KONFERENCJA PT. „OCHRONA PRACOWNIKÓW PODCZAS USUWANIA AZBESTU”, WROCŁAW, 10 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Właściwości azbestu znane są od wielu lat. Ze względu na jego szkodliwe działanie, od 2005 roku we wszystkich krajach UE obowiązuje zakaz jego używania i produkcji. W Polsce zakaz ten obowiązuje od 1997 roku. Do dziś w wielu krajach jest to temat nierozwiązany i konieczne są pilne, bardziej intensywne działania. Dział Badań i Rozwoju oraz Dział Bezpieczeństwa Pracy 3M Poland Sp. z o.o. wraz z Instytutem Medycyny Pracy organizują III Konferencję pt. „Ochrona pracowników podczas usuwania azbestu”, która odbędzie się we Wrocławiu dnia 10 października br. Zabezpieczanie i usuwanie materiałów zawierających azbest musi być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Określają one, że wszelkie prace powinny być prowadzone w sposób ograniczający kontakt z włóknami azbestu, który nie będzie zagrażać zdrowiu osób wykonujących te prace oraz w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego. Również postępowanie z odpadami zawierającymi azbest musi przebiegać zgodnie z prawnie określonymi procedurami. Praktyka z jaką na co dzień spotykamy się podczas pracy z azbestem jakże często odbiega od ideału. W Polsce od ponad 20 lat nie produkuje się wyrobów zawierających azbest, a mimo to liczba nowych azbestozależnych chorób zawodowych utrzymuje się na dość wysokim poziomie. Związane jest to ze specyfiką biologicznego działania azbestu, którego następstwa zdrowotne mogą się ujawniać wiele lat po zaprzestaniu pracy w narażeniu na kontakt z nim. Udział w konferencji jest bezpłatny, a ilość miejsc jest ograniczona. Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej:...

KONFERENCJA „BHP – CZY TO SIĘ OPŁACA? INWESTYCJA W DOŚWIADCZENIE I BEZPIECZEŃSTWO”, OPOLE, 10 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Aby przedstawić sposoby nowoczesnego podejścia do organizacji bezpiecznej pracy Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Oddział Opole wraz z Politechniką Opolską zapraszają na konferencję, której tematem przewodnim jest „BHP – czy to się opłaca? Inwestycja w doświadczenie i bezpieczeństwo”. W celu utrzymania pozycji rynkowej danej organizacji, nie wystarcza już sam produkt i jego doskonalenie. Przed pracodawcami stoi wielkie wyzwanie pod kątem doskonalenia warunków pracy, tak by pracownikom stworzyć jak najbardziej komfortowe i bezpieczne środowisko pracy. Z drugiej strony można by powiedzieć, że przyszłość to automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych i z pewnością świat dąży w tym kierunku, zanim to jednak nastąpi mamy przed sobą jeszcze kilka dekad kiedy to człowiek, a nie robot będzie odgrywał główną rolę w większości procesów produkcyjnych. W związku z tym pracodawcy powinni spojrzeć na jedne z najważniejszych ludzkich wartości jakimi są zdrowie i bezpieczeństwo i pod tym kątem powinni kształtować bezpieczne warunki pracy, nie zapominając o podnoszeniu kompetencji swoich pracowników. Bezpieczne środowisko pracy w pozytywny sposób wpływa na jakość wykonywanej pracy i dostarczanych produktów, w takich warunkach zmniejsza się również ryzyko wystąpienia wypadków, co wpływa pozytywnie na wizerunek firmy. Lepsze warunki pracy to również lepsza organizacja i planowanie pracy co przekłada się bezpośrednio na podniesienie jej efektywności. Równolegle z Konferencją odbędzie się pokaz sprzętu medycznego oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy. Udział w konferencji jest bezpłatny, a ilość miejsc jest ograniczona. Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej:...

