I Ogólnopolskie Forum Służby BHP Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy

I Ogólnopolskie Forum Służby BHP Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy

I Ogólnopolskie Forum Służby BHP „Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy” Sala konferencyjna Hotel AIRPORT OKĘCIE, Warszawa, ul. 17 Stycznia 24 Prowadzenie konferencji: red. Michał Olszański 4 października 2017 r. 9.00-9.15 Uroczyste otwarcie Forum – Elżbieta Bożejewicz, Prezes OSPS BHP 9.15-11.00 Sesja inauguracyjna Czy czeka nas rewolucja w podejściu do bezpieczeństwa pracy? • Rola i misja Rady Ochrony Pracy– poseł Janusz Śniadek, przewodniczący ROP • Nowe trendy w zakresie bezpieczeństwa człowieka w pracy – Prof. Danuta Koradecka, Dyrektor CIOP-PIB • Bezpieczeństwo dziś i jutro. Zagrożenia w obszarze nowoczesnych technologii – Roman Giedrojć, Główny Inspektor Pracy • Wspieranie pracodawców w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy – Zbigniew W. Żurek, wiceprezes BCC 11.00-11.30 Przerwa kawowa Panele tematyczne 11.30-13.35 – Moduł I (2 panele po 60 min każdy) Prowadzenie paneli: red. Michał Olszański 11.30-12.30 Panel 1 Perspektywy rozwoju i zmian w zakresie bezpieczeństwa pracy Dyskusja podczas panelu będzie dotyczyła m.in.: – nowego wymiaru pracy – pracownicy mobilni – turkusowych przedsiębiorstw – bezpieczeństwa pracy i społecznej odpowiedzialność biznesu – bezpieczeństwo pracy w epoce przemysłu 4.0 Uczestnicy panelu: 1/ Radosław Mleczko – autor analiz i prognoz społecznych, menedżer kultury, w latach 2008 – 2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 2/ Paweł Łukasiak – prezes zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, interesuje się aktywizacją społeczności lokalnych i wirtualnych, tworzeniem marek społecznych, fundraisingiem i marketingiem społecznie zaangażowanym 3/ Marek Benio – prawnik, doktor nauk ekonomicznych związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, ekspert w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego, prawa pracy, współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy 4/ Barbara Ciesielska – Kierownik Działu BHP, Polimex-Energetyka SA 5/Maria Żmidzińska – Dyrektor Działu BHP PKP...
🔥27 lipca 2017 Dzień z Bezpieczeństwem Pożarowym na PGE Narodowym. Zarezerwuj swój czas!

🔥27 lipca 2017 Dzień z Bezpieczeństwem Pożarowym na PGE Narodowym. Zarezerwuj swój czas!

27 lipca 2017 Kongres Pożarnictwa FIRE 2017 na PGE NARODOWYM w Warszawie gościć będzie specjalistów ochrony przeciwpożarowej i branży security. Organizatorzy wydarzenia zapraszają na 14 już coroczną ogólnopolską edycję KONGRESU POZARNICTWA podczas którego omówione zostaną najważniejsze i najtrudniejsze problemy ochrony przeciwpożarowej oraz techniczne zabezpieczenia budynków, osób i mienia. Do udziału w kongresie zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane poprawą bezpieczeństwa pożarowego w Polsce,  praktyków w zakresie projektowania, realizacji inwestycji, prewentystów oraz specjalistów ochrony przeciwpożarowej, którzy na co dzień spotykających się w swojej pracy zawodowej z problemami i wyzwaniami ochrony przeciwpożarowej. Udział w kongresie i wydarzeniach towarzyszących jest BEZPŁATNY. Podczas pięciu sesji konferencji zostaną omówione zagadnienia z wielu powiązanych ze sobą dziedzin od nowości w systemach alarmowych, sygnalizacji alarmowej, oddymianiu czy detekcji po szereg rozwiązań z zakresu kontroli i monitoringu aż po bierną ochronę przeciwpożarową. Kongres współtworzony i pod Patronatem najwyższej klasy ośrodków naukowych i branżowych w kraju: CNBOP – PIB, CIOP-PIB , SGSP, Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ,  Katedry Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ,  IBP NODEX, SIBP, GIG, PISA, PZU LAB, ZOSPRP. NADZÓR MERYTORYCZNY nad przebiegiem bieżącej edycji pełni Zespół Ekspertów i najwyższej klasy specjalistów w osobie: nzw. dr hab. inż. ADAM MARKOWSKI – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska POLITECHNIKA ŁÓDZKA w st. spocz. dr prof. nzw. RYSZARD GROSSET – Szkoła Główna Służby Pożarniczej dr AGNIESZKA GAJEK – Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB dr inż. DARIUSZ WRÓBLEWSKI – Dyrektor CNBOP-PIB mgr SYLWIA KRAWCZYŃSKA – Z-ca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju CNBOP-PIB dr inż. DARIUSZ RATAJCZAK – Niezależny ekspert, współautor przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego mł. bryg. dr inż. ADAM KRASUSKI –...

