Dziecko niepełnosprawne w szkole

System oświaty przewiduje różne możliwości kształcenia osób niepełnosprawnych. Dziecko niepełnosprawne może uczęszczać do szkoły lub przedszkola integracyjnego, do szkoły lub przedszkola z oddziałami integracyjnymi lub być objęte nauczaniem indywidualnym w domu. Wszystkie te formy mają oczywiście swoje plusy i swoje minusy. Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Pochwycenie przez drukarkę

Pochwycenie przez drukarkę

W lutym 2017 roku w zakładzie z terenu woj. warmińsko-mazurskiego, produkującym papier, tekturę i opakowania, doszło do ciężkiego wypadku przy pracy. Poszkodowany został operator drukarki wchodzącej w skład ciągu technologicznego. Doznał on zmiażdżenia dłoni z amputacją jednego z palców. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, który badał zdarzenie stwierdził m.in., że stałą praktyką w zakładzie, tolerowaną przez kierownictwo, było zakładanie nowej beli papieru przy włączonej maszynie. Jacek Żerański Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Brak adnotacji w protokóle powypadkowym

Brak adnotacji w protokóle powypadkowym

Artykuł 435 § 1 kodeksu cywilnego dotyczy odpowiedzialności pracodawcy na zasadzie ryzyka. Przepis ten wyłącza tę odpowiedzialność tylko wtedy, gdy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej lub wyłącznie z winy poszkodowanego (w oma-wianym poniżej wypadku – pracownika) albo osoby trzeciej, za którą pracodawca nie ponosi odpowiedzialności. Przypomnę, że w artykule pt. „Ryzyko pracodawcy” opublikowanym w „Przyjacielu przy Pracy” w nr. 02/2017 omawiałem problem ryzyka pracodawcy w innym aspekcie – niedopuszczenia pracownika do pracy w sytuacji, gdy utracił możliwość wykony-wania pracy na dotychczasowym stanowisku a wyraża gotowość do pracy na innym. W tym artykule natomiast przedstawiam stanowisko Temidy w sytuacji, gdy w protokóle wypadkowym zabrakło stwierdzenia, że poszkodowany pracownik w jakikolwiek sposób naruszył zasady bezpieczeństwa pracy. Andrzej Dobrzyński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Oświetlenie awaryjne. Część 1

Oświetlenie awaryjne. Część 1

Oświetlenie awaryjne to oświetlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podstawowego. Radosław Mazur, POL-POŻ KOŁTON SP. JAWNA Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
BHP w ogrodnictwie – praca z chemikaliami

BHP w ogrodnictwie – praca z chemikaliami

Skuteczna ochrona naszych upraw przed szkodnikami wiąże się ze stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin zwanych pestycydami. Stanowią one jeden z czynników ryzyka zagrożenia chemicznego, szczególnie substancje o dużej aktywności biologicznej i szerokim zakresie potencjalnego oddziaływania. mgr inż. Agnieszka Wrońska, inspektor ds.BHP, Państwowa Inspekcja Sanitarna Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez ogrodnika terenów zieleni

Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez ogrodnika terenów zieleni

1. Opis stanowiska Ogrodnik terenów zieleni zajmuje się zakładaniem i pielęgnowaniem zieleni w ogrodach lub parkach, będących własnością publiczną bądź prywatną. Pracownik zajmuje się zakładaniem i pielęgnacją trawników, kwietników, rabat oraz sadzeniem, przesadzaniem i pielęgnacją drzew oraz krzewów. Redakcja Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...