Zagrożenia związane z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego

Zagrożenia związane z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego

Wydarzenia związane z zawaleniem się dachu i stropu hali wystawowej w Chorzowie w styczniu 2006 r. pokazały ustawodawcy, że w kraju brak jest sprawnego systemu ratownictwa medycznego i jednocześnie przyczyniły się do konieczności przyśpieszenia działań na rzecz jego stworzenia. Ponadto uświadomiły, że w sytuacjach ratujących życie i zdrowie ludzkie ważną role spełniają przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Modernizacja systemu odciągu spalin jako przykład wykorzystania środków finansowych z funduszu wypadkowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Modernizacja systemu odciągu spalin jako przykład wykorzystania środków finansowych z funduszu wypadkowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W ramach prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek przedsiębiorcy mogą się ubiegać o otrzymanie dofinansowania na realizację działań poprawiających warunki pracy. Dofinansowanie może obejmować zarówno działania doradcze związane m.in. z opracowaniem oceny ryzyka zawodowego, wykonaniem badań środowiska pracy, jak i działania inwestycyjne związane np. z zakupem wózka jezdniowego, modernizacją systemu oczyszczania i uzdatniania powietrza w zakładzie pracy. W prezentowanym artykule przybliżymy Państwu w skrócie informacje ogólne dotyczące samego programu, jak i przykład wykorzystania dotacji ZUS w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest jednym z obowiązków pracodawcy uregulowanym m.in. w Kodeksie pracy. Obowiązek ten dotyczy zarówno konieczności zapewniania pracownikom odpowiednich szkoleń, jak również odpowiedniego wyposażenia stanowisk pracy. Art. 215. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne: 1)zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.) O ile zorganizowanie dla pracowników wymaganych szkoleń, m.in. szkoleń okresowych w dziedzinie BHP nie wymaga poniesienia znacznych nakładów finansowych, o tyle np. modernizacja dotychczas stosowanego systemu oczyszczania i uzdatniania powietrza jest bardzo kosztochłonna. Z rozmów z przedsiębiorcami wynika, że potrzeby związane z zapewnieniem bezpiecznych warunków w pracy są bardzo duże. Jedynym ograniczeniem są niestety środki finansowe. Pracodawca mając często do wyboru zakup nowej maszyny, wdrożenie nowej technologii pozwalającej na zwiększenie produkcji...
Przygotowywanie, podawanie i przechowywanie leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej – tematyczna lista kontrolna

Przygotowywanie, podawanie i przechowywanie leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej – tematyczna lista kontrolna

Leki cytostatyczne to substancje naturalne lub sztuczne posiadające właściwości toksyczne w stosunku do komórek nowotworowych, stosowane w chemioterapii w onkologicznych zakładach opieki zdrowotnej. Z uwagi na ich właściwości mogą stanowić duże zagrożenie zdrowotne dla pracowników narażonych na długotrwały z nimi kontakt, w trakcie ich przygotowywania, podawania czy opiekowania się pacjentami, którym leki cytostatyczne są podawane. Długotrwałe narażenie oraz nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, może spowodować u pracowników rozwój chorób nowotworowych, jak również problemy z płodnością, schorzenia układu oddechowego, nerek, wątroby czy wypadanie włosów. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wywiad z Jolantą Krawiec – Starszym inspektorem BHP w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

Wywiad z Jolantą Krawiec – Starszym inspektorem BHP w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

Zagadnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w ratownictwie medycznym możemy rozpatrywać bardzo szeroko, obejmuje ono bowiem BHP licznego personelu medycznego tj: lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych uczestniczących zarówno w akcjach ratowniczych jak i pozostałych czynnościach medycznych związanych z ratowaniem życia ludzkiego. Jest ono Pani bliskie z racji zawodu i Pani obowiązków służbowych w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Materiały niebezpieczne w zakładzie pracy

Materiały niebezpieczne w zakładzie pracy

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności w zakładach pracy mogą występować różne materiały niebezpieczne. Mogą to być materiały wytwarzane w danym zakładzie, przetwarzane, czy też stosowane w procesie produkcji, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Bezpieczna pływalnia

Bezpieczna pływalnia

Coraz więcej czasu spędzamy w pozycji siedzącej: w pracy przy biurku, w domu przed komputerem i telewizorem, dlatego coraz częściej szukamy miejsc takich jak baseny, gdzie możemy „zażyć” trochę ruchu. Przychodząc na pływalnię chcemy się zrelaksować, spędzić czas w miłej atmosferze i w poczuciu bezpieczeństwa. Oczekujemy, że dostaniemy czystą szafkę, skorzystamy z czystej wody i nie przyniesiemy do domu żadnej choroby, a ktoś będzie czuwał nad naszym bezpieczeństwem. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...