O!ZNAKI PRACY 2017

O!ZNAKI PRACY 2017

Niespełna tydzień pozostał na nadsyłanie prac w pierwszej edycji konkursu na najlepszy wizualny komentarz współczesnej pracy – O!ZNAKI PRACY. Termin upływa w najbliższą sobotę, 14 października. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: fotografia oraz film i multimedia. Prace przyjmowane są w wersji elektronicznej na portalu oznakipracy.ciop.pl Tam znajdują się również wszystkie informacje dotyczące nagród, jury, tematów, regulaminu konkursu. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe (GRAND PRIX w obu kategoriach po 5 tysięcy złotych) oraz rzeczowe (sprzęt fotograficzny do kwoty 5 tysięcy złotych wybrany przez laureata) i wiele innych. Między innymi nagroda im. PIOTRUSIA PANA za niepoprawność i oryginalność pracy. Wśród tematów konkursu m. in.: W SIECI – życie codzienne i praca cyfrowych tubylców; WARSZTAT PRACY; ROBOTY, AUTOMATY, SZTUCZNA INTELIGENCJA; CZAS WOLNY I CZAS PRACY. Przewidziana została również dyscyplina dodatkowa – temat własny związany ze współczesną pracą zaproponowany przez osoby przystępujące do...
SZPITALE ŁÓDŹ 18.10.2017 – bezpieczny i nowoczesny szpital. Co o tym decyduje?

SZPITALE ŁÓDŹ 18.10.2017 – bezpieczny i nowoczesny szpital. Co o tym decyduje?

Czego potrzebuje współczesny szpital? Czy wiesz jakie najczęstsze problemy możesz napotkać przy przebudowie i modernizacji szpitali? Czego potrzebuje współczesny szpital? Jakie instrumenty niezbędne są aby zwiększyć rentowność i zapewnić bezpieczne funkcjonowanie i sprawną obsługę pacjenta? Czy znasz wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą” oraz sposoby na uniknięcie najczęstszych problemów i błędów we wszystkich fazach procesu budowlanego i eksploatacyjnego? Nie? Przyjdź na październikową konferencję SZPITALE I OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA, która odbędzie się 18 października w łódzkiej hali EXPO-ŁÓDŹ. Nowoczesne technologie wkraczają do szpitali. W trakcie konferencji pokażemy m.in.: projektowanie bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej w środowisku medycznym i wskażemy dobre praktyki projektowe w zakresie Nowoczesnego Data Center w szpitalu w oparciu o zrealizowane inwestycje w Polsce. Powiemy jak realizować obiekty szpitalne w kontekście optymalizacji projektowanych rozwiązań technicznych i zastosowania alternatywnych modeli finansowania inwestycji oraz jak do tego ma się technologia medyczna oraz monitoring wizyjny, kontrola dostępu i mechaniczne systemy zabezpieczeń. Omówimy zasady projektowania oświetlenia sal operacyjnych, sal pooperacyjnych, sal chorych oraz lotnisk przyszpitalnych. Zaprezentujemy stropy, rozwiązania podłogowe oraz oświetleniowe. A to wszystko już w październiku podczas konferencji poświęconej projektowaniu, budowie, bezpieczeństwie i zarządzaniu obiektami ochrony zdrowia. Infrastruktura techniczna i sprzęt medyczny – kryteria oceny ofert Jakie obowiązki ciążą na Dyrektorach Szpitali i Kierownikach Działów Technicznych po zmianie przepisów od 2017r.?  Podczas łódzkiej konferencji prelegenci poruszą nie tylko kwestie właściwej eksploatacji infrastruktury technicznej i sprzętu medycznego, zasad serwisowania aparatury, bezpiecznego komfortu klimatycznego pomieszczeń, pozacenowych kryteriów oceny ofert w branży medycznej czy nowelizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ale również omówią problemy projektowe, najczęściej występujące błędy oraz obowiązki wynikające z warunków techniczno-budowlanych oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej...
FORUM NOWOCZESNE BHP – najwyższe standardy BHP prezentowane przez dwa nowoczesne zakłady produkcyjne

FORUM NOWOCZESNE BHP – najwyższe standardy BHP prezentowane przez dwa nowoczesne zakłady produkcyjne

