w Warszawie, Instytut Transportu Samochodowego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oraz podkarpackie organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy Forum, dzięki Instytutowi Transportu Samochodowego w Warszawie, mieli możliwość zapoznania się i wypróbowania pojazdów profesjonalnie przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Zaprezentowane zostały urządzenia i technologie uwzględniające wszystkie aspekty mobilności osób z niepełnosprawnością.  A...
Spotkania specjalistów z branży: targi, konferencje, prezentacje!

Spotkania specjalistów z branży: targi, konferencje, prezentacje!

Targi Techniki Świetlnej LUMENexpo oraz Salon Elektrotechniki Przemysłowej to innowacyjny projekt, który po raz pierwszy zorganizowany zostanie w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu, w dniach 4-5 grudnia 2018 roku. Wydarzenie zapowiada się bardzo interesująco. Obok ciekawej ekspozycji targowej, w której udział wezmą uznane firmy z branży oświetleniowej i elektrotechnicznej, Wystawcy i Zwiedzający będą mieli okazję uczestniczyć w profesjonalnie przygotowanych konferencjach i prezentacjach. Podczas targów odbędą się: Konferencja pt.: „JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DLA WYROBÓW ELEKTROTECHNICZNYCH I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO”, organizatorzy: Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o., Expo Silesia Sp. z o.o. Konferencja pt.: „JAKOŚĆ OŚWIETLENIA”, organizatorzy: Zarząd Główny SEP, Biuro Badawcze ds. Jakości SEP, Expo Silesia Sp. z o.o. Prezentacja pt.: „ANALIZA ASPEKTÓW TERMICZNYCH ORAZ NIEZAWODNOŚCIOWYCH NA PRZYKŁADZIE OPRAW ZE ŹRÓDŁAMI LED DO OŚWIETLENIA MIEJSCA PRACY”, organizator: firma Teknosystem Sp. z o.o. Dzięki wsparciu cenionych instytucji w branży i współpracy ze specjalistycznymi mediami, premierowe targi LUMENexpo oraz Salon Elektrotechniki Przemysłowej, będą wydarzeniem, w którym warto wziąć udział. Na stronie www.lumenexpo.pl znajduje się szczegółowy PROGRAM TARGÓW oraz wszystkie niezbędne INFORMACJE. Wstęp na targi będzie bezpłatny, dlatego już dziś zachęcamy do zaplanowania w grudniu wyjazdu do Sosnowca. Oferta firm targów LUMENexpo obejmować będzie głównie oświetlenie przemysłowe i uliczne oraz wszelkiego rodzaju lampy i związane z nimi akcesoria. Wystawcy zaprezentują również produkty z zakresu technologii LED czy źródeł światła. Wydarzenie skierowane będzie również do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zajmujących się eksploatacją urządzeń oświetlenia drogowego, ale także iluminacją różnego rodzaju obiektów. Podczas Salonu Elektrotechniki Przemysłowej będzie miała miejsce prezentacja sprzętu i najnowszych technologii stosowanych w branży elektrotechnicznej i budownictwie. Uczestnikami salonu będą m.in firmy mające w...

