Bezpieczeństwo pracy przy pracach spawalniczych

Bezpieczeństwo pracy przy pracach spawalniczych

W wyniku bardzo dynamicznego, szczególnie w ostatnich latach, postępu technicznego w zakresie inżynierii, informatyki i telekomunikacji – otoczenie, w jakim współcześnie pracujemy i żyjemy nieustannie się zmienia. W tych warunkach, praca ludzka staje się coraz bardziej wartościowa, a krajowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają fakt, iż zasadniczym kry- terium ich sukcesu oraz procesów budowy przewagi konkurencyjnej, poza zyskiem, jest także wzmożona troska o swoich pracowników. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje Regulamin...
Wywiad z Michałem Górskim, Prezesem Zarządu Instytutu Technologii Tekstylnych CERTEX Spółka z o.o.

Wywiad z Michałem Górskim, Prezesem Zarządu Instytutu Technologii Tekstylnych CERTEX Spółka z o.o.

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. z Łodzi jest jednostką działającą w obszarze certyikacji wyrobów m.in. z zakresu odzieży ochronnej i materiałów przeznaczonych do jej produkcji, rękawic ochronnych i materiałów przeznaczonych do ich produkcji, wyrobów w zakresie ochrony nóg i stóp i materiałów oraz elementów do produkcji obuwia, urządzeń do ochrony dróg oddechowych. Państwa Instytut jest również jednostką notyikowaną dla środków ochrony indywidualnej w zakresie odzieży ochronnej, rękawic ochronnych, obuwia ochronnego, bezpiecznego, zawo- dowego oraz urządzeń do ochrony dróg oddechowych. Jesteście Państwo obecni na międzynarodowych i kra- jowych targach wystawienniczych. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
System LOTO: Sposób na poprawę bezpieczeństwa pracy

System LOTO: Sposób na poprawę bezpieczeństwa pracy

KŁÓDKI BEZPIECZEŃSTWA, BLOKADY ZAWORÓW, WYŁĄCZNIKI ELEKTRYCZNE CZY ROZŁĄCZNIKI ELEKTRYCZNE TO TYLKO NIEKTÓRE ELEMENTY SYSTEMU KRYJĄCE SIĘ POD TAJEMNICZĄ NAZWĄ LOTO. Czym jest system LOTO, jakie zagrożenia dzięki jego zastosowaniu można wyeliminować i przede wszystkim, czy istnieją regulacje prawne będące podstawą wdrożenia takiego rozwiązania podnoszącego poziom bezpieczeństwa służb utrzymania ruchu?. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Maszyny rolnicze – tematyczna lista kontrolna

Maszyny rolnicze – tematyczna lista kontrolna

Bezpieczeństwo i higiena pracy w ogólnym znaczeniu najczęściej kojarzone jest z zakładem produkcyjnym czy placem budowy. Spotykamy tam zaplanowany proces produkcji, procedury, zabezpieczenia, rozwiązania technologiczne. Mało kto natomiast zastanawia się jak ważną rolę przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy powinny odgrywać w gospodarstwach rolnych. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Szkolenia okresowe BHP w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Szkolenia okresowe BHP w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Szkolenie okresowe BHP może być bardzo atrakcyjne i przynosić dobre efekty. Projektując program należy się nastawić nie tylko na przekazanie wiedzy dot. wymagań BHP, ale też umiejętności organizacji pracy w sposób bezpieczny i reagowania gdy zmieniają się warunki. Na podstawie informacji zwrotnej od pracowników w ankietach i wysokim ocenom, możemy powiedzieć „Nam się udało”. Rzetelne szkolenie jest podstawą bezpieczeństwa na budowie. Budownictwo jest sektorem specyicznym pod względem zagrożeń. Występuje nieustanna zmiana przestrzeni i konstrukcji stanowisk pracy. Do tego dochodzą ryzyka związane z pracą na wysokości, używaniem sprzętu ciężkiego, a także zmienne warunki uzależnione od czynników, na które często nie mamy wpływu (np. pogoda). Każda budowa jest inna i realizowana przez różne zespoły i brygady. Nie wystarczy więc standardowa ocena ryzyka dla pracownika na danym stanowisku. Każdy powinien na bieżąco oceniać i eliminować zagrożenia. Oferta szkoleniowa dla pracowników branży budowlanej w Polsce nie odpowiada standardom BHP, jakie wdrażają sygnatariusze Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie na swoich budowach. Skoro na rynku nie ma wystarczająco dobrych szkoleń, należy je przygotować. I właśnie takie działania zmierzające ku podniesieniu jakości szkoleń dla pracowników sygnatariuszy i dla podwykonawców podjęło 10 firm skupionych w tym nieformalnym stowarzyszeniu. Porozumienie skorzystało z wzorców funkcjonujących w firmie Skanska, gdzie od 2011 roku szkolenia BHP dla pracowników produkcyjnych, kadry kierowniczej i menadżerów przygotowywane były wewnątrz organizacji. Stworzenie dobrego, atrakcyjnego szkolenia BHP dla budowlańców wymaga dobrego zdeiniowania założeń na początku projektu. W przypadku Skanska wyglądają one następująco: Szkolenie jest zgodne z programem ramowym, ale kolejność tematów jest zgodna z procesem budowy zaczyna się od zagospodarowania placu, wykopów, fundamentów i rozwija się w kolejności technologicznej. Forma szkolenia musi aktywizować uczestników do wymiany...
Okulary korygujące wzrok na stanowisku pracy przy ocenie zdjęć radiologicznych

Okulary korygujące wzrok na stanowisku pracy przy ocenie zdjęć radiologicznych

Radiolog wykonujący pracę na negatoskopie stwierdził, że podczas 10-letniej pracy pogorszył mu sie wzrok. W związku z powyższym zwrócił się do pracodawcy o możliwość sinansowania zakupu okularów korekcyjnych. Ten jednak odmówił powołując się na to, że znajduje się to w gestii pracownika i pracownik sam powinien sinansować sobie zakup okularów. Pojawiło się więc zagadnienie czy pracodawca jest zobowiązany do pokrycia choćby częściowych kosztów zakupu oku- larów korygujących dla pracownika obsługującego negatoskop w przypadku pogorszenia się jego wzroku. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...