MOVIDA po raz kolejny zaprasza na FORUM NOWOCZESNE BHP dedykowane ekspertom-praktykom z obszaru BHP. Spotkanie odbędzie się w dniach 21-22-23 listopada br. Podczas FORUM NOWOCZESNE BHP uczestnicy wysłuchają kilkunastu prelekcji, wymienią się opiniami i doświadczeniami. Zaproszeni eksperci zaprezentują swoje rozwiązania, podzielą się problemami i pochwalą sukcesami. W programie Forum m.in.: kultura bezpieczeństwa – jej najefektywniejsze składowe oraz metody rozwoju i poprawy najpoważniejsze często występujące błędy w systemach BHP i jak im zapobiegać na każdym etapie funkcjonowania systemu bezpieczeństwa pracy czynnik ludzki, czyli jak spowodować wzrost świadomości i zaangażowania załogi w kwestie bezpieczeństwa najlepsze praktyki zapewnienia właściwych standardów BHP audyty behawioralne w praktyce – czy i jak je przeprowadzać, by były efektywne czynniki szkodliwe i uciążliwe – mapowanie, zapobieganie, eliminacja substancje niebezpieczne – składowanie, oznaczenia, procedury postępowania bezpieczeństwo w procesie produkcji i utrzymania ruchu przez pryzmat zastosowania rozwiązań TPM ocena ryzyka zawodowego W ramach „Health & Safety Session” odwiedzone zostaną dwa zakłady: Parker Hannifin Manufacturing Poland (wiodący, globalny producent innowacyjnych technologii napędów i sterowań) Harris Calorific International (lider w grupie producentów wyrobów metalowych przeznaczonych do lutowania, spawania, cięcia i dystrybucji gazu) a wiedzą i doświadczeniem na temat bezpieczeństwa podzielą się szefowie-praktycy z takich firm jak: Grupa Azoty Automatyka Harris Calorific International Man Trucks Nutricia Polska Parker Hannifin Manufacturing Poland Polskie Zakłady Lotnicze SE Bordnetze Polska Słodownia Soufflet Polska Zapraszamy na stronę projektu: http://movida.com.pl/wydarzenia/forum-nowoczesne-bhp-listopad-2017 Więcej informacji na temat Forum udzieli: Alicja Mrozowicz, Senior Key Account Manager amrozowicz@movida.com.pl, tel. (+48 22) 696 74 82   Przykładowe opinie dotychczasowych uczestników FORUM NOWOCZESNE BHP: „Spotkanie przygotowane profesjonalnie. Bardzo wysoki poziom merytoryczny wszystkich prezentacji. Najlepsze praktyki BHP w wiodących firmach w dziedzinie bezpieczeństwa. Wiele gotowych...
Forum Zdrowego Biznesu: Porozmawiajmy o pracownikach 50+

Forum Zdrowego Biznesu: Porozmawiajmy o pracownikach 50+

Kim dla Ciebie jest pracownik 50+? Czy przekroczenie magicznego progu 50. roku życia to przełom w życiu – zarówno zawodowym, jak i prywatnym? A może to początek zmian i nowe możliwości? Jesienią odbędzie się jedyne w Polsce forum o tematyce zarządzania zdrowiem, podczas którego poznasz różne aspekty życia i pracy pracownika 50+, w tym praktyczne narzędzia zarządzania zespołem wielopokoleniowym oraz dobre praktyki. W tym roku spotykamy się 18 października w Poznaniu oraz 8 listopada w Katowicach. Jak mówi jeden z pomysłodawców i koordynatorów Forum Zdrowego Biznesu, Anna Witkowska, zaproszenie kierowane jest zarówno do działów HR, które na co dzień mają styczność z rekrutacją i zatrudnianiem pracowników 50+, jak również do przełożonych każdego szczebla, którzy w swoim zespole mają lub będą mieć pracowników w tym przedziale wiekowym. Zaproszenie kierujemy także do wszystkich, którzy z różnych powodów (również prywatnych) chcą dowiedzieć się czegoś więcej na temat zmian jakie zachodzą w ciele ludzkim, po przekroczeniu 50. roku życia. Prelegenci Forum Zdrowego Biznesu to wysokiej klasy specjaliści, doświadczeni trenerzy i wieloletni praktycy. Wśród nich m.in. psychologowie, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci oraz specjaliści ds. zarządzania zdrowiem. Konferencja organizowana jest w ramach partnerstwa kampanii EU-OSHA „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szczegółowe informacje, program oraz zgłoszenia na...
Chroń Swój Świat – II Konferencja Działu Badań i Rozwoju: „Bezpieczna i świadoma praca na wysokości”

Chroń Swój Świat – II Konferencja Działu Badań i Rozwoju: „Bezpieczna i świadoma praca na wysokości”