ZUS zaprasza osoby z niepełnosprawnością i organizacje działające na ich rzecz

Rzeszowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do udziału w Podkarpackim Forum Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Już 17 września 2018 r. od godz. 9:00 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – ul. Sucharskiego 2. Przedsięwzięcie jest skierowane do osób z niepełnosprawnością oraz organizacji i instytucji działających na ich rzecz. Do udziału w Forum serdecznie zapraszamy także wszystkich, którzy działają na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia. Mile widziane będą także rodziny, opiekunowie, wolontariusze i bliscy tych osób. Forum to miejsce, w którym, oprócz przekazu wiedzy (pierwszy panel), będzie można także w przyjaznej atmosferze wymienić się dobrymi praktykami, doświadczeniami oraz efektami realizowanych działań. Służyć temu będzie drugi panel Forum –  w którym będzie mowa o współistnieniu, wzajemnym uzupełnianiu i synergii działań. Wśród wystąpień będą także takie, które zobrazują wysoką determinację osób z niepełnosprawnością. Zależy nam na partnerskiej rozmowie w atmosferze szacunku, dialogu, zrozumienia i tolerancji. Uczestnicy Forum, dzięki Instytutowi Transportu Samochodowego w Warszawie, będą mieli możliwość zapoznania się i wypróbowania pojazdów profesjonalnie przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Zaprezentowane zostaną urządzenia i technologie uwzględniające wszystkie aspekty mobilności osób z niepełnosprawnością –  (parking przed budynkiem Uczelni – prelekcja interaktywna). A dzięki Stowarzyszeniu RAMPA będzie można zobaczyć działanie wynalazku prof. S. Miechowicza z Politechniki Rzeszowskiej czyli tak zwanej rampy nastawnej tj. systemu ułatwiającego swobodne przemieszczanie się w miejscach, gdzie znajdują się bariery architektoniczne. Miejsce odbywania się Forum to uczelnia przyjazna i w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zapewniony będzie także tłumacz języka migowego. Program  FORUM-NIEPELN-PROGRAM-2.pdf (15...
LIDERZY SEKTORA TRANSPORTU ZBIOROWEGO SPOTKAJĄ SIĘ NA JESIENI W TARGACH KIELCE

LIDERZY SEKTORA TRANSPORTU ZBIOROWEGO SPOTKAJĄ SIĘ NA JESIENI W TARGACH KIELCE

Kolejna edycja Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego TRANSEXPO odbędzie się 23 i 25 października w Kielcach. Targi potwierdzają potrzebę spotkań specjalistów oraz dobrą koniunkturę w branży komunikacji zbiorowej.   Program Rozwoju Elektromobilności to jeden z głównych elementów „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” przyjętej niedawno przez rząd, a elektromobilność to nie tylko prywatne samochody elektryczne, ale również transport miejski. Podczas Targów TRANSEXPO w Targach Kielce będzie można zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie, tak jak podczas poprzedniej edycji niemal każdy z wystawców pokaże model autobusu elektrycznego. PREMIERY AUTOBUSOWE PODCZAS TRANSEXPO Niespodzianką, dla której warto odwiedzić Targi TRANSEXPO będzie z pewnością światowa premiera najnowszego modelu autobusu firmy SOLARIS. Aby podsycić zainteresowanie, szczegóły dotyczące tej premiery owiane są tajemnicą – wszystko wyjaśni się podczas Targów. Marka AUTOMET z Sanoka, która do tej pory słynęła z adaptowania dostawczych mercedesów na minibusy, w Kielcach zaprezentuje pierwszy pojazd własnej konstrukcji, który na rynku pojawił się pod koniec ubiegłego roku. Ten mały autobus elektryczny, będący dobrym rozwiązaniem dla przewozu i obsługi lotnisk to 100% polska myśl techniczna. NOWA GWIAZDA SEGMENTU BUSINESS W TARGACH KIELCE A z czym powinien się kojarzyć transport turystyczny? Przede wszystkim powinien być nowoczesny, szybki, wygodny, bezpieczny i niezawodny. Prezentowany na Targach TRANSEXPO nowy model autobusu Mercedes-Benz – Tourismo RHD, to maksimum ekonomii, bezpieczeństwa, funkcjonalności i komfortu, którego parametry przekonają do siebie zarówno przewoźników jak i pasażerów oraz kierowców. Jego obszar zadań sięga od linii dalekobieżnych aż po dalekie trasy turystyczne, obejmując również przewozy wahadłowe, wycieczkowe a także okazyjne przejazdy na liniach międzymiastowych. Tym samym nowy Tourismo RHD jawi się jako nowa gwiazda w segmencie Business, którym to mianem Mercedes-Benz określa szczególnie...