Pozorna ochrona – dopasowanie środków ochrony indywidualnej wzywaniem polskiego BHP

Czy pracownicy mają świadomość sensu stosowania, a pracodawcy zakupu środków ochrony indywidualnej (ŚOI)? Czy służba bhp wie, jak prawidłowo dopasować ŚOI do danego zagrożenia? Jak właściwie prowadzić szkolenia pracowników, aby chętnie stosowali ŚOI? Na te pytania szukali odpowiedzi uczestnicy konferencji „Pozorna ochrona – dopasowanie środków ochrony indywidualnej wyzwaniem polskiego BHP”, zorganizowanej przez oddział starachowicki i kielecki Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, wspólnie z firmą 3M i członkami sieci Ekspertów CIOP-PIB. Wydarzenie odbyło się  2 czerwca br. w samym sercu Gór Świętokrzyskich, na skraju Puszczy Jodłowej w Ośrodku Wypoczynkowym „Jodłowy Dwór” w Szklanej Hucie. Konferencja składała się z czterech wystąpień. Rozpoczęła ją prelekcja dr Piotra Kaczmarka i dotyczyła  spojrzenia na kwestię świadomości i jakości stosowania środków ochrony indywidualnej przez pracowników.  Podkreślił, że zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy co roku dotyczą ponad 330 tysięcy Polaków. Wiele spośród tych zagrożeń można wyeliminować dzięki środkom ochrony indywidulnej – wyposażeniu, które pracownicy, narażeni na czynniki szkodliwe, powinni stosować. Zaznaczył, że właściwe przygotowanie pracownika do realizowanych zadań – w tym jego przeszkolenie z zakresu zasad bezpieczeństwa, to podstawowy obowiązek pracodawcy, którego powinna wspierać w tym zadaniu służba bhp. W drugim wystąpieniu Krzysztof Wróbel i Paweł Wojdyła z firmy 3M, przedstawili problem właściwego doboru ochron słuchu. Prawidłowe dopasowanie i używanie środków ochronnych podnosi bezpieczeństwo, jak również – komfort pracy. Dzięki temu pracownicy chętniej powinni stosować sprzęt ochronny. Jak naprawdę jest? Wiemy, że co drugi pracownik korzysta z nich nieprawidłowo, co powoduje, że stosowane środki są nieskuteczne. Dają poczucie bezpieczeństwa, które w takim wypadku jest wyłącznie złudzeniem i może powodować poważne skutki dla zdrowia i życia. Uczestnicy mogli sprawdzić na stanowisku kontrolnym, jak w praktyce wygląda...

Międzynarodowa Konferencja nt. „Współczesne zagrożenia w miejscu pracy – aspekt teoretyczny i praktyczny”

Już druga cykliczna Międzynarodowa Konferencja nt. „Współczesne zagrożenia w miejscu pracy – aspekt teoretyczny i praktyczny” zagościła w gmachu Politechniki Rzeszowskiej. Odbyła się ona w dniach 6-7 kwietnia 2017r, a zorganizowana została, przez rzeszowski i krakowski oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, we współpracy z naukowcami największych uczelni na Podkarpaciu tj. Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza i w Małopolsce tj. Akademii Górniczo- Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Patronat nad zakończoną sukcesem na arenie krajowej i międzynarodowej konferencją objął Marszałek Sejmu RP, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie i wiele innych instytucji wspierających wydarzenie. Poza aspektem teoretycznym z zakresu ochrony bezpieczeństwa w czasie konferencji odbyły się także pokazy i prezentacje środków ochronnych. Wszystko to dzięki włączeniu się w organizacje konferencji największych w Polsce, a znanych w całej Europie firmy tj. PHT Supon Sp. z o.o. w Rzeszowie, ROSTAING S.A., Tegro Polska – Dystrybucja, MSA Polska Sp. z o.o., 3 Poland Spółka z o.o., ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Sp. z o.o., Ansell Healthcare NV Riverside Business Park, ARDON SAFETY s.r.o, DuPont Poland Sp. z o.o., Filter Service Sp. z o.o., UVEX SAFETY Polska sp. z o.o. sp. k., Otto Engineering Polska Sp. z o.o., Akala Faraone Sp. z o.o., zajmujących się produkcją i dystrybucją różnego rodzaju sprzętu zabezpieczającego pracowników przed szkodliwym działaniem czynników występujących w procesie pracy. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział blisko 300 osób, głównie pracowników służby bhp, pracodawców i specjalistów z zakresu ochrony pracy z Polski jak również z zagranicy. Uczestniczyło w niej kilkanaście delegacji z takich krajów jak: Węgry, Czechy, Słowacja, Hiszpania, Dania, Rosja, Belgia, Chorwacja....
Ważne dla bezpieczeństwa pracy targi w Targach Kielce KIELCE WORK SAFETY EXPO

