Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w odkrywkowych zakładach górniczych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w odkrywkowych zakładach górniczych

Na koniec roku 2016 objętych nadzorem Urzędów Górniczych było ponad 7 000 odkrywkowych zakładów górniczych (ozg), zatrudniających w sumie ponad 26 tys. osób. Niektóre z ozg, jak kopalnie węgla brunatnego, zatrudniają liczące tysiące osób załogi, w innych pracę etatową znajdują tylko pojedyncze osoby. Wśród ozg znajdziemy takie, w których kopalina: kruszywo naturalne (piaski, żwiry) „pompowane” są spod lustra wody, jak i takie, gdzie stosuje się materiały wybuchowe, by oddzielić odpowiednie elementy kopaliny od górotworu. Leszek Stanisław Ryszka, Kierownik ruchu odkrywkowego zakładu górniczego, główny specjalista ds. BHP, ekspert SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ochrona przed wypowiedzeniem a likwidacja stanowiska pracy podczas korzystania z obniżonego wymiaru pracy w ramach uprawnienia do urlopu wypoczynkowego

Ochrona przed wypowiedzeniem a likwidacja stanowiska pracy podczas korzystania z obniżonego wymiaru pracy w ramach uprawnienia do urlopu wypoczynkowego

Dla pracowników, którzy spełniają przesłanki do korzystania z urlopu wychowawczego, przepisy kodeksu pracy przewidują możliwość łączenia opieki nad dzieckiem z pracą w obniżonym wymiarze czasu pracy. Zgodnie z art. 1867 k.p. pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Katarzyna Bidzińska, prawnik, SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Korzystanie z radioodbiornika w miejscu pracy

Korzystanie z radioodbiornika w miejscu pracy

Zgodnie z treścią art. 94 pkt 2 k.p. pracodawca ma obowiązek organizowania pracy pracownikom w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak też osiąganie przez pracowników przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji wysokiej wydajności i należytej jakości pracy – czy słuchanie muzyki w pracy może temu sprzyjać? Justyna Lenczewska, radca prawny Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
BIOCYDY W MIEJSCU PRACY

BIOCYDY W MIEJSCU PRACY

Biocydy (gr. bios życie + łac. -cida od caedere zabijać) są związkami syntetycznymi (np. pestycydy, zaprawy nasienne, kwas pruski) lub pochodzenia naturalnego (np. Albarep – koncentrat czosnkowy o właściwościach repelencyjnych i bakterio-statycznych, antybiotyki, fitoncydy, wyciągi z ziół) do zwalczania szkodliwych organizmów w rolnictwie, leśnictwie i przechowalnictwie. Norbert Szymkiewicz Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
WYWIAD Z MARKIEM RÓŻYCKIM, PREZESEM ZARZĄDU M/D/R/K TRUSTED ADVISER GROUP SP Z O.O.

WYWIAD Z MARKIEM RÓŻYCKIM, PREZESEM ZARZĄDU M/D/R/K TRUSTED ADVISER GROUP SP Z O.O.

W grudniu ubiegłego roku Pan wraz z dwoma współpracownikami z firmy: Erwinem Musiałem i Dariuszem Kardasem, zostaliście laureatami nagrody III stopnia w 45. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, organizowanego m.in. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nagrodzone zostały opracowane przez Panów dwa komplementarne rozwiązania dotyczące systemów mocowania ładunków w transporcie. Pierwsze z nich to trenażer ładunkowy do doskonalenia umiejętności operowania ładunkami. Z czego wynikała potrzeba opracowania takiego rozwiązania? Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
ZAWODOWE NARAŻENIE NA GRONKOWCA ZŁOCISTEGO W ŚRODOWISKU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – ZALECENIA HIGIENICZNE

ZAWODOWE NARAŻENIE NA GRONKOWCA ZŁOCISTEGO W ŚRODOWISKU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – ZALECENIA HIGIENICZNE

Pracownicy oczyszczalni ścieków komunalnych należą do grup zawodowych o szczególnie wysokim ryzyku infekcji szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Źródłem tych czynników jest bioaerozol uwalniany przez ścieki poddawane procesom oczyszczania. W skład ścieków wchodzą duże ilości materii organicznej oraz mikroorganizmów, pochodzących od ludzi i zwierząt [1]. W środowisku pracy oczyszczalni ścieków bioaerozol jest obecny zarówno wewnątrz budynków, jak i wokół instalacji zewnętrznych w powietrzu atmosferycznym. Anna Kozajda, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...