Firma 3M Poland od kilku lat prowadzi działania edukacyjne w szerokim zakresie BHP, a większość z nich wiąże się z kampanią Chroń Swój Świat. Współpracuje z jednostkami administracji publicznej, uczelniami oraz zakładami pracy. Głównym celem kampanii jest pokazanie wagi poprawnego użytkowania środków ochrony indywidualnej, a jedną z inicjatyw jest zorganizowanie przez Działy Badań i Rozwoju oraz Bezpieczeństwa Pracy konferencji tematycznej poświęconej pracy na wysokości, która odbędzie się 10 października 2017 r. w Centrum Innowacji 3M we Wrocławiu, ul. Kowalska 143. Celem takich działań jest stworzenie jak najszerszej platformy porozumienia skupionej wokół poprawy bezpieczeństwa pracy, a w szczególności podniesienia jakości szkoleń w zakresie BHP. Szczegółowe informacje na temat inicjatywy można znaleźć na stronie internetowej www.chronswojswiat.pl/konferencje/ Wzorem poprzedniego roku na konferencji będą gościć prelegenci reprezentujący szerokie spektrum opinii. Eksperci Instytutu Medycyny Pracy oraz Grupy Beskidzkiej GOPR przedstawią aspekty zdrowotne związane z upadkiem z wysokości. Eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB oraz 3M przedstawią wymagania oraz regulacje dotyczące sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Nie zabraknie również specjalistów projektujących systemy zabezpieczające przed upadkiem z wysokości oraz ich użytkowników, którzy pokażą jak należy prowadzić projekty poprawiające bezpieczeństwo pracy. Istotny wkład z pewnością będzie miała Państwowa Inspekcja Pracy Do rzeczywistych i trwałych zmian w zakresie BHP niezbędne jest zgromadzenie jak najszerszego grona osób gotowych stale podnosić poziom bezpieczeństwo pracy. Poniżej przedstawiamy krótkie streszczenia planowanych referatów: Upadek z wysokości – epidemiologia i skutki zdrowotne dr Zbigniew Jóźwiak, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera Autor przedstawi dane epidemiologiczne dotyczące upadków z wysokości związanych z wykonywaniem pracy zawodowej. Dane te pochodzą z wybranych (poza Polską) krajów – Stanów Zjednoczonych, Australii, Hongkongu, Indii, Niemiec, Austrii i...
Konferencja | PARKINGI I GARAŻE KRAKÓW 2017

Konferencja | PARKINGI I GARAŻE KRAKÓW 2017

O projektowaniu, budowie, bezpieczeństwie i zarządzaniu parkingami pod koniec września w krakowskim Hotelu Galaxy**** przy ul. Gęsiej 22a (27/09/2017) dyskutować będą zarządcy parkingów centr biurowych, galerii handlowych, rynku hotelowego oraz szpitali, a także projektanci, architekci, deweloperzy i przedstawiciele administracji samorządowej podczas konferencji PARKINGI | KRAKÓW 2017, która odbędzie się przy współpracy i pod Patronatem Magazynu Europarking Polska. Podczas konferencji odpowiemy na pytanie czy za 10 lat będziemy mieli jeszcze gdzie parkować w miastach? Czy parkingi mogą być atrakcyjne architektonicznie? I jak sprytnie wykorzystać przestrzeń miast projektując parkingi wielopoziomowe przy jednoczesnym zapewnieniu wygodnego użytkowania. W oparciu o prowadzone badania powiemy jakie garaże wymagają oddymiania wg polskich przepisów; na przykładzie opis garażu, który wymaga oddymiania;  kiedy oddymianie nie jest wymagane i jakie są tego konsekwencje dla projektanta i inwestora? Jakie standardy i wytyczne należy spełnić do projektowania oddymiania garaży w Polsce (wytyczne m.in. Instytutu Techniki Budowlanej). Omówimy programowanie, organizację i zarządzanie programem parkingowym oraz konsekwencje dla wentylacji oddymiającej garażu z miejscami parkingowymi wielopoziomowymi na platformach. Pokażemy jak zintegrować system parkingowy z systemami kontroli dostępu oraz innymi systemami nowoczesnych budynków Swoją wiedzą podzielą się eksperci oraz producenci materiałów i technologii dedykowanych nowoczesnym obiektom z przestrzenią parkingową m.in z sektora konstrukcji parkingów m.in. Astron Buildings który zaprezentuje wielopoziomowe parkingi jako efektywne wykorzystanie przestrzeni, i wygodę w użytkowaniu, PDG MA-SKI Auto Parksystemy, zarządzania i sterowania parkingami: POLCHIP, MODULO PARKING, eVend, HUB Parking Technology/FAAC Group Business, nawierzchni i uszczelnień: Eurostep Poland, Webac, SVT Polska, detekcji i oddymiania m.in.: Supo-Cerber, GAZEX, HEKATO ELECTRONICS, Pro-service, programowania: Tmsys. Dla kogo? Do udziału w wydarzeniu zapraszamy zarządców parkingów centr biurowych, galerii handlowych, rynku hotelowego, obiektów użyteczności w tym szpitali,...