KONFERENCJA PT. „OCHRONA PRACOWNIKÓW PODCZAS USUWANIA AZBESTU”, WROCŁAW, 10 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Właściwości azbestu znane są od wielu lat. Ze względu na jego szkodliwe działanie, od 2005 roku we wszystkich krajach UE obowiązuje zakaz jego używania i produkcji. W Polsce zakaz ten obowiązuje od 1997 roku. Do dziś w wielu krajach jest to temat nierozwiązany i konieczne są pilne, bardziej intensywne działania. Dział Badań i Rozwoju oraz Dział Bezpieczeństwa Pracy 3M Poland Sp. z o.o. wraz z Instytutem Medycyny Pracy organizują III Konferencję pt. „Ochrona pracowników podczas usuwania azbestu”, która odbędzie się we Wrocławiu dnia 10 października br. Zabezpieczanie i usuwanie materiałów zawierających azbest musi być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Określają one, że wszelkie prace powinny być prowadzone w sposób ograniczający kontakt z włóknami azbestu, który nie będzie zagrażać zdrowiu osób wykonujących te prace oraz w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego. Również postępowanie z odpadami zawierającymi azbest musi przebiegać zgodnie z prawnie określonymi procedurami. Praktyka z jaką na co dzień spotykamy się podczas pracy z azbestem jakże często odbiega od ideału. W Polsce od ponad 20 lat nie produkuje się wyrobów zawierających azbest, a mimo to liczba nowych azbestozależnych chorób zawodowych utrzymuje się na dość wysokim poziomie. Związane jest to ze specyfiką biologicznego działania azbestu, którego następstwa zdrowotne mogą się ujawniać wiele lat po zaprzestaniu pracy w narażeniu na kontakt z nim. Udział w konferencji jest bezpłatny, a ilość miejsc jest ograniczona. Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej:...

KONFERENCJA „BHP – CZY TO SIĘ OPŁACA? INWESTYCJA W DOŚWIADCZENIE I BEZPIECZEŃSTWO”, OPOLE, 10 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Aby przedstawić sposoby nowoczesnego podejścia do organizacji bezpiecznej pracy Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Oddział Opole wraz z Politechniką Opolską zapraszają na konferencję, której tematem przewodnim jest „BHP – czy to się opłaca? Inwestycja w doświadczenie i bezpieczeństwo”. W celu utrzymania pozycji rynkowej danej organizacji, nie wystarcza już sam produkt i jego doskonalenie. Przed pracodawcami stoi wielkie wyzwanie pod kątem doskonalenia warunków pracy, tak by pracownikom stworzyć jak najbardziej komfortowe i bezpieczne środowisko pracy. Z drugiej strony można by powiedzieć, że przyszłość to automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych i z pewnością świat dąży w tym kierunku, zanim to jednak nastąpi mamy przed sobą jeszcze kilka dekad kiedy to człowiek, a nie robot będzie odgrywał główną rolę w większości procesów produkcyjnych. W związku z tym pracodawcy powinni spojrzeć na jedne z najważniejszych ludzkich wartości jakimi są zdrowie i bezpieczeństwo i pod tym kątem powinni kształtować bezpieczne warunki pracy, nie zapominając o podnoszeniu kompetencji swoich pracowników. Bezpieczne środowisko pracy w pozytywny sposób wpływa na jakość wykonywanej pracy i dostarczanych produktów, w takich warunkach zmniejsza się również ryzyko wystąpienia wypadków, co wpływa pozytywnie na wizerunek firmy. Lepsze warunki pracy to również lepsza organizacja i planowanie pracy co przekłada się bezpośrednio na podniesienie jej efektywności. Równolegle z Konferencją odbędzie się pokaz sprzętu medycznego oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy. Udział w konferencji jest bezpłatny, a ilość miejsc jest ograniczona. Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej:...

