Osoby z niepełnosprawnościami w instytucjach publicznych

Osoby z niepełnosprawnościami w instytucjach publicznych

Sektor publiczny to bardzo wiele różnych instytucji (ministerstwa, agendy rządowe, instytucje, jednostki samorządowe, spółki skarbu państwa) tworzące tysiące rozmaitych miejsc pracy. jednostki sektora publicznego również są zobligowane przez ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych powinien wynosić minimum 6 % całkowitej liczby etatów w danej instytucji. Mariusz Barczak, Fundacja „Normalna Przyszłość” Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Śmiertelny upadek z wysokości

Śmiertelny upadek z wysokości

W grudniu 2016 r. na terenie budowy budynku wielorodzinnego, zlokalizowanej w woj. warmińsko-mazurskim, doszło do śmiertelnego upadku pracownika firmy budowlanej z wysokości ponad 20 metrów. poszkodowany, jak ustalił inspektor państwowej inspekcji pracy, który badał zdarzenie, nie był zabezpieczony przed upadkiem, tzn. miał założone szelki bezpieczeństwa, ale nie przypiął liny asekuracyjnej. ponadto nad prowadzonymi na budowie pracami szczególnie niebezpiecznymi nie było bezpośredniego nadzoru, którego wymagają przepisy. Jacek Żerański Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Choroba zawodowa: współistnienie czynników pozazawodowych

Choroba zawodowa: współistnienie czynników pozazawodowych

Istotą sporu, który zaistniał pomiędzy Teofilą Z. a organami inspekcji sanitarnej w sprawie uznania jej choroby za chorobę zawodową, był związek pomiędzy czynnikami warunkującymi wystąpienie choroby zawodowej a chorobą zawodową. Andrzej Dobrzyński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Bierna ochrona przeciwpożarowa. Część 1 – zabezpieczenie przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych

Bierna ochrona przeciwpożarowa. Część 1 – zabezpieczenie przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych

Z definicji „ochrona przeciwpożarowa” polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Oprócz działań ratowniczych ochronę przeciwpożarową dzielimy na czynną oraz bierną. Poprzez bierną ochronę przeciwpożarową rozumiemy zabezpieczenia elementów budowlanych do wymaganych klas odporności ogniowej oraz wydzielenia stref pożarowych. Katarzyna Noga, POL-POŻ KOŁTON SP. JAWNA Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Bezpieczeństwo pracy w spawalni

Bezpieczeństwo pracy w spawalni

Spawalnie, czyli obiekty przeznaczone do wykonywania stałych prac spawalniczych, są różnej wielkości – od małych warsztatów rzemieślniczych do ogromnych hal w wielkich koncernach przemysłowych. jednakże zarówno pierwsze jak  i drugie muszą spełniać te same wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych, narzucających warunki techniczne jakim powinny odpowiadać te obiekty oraz warunki techniczne ich użytkowania. Andrzej Smoliński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku galwanizera

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku galwanizera

1. Procedury bezpieczeństwa Galwanizacja jest procesem wykorzystującym zjawiska elektrochemiczne, towarzyszące przepływowi prądu elektrycznego między elektrodami umieszczonymi w kąpieli galwanicznej. Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...