KIEDY ZESPÓŁ CIEŚNI NADGARSTKA ZOSTANIE UZNANY ZA CHOROBĘ ZAWODOWĄ?

KIEDY ZESPÓŁ CIEŚNI NADGARSTKA ZOSTANIE UZNANY ZA CHOROBĘ ZAWODOWĄ?

Nie każda choroba przewlekła powodująca absencję pracowniczą zostanie uznana za chorobę zawodową. Głównym kryterium kwalifikującym daną dolegliwość jest jej wymienienie w wykazie chorób zawodowych, które reguluje rozporządzenie w tej sprawie¹. Szczegółowe zasady postępowania razie podejrzenia choroby zawodowej określa odrębne rozporządzenie². Natomiast rodzaje i zasady przyznawania świadczeń z tytułu wypadków powstałych w szczególnych okolicznościach i zasady ustalania wysokości, wypłaty oraz finansowania tych świadczeń reguluje ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych³. Małgorzata Flasza-Bałazińska, główny specjalista ds. BHP, ekspert SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Zmiany w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 roku

Zmiany w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 roku

Nadejście 2019 roku spowoduje znaczące zmiany w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej przez pracodawców. powodem zmian jest nowelizacja przepisów w tym zakresie na podstawie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. 2018 poz. 357). zmiana przepisów spowodowała, że obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji personalnej uległ znacznemu skróceniu, ponieważ nowa regulacja zakłada, że okres przechowywania akt osobowych będzie wynosił 10 lat, a nie jak dotychczas 50 lat od daty wytworzenia ostatniego dokumentu. Katarzyna Bidzińska, prawnik, SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Przestój w pracy

Okres zimowy niejednokrotnie sprawia problemy pracodawcom, zwłaszcza tym, których profil działalności uzależniony jest od warunków atmosferycznych. Wówczas w praktyce dochodzi do różnych sytuacji, które nie zawsze są zgodne z obowiązującymi przepisami. Co zatem powinien zrobić pracodawca, aby nie narazić się na łamanie przepisów i co rozumiemy przez pojęcie przestoju? Justyna Lenczewska, radca prawny, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Blacharz budowlany – wybrane zasady bezpiecznej pracy

Blacharz budowlany – wybrane zasady bezpiecznej pracy

Wykonujący prace blacharskie związane z pokrywaniem dachów, ich naprawą oraz konserwacją blacharz budowlany realizuje swój zawód w złożonym środowisku pracy w narażeniu na szereg zagrożeń wypadkowych. W celu minimalizowania ryzyka związanego z pracą blacharza budowlanego niezbędne jest przestrzeganie szeroko rozumianych zasad bezpiecznej pracy – zarówno przez pracobiorcę, jak również przez podmiot który go zatrudnia. Sebastian Kryczka Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Zarządzanie zdrowiem – w poszukiwaniu kierunku działań

Zarządzanie zdrowiem – w poszukiwaniu kierunku działań

Dla wielu firm promocja zdrowia wśród pracowników wiąże się z prywatną opieką medyczną bądź organizowaniem okazjonalnych akcji prozdrowotnych nazywanych czy to dniami zdrowia, czy dniami BHP. Są firmy, które swoją aktywność w tym zakresie poszerzają o warsztaty, ćwiczenia lub konsultacje specjalistyczne. Niezależnie od działań i podejścia do tematu zdrowia każdą z tych firm łączy jedno – pracownicy, którzy takie działania bardzo sobie cenią. Wioleta Kojzar, Team Prevent Poland Sp. z o.o. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wywiad z Jackiem Bocheńskim, głównym inżynierem w Wydziale Techniki “Kolei Mazowieckich – KM” Sp. z o.o.

Wywiad z Jackiem Bocheńskim, głównym inżynierem w Wydziale Techniki “Kolei Mazowieckich – KM” Sp. z o.o.

W grudniu ubiegłego roku został Pan laureatem nagrody II stopnia w 45. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, organizowanego m.in. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nagrodzony został opracowany przez Pana system wodowania i odfekalniania pojazdów kolejowych w Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Sochaczew. Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom główne założenia tego systemu. Redakcja   Głównym założeniem systemu wodowania i odfekalniania pojazdów kolejowych wewnątrz i na zewnątrz hali naprawczej jest poprawa warunków pracy i wyprowadzenie tych czynności z hali naprawczej na zewnątrz. Przed zastosowaniem tego systemu wykonywane czynności przy wodowaniu i odfekalnianiu były czynnościami pracochłonnymi i czasochłonnymi, wymagającymi dużego wysiłku, wykonywanymi często w pozycji niewygodnej, wymuszonej i absorbowały wielu pracowników. W trakcie wykonywania tych czynności zachodziła konieczność wielokrotnego składania i rozkładania węży instalacji wodnej (na halach przeglądowych i w torach bocznicowych), a szczególnie węży instalacji ściekowej do urządzenia z beczką ascenizacyjną, oraz transport tej beczki z fekaliami do wyznaczonego punktu zrzutu, znajdującego się poza halą naprawczą, a następnie ponowne rozkładanie i składanie węży instalacji ściekowej. Ponadto przy czynnościach tych należało zwracać szczególną uwagę na ruch pojazdów kolejowych w obrębie stanowisk pracy w torach bocznicowych oraz na ruch pojazdów transportu wewnętrznego w halach przeglądowych, a także w przypadku awaryjnego wodowania i odfekalniania pojazdów kolejowych – z uwagi na mały odstęp czasu na wykonanie tych czynności. Dodatkowo, zastosowane rozwiązania nie umożliwiały pracownikom zdobycia informacji o tym, czy zbiorniki były w 100% odfekalnione i zawodowane. W trakcie wykonywania tych czynności zdarzały się przypadki odczepiania się węży ascenizacyjnych (zastosowano typowe węże), co skutkowało zachlapaniem nieczystościami ubrań pracowników (zagrożenia biologiczne) oraz pękania węży do wodowania na halach przeglądowych (co znacznie wydłużało ten proces). Powyższe...