Wypadki na budowach

Plac budowy to miejsce pracy, w którym występuje bardzo wiele różnych zagrożeń wypadkowych, co znajduje swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach wypadkowości. Według wstępnych danych GUS za rok 2015, co 5 ofiara śmiertelnego wypadku przy pracy w polskiej gospodarce była zatrudniona w budownictwie (ogółem w wypadkach przy pracy zginęły 262 osoby, z czego 55 w budownictwie). Poniżej przedstawiono okoliczności trzech wypadków zbadanych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, które miały miejsce przy pracach powszechnie wykonywanych na placu budowy. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wywiad z Józefem Witczakiem, Wiceprezesem Zarządu Głównego oraz Prezesem Oddziału Radom OSPSBHP

Wywiad z Józefem Witczakiem, Wiceprezesem Zarządu Głównego oraz Prezesem Oddziału Radom OSPSBHP

W 2015 roku otrzymał Pan nagrodę im. Haliny Krahelskiej  za  osiągnięcia  w  zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy. Nagroda przyznawana jest przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy, a także popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy. Co oznacza dla Pana otrzymanie tak prestiżowej nagrody? Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy podczas realizacji projektów energetycznych. Część I

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy podczas realizacji projektów energetycznych. Część I

Ostatnie lata w Polsce charakteryzują się wyraźnym wzrostem ilości inwestycji związanych z budową nowych elektrowni oraz gruntowną modernizacją już istniejących. Wiąże się to głównie z faktem, że w najbliższych latach konieczne jest wyłączenie wielu przestarzałych bloków energetycznych, nie tylko ze względów technicznych, ale i środowiskowych. Żadnej z tych często wielomiliardowych inwestycji nie można z sukcesem przeprowadzić bez skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na etapie planowania, jak i realizacji projektu. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Piaskowanie – tematyczna lista kontrolna

Piaskowanie to potocznie nazywany proces technologiczny czyszczenia powierzchni metodami strumieniowo- ściernymi przy użyciu urządzeń z otwartym lub zamkniętym obiegiem ścierniwa, w strumieniu sprężonego powietrza, wody lub mieszaniny wody i sprężonego powietrza. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
BHP w budownictwie

BHP w budownictwie

W porównaniu z innymi rodzajami działalności gospodarczej budownictwo charakteryzuje się wysoką liczbą wypadków, do których dochodzi na placach budów. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego do najczęstszych przyczyn wypadków na budowach należą: potknięcie się, upadek z wysokości, spadający z góry przedmiot, wpadnięcie do niezabezpieczonych głębokich wykopów, niewłaściwie zmontowane rusztowania, a także zaniedbania w zakresie ogólnej organizacji pracy na budowie. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Nowelizacja kodeksu pracy – łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą

Nowelizacja kodeksu pracy – łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą

Nawet przez 68 tygodni będzie trwała ochrona stosunku pracy z samego tytułu korzystania z urlopu rodzicielskiego. Począwszy od 2 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy kodeksu pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). Jedna ze zmian polega na tym, że łączenie wykonywania pracy z korzystaniem z urlopu rodzicielskiego będzie skutkować wydłużeniem urlopu rodzicielskiego. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...