Ochrona przedemerytalna a zmiana wieku emerytalnego od 1 października 2017r.

Ochrona przedemerytalna a zmiana wieku emerytalnego od 1 października 2017r.

Zgodnie z art. 39 kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Przepisu tego nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (art. 40 k.p.) oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 41¹ k.p.). dr Agnieszka Różańska – Prawdzik, prawnik SEKA S.A.   Przewidziana w art. 39 k.p. ochrona pracownika przed wypowiedzeniem umowy o pracę rozciąga się także na wypowiedzenie warunków pracy i płacy pracownika. Wyjątki od tej ochrony znajdują się także w art. 43 k.p. Niezależnie jednak od przepisów kodeksu pracy, pewne zmiany dotyczące ochrony zawarte są w przepisach ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. w Dz.U. z 2016 r. poz. 1474), która to ustawa dotyczy praco- dawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. W dniu 16 listopada 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38). Według wyżej wymienionej ustawy, ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, ze wskazanymi zastrzeżeniami. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 października 2017 r. W ustawie tej przewidziane są przepisy przejściowe. Dotyczą one różnych kwestii, np. zapewnienia, że przepisy tej ustawy nie naruszają praw i obowiązków osób, które nabyły prawo do świadczeń określonych...
Wypadek w drodze do pracy i z pracy, przy pracy czy wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy?

Wypadek w drodze do pracy i z pracy, przy pracy czy wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy?

Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule ma niebagatelne znaczenie dla osób poszkodowanych w zdarzeniu, które może zostać różnie zakwalifikowane. ubezpieczony pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy nie ma prawa do świadczeń z ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych¹ (zwana dalej „ustawą wypadkową”), tylko z dużo mniej korzystnej dla poszkodowanego pod względem finansowym ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń Społecznych². Andrzej Czerczak, główny specjalista ds. BHP, ekspert SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Termin złożenia odwołania do sądu pracy po zmianach

Z dniem 1 stycznia 2017 r. uległy zmianie terminy na złożenie odwołania do sądu pracy od otrzymanego przez pracownika wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy o pracę – art. 264 kodeksu pracy (t.j. w Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). Justyna Lenczewska, radca prawny Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Zabezpieczenie budynków o dużej kubaturze przed pożarem

Zabezpieczenie budynków o dużej kubaturze przed pożarem

Większość przyczyn powstawania pożarów związana jest z czynnikiem ludzkim – ponieważ najczęściej pożar powstaje na skutek niewłaściwego działania lub niepodjętego działania przez człowieka. W niniejszym artykule została podjęta próba wskazania zagrożeń pożarowych w budynkach o dużej kubaturze, a także dobrych praktyk, których stosowanie zmniejsza ryzyko wystąpienia pożaru. Przemysław Rybiński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Bezpieczna obsługa maszyn do pakowania

Bezpieczna obsługa maszyn do pakowania

W każdej dziedzinie przemysłu w końcowej fazie produkcji dochodzimy do etapu, w którym towar przed sprzedażą i dostarczeniem do odbiorcy należy zapakować. Wg art. 3 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 r. (t.j. w Dz.U. z 2016 r. poz. 1863 ze zm.) opakowaniem jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych. Często jest to zewnętrzna warstwa chroniąca przed uszkodzeniem lub utratą właściwości produktu, pozwalająca łatwo przetransportować i magazynować towary. Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
O koordynacji BHP

O koordynacji BHP

Temat koordynacji BHP jest bardzo istotny i jednocześnie zbyt lakonicznie uregulowany w przepisach. Stąd liczne dyskusje, włączając niniejszy artykuł. Spróbujemy przeanalizować w nim podstawy prawne oraz aspekty praktyczne koordynacji. Grzegorz Brykała, Marcin Borek, BHP CONSULTING Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...