Naruszenie przepisów BHP jako podstawa podniesienia przez ZUS składki na ubezpieczenie wypadkowe pracodawcy

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz związana z tym konieczność realizacji wielu przepisów oraz zasad BHP znajduje się pod stałym nadzorem realizowanym przez inspektorów pracy. Gdy dwie kolejne kontrole wykazują rażące naruszenia przepisów BHP, wówczas inspektor obok stosowanych zwykle środków prawnych ma prawo wystąpić do zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o podwyższenie kontrolowanemu pracodawcy składek na ubezpieczenie wypadkowe. Sebastian Kryczka Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Bezpieczeństwo ruchu na drogach wewnątrzzakładowych – instrukcja

Bezpieczeństwo ruchu na drogach wewnątrzzakładowych – instrukcja

Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa ruchu na drogach wewnątrzzakładowych znajdują się w rozporządzeniu Ministra pracy i polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. w Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm. – Dział ii). Stwierdza się tutaj m.in., że pracodawca jest obowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy wykonane i oznakowane, zgodnie z polskimi normami i właściwymi przepisami, drogi komunikacyjne i transportowe, drogi dla pieszych – przejścia i dojazdy pożarowe oraz utrzymywać je w stanie nie stwarzającym zagrożeń dla użytkowników. należy dodać, że pracodawca powinien ponadto zapewnić opracowanie zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, zgodnie z ustawą z dn. 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym (t.j. w Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.). Józef Micuła Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych na stanowisku kierownika budowy

Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych na stanowisku kierownika budowy

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA Miejscem wykonywania pracy kierownika budowy jest najczęściej plac budowy i teren nowo oddawanych do użytku obiektów budowlanych. Jego biuro mieści się zwykle w kontenerze, ustawionym tymczasowo na placu budowy. Wykonując swoje zadania, pracownik przemieszcza się samochodem, m.in. także pomiędzy innymi budowami. R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

System pierwszej pomocy przedmedycznej na placu budowy – aspekty praktyczne

Sprawnie działający system pierwszej pomoc przedmedycznej to przede wszystkim wcześniej opracowane i przećwiczone procedury ratownicze oraz odpowiedni osprzęt i wyposażenie. powyższe elementy nie mają jednak żadnego praktycznego znaczenia bez profesjonalnie przeszkolonego człowieka – ratownika. niniejszy tekst opisuje zagadnienia związane z zatrudnieniem ratownika medycznego na placu budowy, w szczególności takim, gdzie jednocześnie pracuje kilkaset lub więcej osób. Adam Mierzwiński, Mateusz Walaszczyk Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
BHP podczas robót żelbetowych

BHP podczas robót żelbetowych

Roboty żelbetowe są jednymi z najczęściej wykonywanych prac na budowie.zagadnienie to jest bardzo szerokie, gdyż obejmuje zarówno prace ciesielskie, z substancjami chemicznymi, zbrojarskie, montażowe, prace na wysokości, prace gorące, transport bliski, użytkowanie narzędzi ręcznych, elektronarzędzi oraz maszyn. ze względu na tak szerokie spektrum wykonywanych czynności istnieje szereg przepisów określających zarówno zaplanowanie, jak i w efekcie wykonanie prac żelbetowych. Karina Masiak, Team Prevent Poland Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Zrozumienie czynników ludzkich w bezpieczeństwie pracy

„Bezpieczeństwo byłoby proste, gdybyśmy po prostu nie wsadzili tam ludzi.”Tak można powiedzieć w zakładzie o silnym zapleczu inżynieryjnym. po głębszym zastanowieniu można dojść do wniosku, jak proste byłoby stworzenie dobrego sprzętu oraz urządzeń i nie martwienie się ludzkim aspektem bezpieczeństwa. Norbert Szymkiewicz Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...