ZUS zaprasza osoby z niepełnosprawnością i organizacje działające na ich rzecz

Rzeszowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do udziału w Podkarpackim Forum Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Już 17 września 2018 r. od godz. 9:00 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – ul. Sucharskiego 2. Przedsięwzięcie jest skierowane do osób z niepełnosprawnością oraz organizacji i instytucji działających na ich rzecz. Do udziału w Forum serdecznie zapraszamy także wszystkich, którzy działają na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia. Mile widziane będą także rodziny, opiekunowie, wolontariusze i bliscy tych osób. Forum to miejsce, w którym, oprócz przekazu wiedzy (pierwszy panel), będzie można także w przyjaznej atmosferze wymienić się dobrymi praktykami, doświadczeniami oraz efektami realizowanych działań. Służyć temu będzie drugi panel Forum –  w którym będzie mowa o współistnieniu, wzajemnym uzupełnianiu i synergii działań. Wśród wystąpień będą także takie, które zobrazują wysoką determinację osób z niepełnosprawnością. Zależy nam na partnerskiej rozmowie w atmosferze szacunku, dialogu, zrozumienia i tolerancji. Uczestnicy Forum, dzięki Instytutowi Transportu Samochodowego w Warszawie, będą mieli możliwość zapoznania się i wypróbowania pojazdów profesjonalnie przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Zaprezentowane zostaną urządzenia i technologie uwzględniające wszystkie aspekty mobilności osób z niepełnosprawnością –  (parking przed budynkiem Uczelni – prelekcja interaktywna). A dzięki Stowarzyszeniu RAMPA będzie można zobaczyć działanie wynalazku prof. S. Miechowicza z Politechniki Rzeszowskiej czyli tak zwanej rampy nastawnej tj. systemu ułatwiającego swobodne przemieszczanie się w miejscach, gdzie znajdują się bariery architektoniczne. Miejsce odbywania się Forum to uczelnia przyjazna i w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zapewniony będzie także tłumacz języka migowego. Program  FORUM-NIEPELN-PROGRAM-2.pdf (11...
LIDERZY SEKTORA TRANSPORTU ZBIOROWEGO SPOTKAJĄ SIĘ NA JESIENI W TARGACH KIELCE

LIDERZY SEKTORA TRANSPORTU ZBIOROWEGO SPOTKAJĄ SIĘ NA JESIENI W TARGACH KIELCE

Kolejna edycja Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego TRANSEXPO odbędzie się 23 i 25 października w Kielcach. Targi potwierdzają potrzebę spotkań specjalistów oraz dobrą koniunkturę w branży komunikacji zbiorowej.   Program Rozwoju Elektromobilności to jeden z głównych elementów „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” przyjętej niedawno przez rząd, a elektromobilność to nie tylko prywatne samochody elektryczne, ale również transport miejski. Podczas Targów TRANSEXPO w Targach Kielce będzie można zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie, tak jak podczas poprzedniej edycji niemal każdy z wystawców pokaże model autobusu elektrycznego. PREMIERY AUTOBUSOWE PODCZAS TRANSEXPO Niespodzianką, dla której warto odwiedzić Targi TRANSEXPO będzie z pewnością światowa premiera najnowszego modelu autobusu firmy SOLARIS. Aby podsycić zainteresowanie, szczegóły dotyczące tej premiery owiane są tajemnicą – wszystko wyjaśni się podczas Targów. Marka AUTOMET z Sanoka, która do tej pory słynęła z adaptowania dostawczych mercedesów na minibusy, w Kielcach zaprezentuje pierwszy pojazd własnej konstrukcji, który na rynku pojawił się pod koniec ubiegłego roku. Ten mały autobus elektryczny, będący dobrym rozwiązaniem dla przewozu i obsługi lotnisk to 100% polska myśl techniczna. NOWA GWIAZDA SEGMENTU BUSINESS W TARGACH KIELCE A z czym powinien się kojarzyć transport turystyczny? Przede wszystkim powinien być nowoczesny, szybki, wygodny, bezpieczny i niezawodny. Prezentowany na Targach TRANSEXPO nowy model autobusu Mercedes-Benz – Tourismo RHD, to maksimum ekonomii, bezpieczeństwa, funkcjonalności i komfortu, którego parametry przekonają do siebie zarówno przewoźników jak i pasażerów oraz kierowców. Jego obszar zadań sięga od linii dalekobieżnych aż po dalekie trasy turystyczne, obejmując również przewozy wahadłowe, wycieczkowe a także okazyjne przejazdy na liniach międzymiastowych. Tym samym nowy Tourismo RHD jawi się jako nowa gwiazda w segmencie Business, którym to mianem Mercedes-Benz określa szczególnie...