Ważne dla bezpieczeństwa pracy targi w Targach Kielce KIELCE WORK SAFETY EXPO

Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO, skierowane do firm świadomie dbających o bezpieczeństwo swoich pracowników oraz do producentów i dystrybutorów z branży odbyły się w Targach Kielce od 8 do 10 czerwca. Targi odwiedziło blisko 6 tysięcy gości. Obok ciekawej ekspozycji  produktów z zakresu szeroko pojętego BHP, czyli między innymi: odzieży ochronnej, systemów alarmowych, oświetlenia awaryjnego, odzieży roboczej, czy oznakowania BHP Targi KIELCE WORK SAFETY-EXPO 2017, były również miejscem do zapoznania się z ważnymi aspektami bezpieczeństwa pracy. 8 czerwca, w pierwszym dniu wystawy  Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Dozoru technicznego, „SUPON” KIELCE oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników BHP O/Kielce, zorganizowały konferencję. Moduł I zatytułowany „Organizacja bezpiecznej pracy” poświęcony był głównie zmianom w przepisach prawych. Podczas prelekcji modułu II szczególna uwagę zwracano na  „Bezpieczeństwo na budowie” . W drugim dniu targów, odbyła się narada rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Na targi zaproszeni zostali przedstawiciele nadzorów budowalnych oraz strażaków z wydziałów kontrolno-rozpoznawczych komend – ze szczebli powiatowych, miejskich oraz wojewódzkich, a także reprezentanci biur projektowych, architektonicznych i inspektoratów pracy. Targom pożarniczym KIELCE WORK SAFETY-EXPO towarzyszyły Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE...
Targi pożarnicze  – tylko w Targach Kielce

Targi pożarnicze – tylko w Targach Kielce

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO 2017, którym patronował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, odbyły się w Targach Kielce od 8 do 10 czerwca. Wystawa zajmowała ponad 6 tysięcy 300 metrów kwadratowych. Swoją ofertę przedstawiło blisko 170 wystawców z Norwegii, Włoch, Niemiec, Austrii, Japonii, Francji, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Targi odwiedziło niemal 6000 zwiedzających. Jak zgodnie podkreślali strażacy, czyli główna grupa odbiorców wystawy – ekspozycja była ciekawa, firmy zajmujące się sprzętem i pojazdami strażackimi przygotowały wiele ciekawostek. FIREMAX zaprezentował ciekawą łamaną, drabinę strażacką marki MAGIRUS. Firma wraz ze strażakami z „Heavy Rescue”  SGRT OSP Mosina zaprezentowała także  w akcji uniwersalne narzędzia. Ogromnym zainteresowaniem strażaków cieszyły się także ćwiczenia w trenażerze pożarów wewnętrznych, które obejmowały techniki operowania prądami wody i procedurę wejścia do obiektu objętego pożarem oraz zajęcia w komorze ogniowej. Wrażenie na zwiedzających zrobił również pokaz działania „Mobilnego turbinowego systemu ratowniczo-gaśniczego” zaprezentowanego przez  Jas Technologie. Budowa pojazdu jest realizowana w ramach projektu naukowo–badawczego „Mobilny turbinowy system ratowniczo-gaśniczy” finansowanego przez Narodowe Centrum Badania i Rozwoju w Warszawie. – Targi to dla nas doskonała okazja, żeby spotkać się z naszymi klientami – podsumowała udział firmy w KIELCE IFRE-EXPO Marika Miller z firmy MSA – podoba nam się to, że jest wielu odwiedzających, którym możemy zaprezentować nasze produkty  nowości. Dzieci, piękne druhny i psy Obok ciekawej ekspozycji, na zwiedzających wystawę czekało wiele dodatkowych atrakcji. W ostatnim dniu wystawy Targi Kielce odwiedziły „druhny z kalendarza”, czyli panie z OSP Chotowa na podkarpaciu, które zasłynęły w całym kraju wydaniem kalendarza,...