LPG W MIEJSCU PRACY

LPG W MIEJSCU PRACY

LPG jest wykorzystywany jako źródło zasilania na wiele sposobów. Dodaje się do niego silny środek zapachowy, dzięki czemu można go łatwo wykryć. Gaz płynny dostarczany i magazynowany jest na różne sposoby, w tym w kanistrach, butlach i zbiornikach do przechowywania luzem. Gdy ryzyko jest właściwie identyfikowane i zarządzane, LPG może być bezpiecznie używany jako źródło paliwa do wielu celów. Artykuł skierowany jest przede wszystkim do użytkowników LPG w celu dostarczenia informacji i pomocy dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania. Norbert Szymkiewicz Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Wymagania prawne związane z ochroną pracy osób młodocianych

Osoby młodociane należą do tej grupy społecznej, której należy się szczególna ochrona – także w zakresie ochrony pracy. W przepisach nastąpiły pewne zmiany w tym zakresie, w związku ze zmianami w systemie oświaty. przyjmuje się, że ochrona pracy jest zespołem środków prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych oraz technicznych mających na celu zabezpieczenie ogółu praw pracownika, wraz z ochroną jego życia i zdrowia przed czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi w środowisku pracy, a także zapewnienie zatrudnionemu optymalnych warunków pracy z punktu widzenia fizjologii, ergonomii i psychologii. Józef Micuła Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...