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA – PROMOCJA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ZDROWEGO ODŻYWIANIA W ZAKŁADACH PRACY – OGÓLNOPOLSKI PROJEKT DLA FIRM

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (KCPZwMP) rozpoczęło kontynuację, zapoczątkowanego w 2016 roku, ogólnopolskiego Projektu pozwalającego kadrze firm doskonalić kompetencje dotyczące zarządzania zdrowiem personelu (w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się) i promować działalność firmy w tym obszarze. Jest on realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowany z budżetu państwa. Oferowane wsparcie jest całkowicie bezpłatne (finansowane ze środków publicznych) dla firm, które zechcą z niego skorzystać, a firmy te nie są zobligowane do rozliczania się ze swoich działań. formularz:  Zaproszenie-dla-firm-2018.pdf (32 pobrania) Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo w załączniku oraz na stronie internetowej:...
Targi pożarnicze KIELCE IFRE-EXPO 2018 udane

Targi pożarnicze KIELCE IFRE-EXPO 2018 udane

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO 2018, odbyły się w Targach Kielce od 7 do 9 czerwca. Wystawcy podsumowując wystawę podkreślali jej rangę oraz liczbę i jakość wydarzeń towarzyszących. Targi odwiedziło ponad 5000 zwiedzających z Czech, Słowacji, Angoli, Niemiec, Ukrainy, Litwy, Danii, Chorwacji, Tanzanii, Japonii i Polski. Jak zgodnie podkreślali strażacy, czyli główna grupa odbiorców wystawy – ekspozycja była ciekawa, firmy zajmujące się sprzętem i pojazdami strażackimi przygotowały wiele ciekawostek. Ogromnym zainteresowaniem zwiedzających cieszył się zwłaszcza, debiutujący na europejskich rynkach wszędołaz SHERP. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z frekwencji, a przede wszystkim z kompetentności zwiedzających  – podsumował udział firmy w KIELCE IFRE-EXPO Michał Zieliński, SHERP Partner – Jeden z ciekawszych kontaktów nawiązaliśmy z gośćmi z Japonii. Wymieniliśmy wizytówki i czekamy jakie efekty przyniesie nam to spotkanie. Pokaz KW PSP z Kielc, trenażer pożarów, mali strażacy i psy ratownicze Targom IFRE-EXPO towarzyszył bogaty program wydarzeń towarzyszących. Ratunek w zainscenizowanym wypadku samochodowym nieśli przedstawiciele KW PSP z Kielc. Ważnym punktem dla wszystkich strażaków są także ćwiczenia w trenażerze pożarów wewnętrznych, które zorganizowała w tym roku firma OLC Fire. Tradycyjnie już w Targach Kielce zaprezentowali się mali strażacy z Wieruszowa oraz Stąporkowa. Akcje ratowania misia rannego w wypadku jak zawsze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Swoje umiejętności zaprezentowały także: Grot, Kokos, Dante, Sigma i Ares, czyli psy ratownicze z OSP Nowy Sącz. Targi pożarnicze na sportowo OSP Włoszczowa przed OSP w Błogoszowie i OSP Mąchocice Kapitulne – tak przestawiały się wyniki zorganizowanych w ostatnim dniu targów zawodów sportowych skierowanych do ochotniczych straży pożarnych. Podczas startów, którym kibicowała sporo grupa zwiedzających, dwuosobowe drużyny musiały pokonać tor przeszkód na...