Ocena ryzyka zawodowego dla osób niepełnosprawnych

Pod pojęciem ryzyka zawodowego należy rozumieć prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujące straty, w szczególności wystąpienia u pracownika niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy (PN-N-1802). Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Zbiorowe zatrucie w zakładzie utylizacji odpadów

Zbiorowe zatrucie w zakładzie utylizacji odpadów

W sierpniu 2017 r. w zakładzie utylizacji odpadów z terenu woj. warmińsko-mazurskiego, doszło do zbiorowego wypadku przy pracy, w wyniku którego zginęło – zmarło w wyniku zatrucia siarkowodorem trzech pracowników. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, który badał zdarzenie, stwierdził, że pracownicy weszli do zbiornika z odpadami zwierzęcymi nie stosując jakichkolwiek środków ochrony indywidualnej. Ponadto okazało się, że zarówno personel jak i kierownictwo firmy nie zdawali sobie sprawy z możliwości wystąpienia w zbiornikach toksycznych gazów, m.in. siarkowodoru, a poza tym nie działała mechaniczna wentylacja wyciągowa, której zadaniem było odprowadzanie gazów z miejsca składowania odpadów. Jacek Żerański Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Zawał serca jako wypadek przy pracy

Zawał serca jako wypadek przy pracy

Blisko połowa wszystkich zgonów w Polsce spowodowana jest chorobami serca. Wśród nich, ponad jedna trzecia – jak wynika ze statystyk – jest zakwalifikowana jako zawał mięśnia sercowego. Swego rodzaju konsekwencją tej sytuacji jest wiele procesów sądowych w sprawie zakwalifikowania zawału serca jako wypadku przy pracy. Orzecznictwo w tej sprawie jest wyjątkowo bogate. Można by tu przytoczyć wiele dziesiątków wyroków Sądu Najwyższego. różne bywały rozstrzygnięcia, stąd zdarzały się uwagi o rozbieżnościach w orzecznictwie, czemu starano się zapobiegać uchwałami Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów, w celu ujednolicenia orzecznictwa. Andrzej Dobrzyński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
W jaki sprzęt gaśniczy i w jakie oznakowanie powinna być wyposażona stacja benzynowa?

W jaki sprzęt gaśniczy i w jakie oznakowanie powinna być wyposażona stacja benzynowa?

Obowiązek wyposażenia stacji paliw płynnych oraz stacji gazu płynnego w podręczny sprzęt gaśniczy spoczywa na jej właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku obiektu, zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. w Dz.U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.). Katarzyna Noga, POL-POŻ KOŁTON SP. JAWNA Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Kształtowanie świadomości zagrożeń występujących podczas obróbki termicznej tworzyw sztucznych

Kształtowanie świadomości zagrożeń występujących podczas obróbki termicznej tworzyw sztucznych

Zagłębiając się od kilku lat w statystykę wypadków przy pracy publikowaną przez Państwową Inspekcję Pracy, bardzo szybko dostrzegłam sektory gospodarki, w których niezmiennie wysuwają się na pierwszy plan trzy gałęzie przemysłowe. Oprócz niechlubnego miejsca, jakie zajmuje branża budowlana, czy też transport i gospodarka magazynowa, ponurą statystykę również podnosi przetwórstwo przemysłowe. Chyba większość Czytelników zgodzi się ze mną, iż praktycznie w każdej publikacji możemy znaleźć jakiś ciekawy artykuł na temat kreowania bezpiecznych warunków pracy na budowie, czy też w magazynie wewnątrzzakładowym. Dla przeciwwagi w swoim artykule chciałabym zwrócić uwagę odbiorcy na przetwórstwo tworzyw sztucznych, angażujące ciepło w procesie obróbki chemikaliów. mgr inż. Elżbieta Kowalska, główny specjalista ds. BHP, inspektor ochrony p.poż. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez hutnika odlewnika

Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez hutnika odlewnika

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ODLEWNI Odlewnie są to zakłady pracy, które zajmują się wytwarzaniem odlewów ze stopów żelaza i metali nieżelaznych. R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...