Ewakuacja osób niepełnosprawnych

W chwili wystąpienia zagrożenia istnieje obowiązek ewakuowania ludzi poza obszar, w którym występuje zagrożenie. Taki obowiązek obejmuje każdego właściciela, zarządcę i użytkownika budynku. Pod pojęciem ewakuacji należy rozumieć zespół przedsięwzięć oraz środków techniczno-organizacyjnych zapewniający szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożenia. Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wypadek pracownicy młodocianej

Wypadek pracownicy młodocianej

Pod koniec czerwca 2016 r. w restauracji, zlokalizowanej na plaży w miejscowości z terenu woj. warmińsko-mazurskiego, doszło do wypadku – poważnego skaleczenia się (rozcięcia dłoni) pracownicy młodocianej (16 lat), zatrudnionej w kuchni. Jak ustalił inspektor Państwowej Inspekcji Pracy badający zdarzenie, osoba ta pracowała bez jakiejkolwiek umowy zawartej na piśmie, w godzinach nadliczbowych, a na dodatek w porze nocnej. Jacek Żerański Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Trwałe związanie stron

Trwałe związanie stron

Rzadko się zdarza aby w sporach wynikających z umowy o pracę, z wnioskiem o kasację występowali zgodnie właściciel firmy oraz jego pracownik. Co więcej: tym razem obaj, nie zgadzając się z decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wspólnie toczyli batalię sądową. Odwołali się do sądu okręgowego, następnie złożyli apelację i po kolejnym, niekorzystnym dla nich rozstrzygnięciu, wystąpili ze skargą kasacyjną. Andrzej Dobrzyński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Jak przeprowadzić praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji w placówkach oświatowych?

Jak przeprowadzić praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji w placówkach oświatowych?

Nadrzędnym celem, któremu muszą być podporządkowane wszystkie inne zadania, jest ratowanie życia ludzkiego. W miarę możliwości każdy użytkownik budynku powinien znać drogi ewakuacyjne oraz możliwość wydostania się z pomieszczeń, w których przebywa. Drogi ewakuacyjne są to korytarze, klatki schodowe, drzwi, schody na drogach ewakuacyjnych oraz wyjścia ewakuacyjne.. Katarzyna Noga, POL-POŻ KOŁTON SP. JAWNA Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Bezpieczna praca przy usuwaniu azbestu

Bezpieczna praca przy usuwaniu azbestu

Azbest to cichy i niewidoczny zabójca. Wywoływany przez niego nowotwór płuc uaktywnia się nawet po 40-tu latach od czasu kontaktu. Z tego powodu umiera rokrocznie na świecie ponad sto tysięcy osób. Andrzej Smoliński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Specyfika zasad doboru środków ochrony indywidualnej do ekspozycji na czynniki biologiczne w służbie zdrowia

Specyfika zasad doboru środków ochrony indywidualnej do ekspozycji na czynniki biologiczne w służbie zdrowia

Jako praktyk mogę śmiało pokusić się o stwierdzenie, iż dobór ŚOI, i to niezależnie od uwarunkowań środowiska pracy, u większości pracodawców zawsze był tematem dość problematycznym. Przełożenie regulacji prawnych na płaszczyznę działań wdrożeniowych w aspekcie dotyczącym właśnie zasad doboru ochron osobistych, po rozpoznaniu wszystkich zagrożeń oraz ustaleniu stopnia ich szkodliwości, zupełnie odbiega od zamysłu mocodawcy. Elżbieta Kowalska Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...